Rosa Massinen ja Jussi Salonranta ovat keskustoimiston uusimmat työntekijät. Molemmat työskentelevät edunvalvontayksikössä.

Uutta asiantuntijuutta liiton keskustoimistoon

Insinööriliiton edunvalvontayksikössä aloitti marraskuussa kaksi uutta työntekijää. Yhteiskuntavaikuttamistiimin johtavana asiantuntijana toimii Jussi Salonranta. Hän siirtyi liittoon konsultti- ja analyytikkotehtävistä.

Salonrannan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tausta on kokoomusyhteisössä. Insinööriliitossa hänen tärkeimpiä tehtäviään on päättäjiin vaikuttaminen liiton tavoitteiden mukaisesti faktatiedon pohjalta.

Koulutustaustallaan hänellä on opintoja matematiikasta sekä kansantalous- ja tilastotieteestä Helsingin yliopistolla.

– Haluan tarjota jäsenkunnalle ennakoivaa ja liiton edunvalvontaa tukevaa vaikuttamista. Yhdessä olemme enemmän.

Lakitiimiin vahvistusta

Työelämä ja lakipalvelut -tiimissä uutena lakimiehenä aloitti oikeustieteen maisteri Rosa Massinen perhevapaan sijaisena.

– Yksi tärkeimpiä työtehtäviäni on jäsenten neuvominen työsuhteeseen liittyvissä juridisissa asioissa.

Massinen valmistui kesällä Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt opiskelujen aikana muun muassa työoikeuteen keskittyneessä asianajotoimistossa.

Pohdintoja työelämästä ja vapaa-ajalta

Insinööriliiton asiantuntijat kirjoittavat viikoittain Insinööri-lehden Tästä on kysymys -palstalla kiinnostavia ja omakohtaisia kirjoituksia eri elämänaiheista. Verkkolehden kolumneissa sana ja tyyli ovat vapaat.

Kirjoituksia voi hyödyntää ja jakaa oman järjestön kanavissa tai omassa sosiaalisessa mediassa. Aiheista kannattaa myös käydä rohkeasti keskustelua, olla perustellusti vaikka eri mieltä.

Lue, mitä Insinööriliiton asiantuntijat ajattelevat. Tästä on kysymys -kolumnit:

insinoori-lehti.fi

Ratavartijankatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki

Asiakaspalvelu

0201 801 801, (8,8 snt/min)

avoinna arkisin klo 9–16

asiakaspalvelu@ilry.fi

www.ilry.fi

Kaikki liiton palvelut ja asiantuntijat tavoittaa parhaiten Insinööriliiton asiakaspalvelun kautta.

Insinööriliitolla on 30 alueellista ja kuusi valtakunnallista jäsenjärjestöä. Lisätietoa jäsenjärjestöistä on osoitteessa www.ilry.fi/jasenjarjestot

Liiton organisaatio

Edunvalvontayksikkö

johtaja

Petteri Oksa, 0201 801 839

Työelämä ja lakipalvelut

Tutkimus- ja urapalvelut

Yhteiskuntavaikuttaminen

Vaikuttajaviestintä

Järjestöyksikkö

johtaja Tommi Grönholm, 0201 801 848

Kenttä ja tapahtumat

Markkinointi

Palveluyksikkö

johtaja

Mika Leppinen, 0201 801 826

Assistentit

It-palvelut

Jäsenpalvelut

Taloushallinto

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja

Samu Salo, 0201 801 810

1. varapuheenjohtaja

Timo Härmälä, 040 513 5988

varapuheenjohtaja

Jyrki Kopperi, 040 833 0633

varapuheenjohtaja

Kari Laitinen, 050 556 8501

johdon assistentti

Teija Hyvärinen, 0201 801 811

Henkilökunnan yhteystiedot kokonaisuudessaan ovat osoitteessa www.ilry.fi/yhteystiedot.