tutkittua

Matematiikan opiskelun tärkeys on nostettava äidinkielen rinnalle jo alakoulussa.
Matematiikan opiskelun tärkeys on nostettava äidinkielen rinnalle jo alakoulussa.

Insinööriopiskelijat kärsivät opetuksen niukoista resursseista

Insinööriopiskelijoiden läpäisyn haasteita kartoittaneen selvityksen mukaan opiskelijoiden heikot pohjavalmiudet vaikeuttavat opetusta.

E2 Tutkimuksen tekemä Miksi opinnot viivästyvät ja keskeytyvät? -selvitys osoittaa, että ammattikorkea- kouluille on tehtävää opetuksen ja ohjauksen kehittämisessä.

– Merkittävä osa keinoista edellyttää opetuksen määrän lisäämistä, sanoo Arenen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

Ammattikorkeakouluissa vuosittain aloittavien opiskelijoiden määrä on kasvanut lähes kolmanneksen viidessä vuodessa; samaan aikaan rahoitus on polkenut paikallaan.

Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti korkeakou- lut tulevat yhä kasvattamaan opiskeli jamääriään, jolloin yhä suurempi osa nuorista jatkaa korkeakouluopinnoissa.

– Tämä edellyttää, että toisen asteen päättävillä opiskelijoilla on myös riittävät valmiudet näihin opintoihin, korostaa Arenen asiantuntija Samuli Maxenius.

perusteet opittava nuorina

Selvityksessä haastateltujen ammattikorkeakoulujen opettajien mielestä aloittavien opiskelijoiden valmiuksissa on puutteita. Opettajien mielestä opiskelijoiden pohjataidot matemaattisissa aineissa ovat heikentyneet.

– Joskus olen katsonut näitä 15–20-vuoden takaisia tehtäviä ja kokeita, joita olen pitänyt oppilaille: olenko kysynyt näin vaikeita asioita kysynyt ja opettanut. Jos nyt laittaisin, niin 60 prosenttia saisi nollan, yksi haastateltava kuvailee.

Onko aloittava opiskelija opiskellut lukiossa tai ammattikoulussa, vaikuttaa vain vähän.

– Haastateltujen opettajien mukaan ammattikoulusta tulleilla on enemmän omaksuttavaa itsenäisessä opiskelussa opintojen alussa, mutta koulutustaustan merkitys vähenee opintojen edetessä, kertoo tutkimuksen tekijä VTT Ville Pitkänen E2 Tutkimuksesta.

– Monissa oppilaitoksissa matemaattisten haasteiden merkitys onkin tunnistettu ja opintoja on pyritty suunnittelemaan kunkin opiskelijan lähtötaso huomioiden, hän jatkaa.