PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Matematiikka on yhteiskunnan ja yksilön perusta

Matematiikan merkitystä yhteiskunnalle ja ihmiselle ei voi väheksyä.

Matematiikan osaaminen on myös keskeistä insinööri- ja muissa tekniikan alan opinnoissa sekä ammateissa. Se on lukutaidon ohella toinen ihmiselämän perustaidoista ja -kivistä. Miksi silti matematiikan osaaminen Suomessa laskee koko ajan? Ainakin tutkimustulokset näin todistavat. Samaa kertovat ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat.

Meillä on perustavaa laatua olevia ongelmia varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa, kun kummankin peruskiven tuottama matematiikan osaaminen vuosi vuodelta rapistuu. Valitettavasti minulla ei ole tarjota yksiselitteistä ratkaisua, kuinka asia hoidettaisiin kuntoon.

Tämä ongelma heijastuu koko yhteiskuntaan ja yksilön elämään. Yksilön kannalta on äärimmäisen huolestuttavaa, jos ei osaa matematiikkaa edes sen vertaa, että tietää, minkälainen asuntolaina tai siihen liittyvä korkokatto minun kannattaa ottaa. Yhtä lailla oman talouden kannalta on hyvä hahmottaa, kannattaako jotain ostaa osamaksulla, miten verotus vaikuttaa minun talouteeni tai minkälainen auto minun kannattaa hankkia.

Amk-insinöörin opintoihin otetaan vuosittain noin 8 500 opiskelijaa. Hakija ikäluokan koko on nyt noin 47 000. Insinööriopintojen lisäksi on muitakin koulutusaloja, joissa matematiikan osaamista tarvitaan merkittävästi. Ainakin muut tekniikan alan tutkinnot, diplomi-insinöörikoulutus, arkkitehtikoulutus sekä lääketieteen ja kemian koulutukset vaativat matemaattisia taitoja.

Koska mikään näistä aloista tuskin tarvitsee tulevaisuudessa pienempää määrää osaajia, herää kysymys, mistä kaikkiin näihin riittää matematiikan osaajia? Nyt on viimeiset hetket tehdä muutos, joka varmistaa, että tämän äärimmäisen tärkeän taidon pysyvä oppiminen ja osaaminen parantuu kaikilla kasvatuksen ja koulutuksen asteilla.

Kysymys ei ole pikkuasiasta. Vain varmistamalla matematiikan osaamisen säilyminen voidaan turvata suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus, tutkimus- ja kehitystyön onnistuminen, kansalaisten parempi elämän laatu sekä yritysten ja muiden työnantajien menestys.

Huolena asia ei ole uusi. Nyt vain näyttää siltä, että ongelma on räjähtämässä käsiin. Tähän asti osaamisen taso on ollut jossain määrin riittävä. Yhteiskunnan teknistymisen myötä vaatimukset kasvavat, taso on jo putoamassa alle kriittisen pisteen. Insinööriliitto tekee töitä asian korjaamiseksi meidän kaikkien hyväksi.