Hanna Sarkkinen pitää työhyvinvointi- ohjelmia tärkeinä.
Hanna Sarkkinen pitää työhyvinvointi- ohjelmia tärkeinä.

Laki suojelee heikosti

henkiseltä kuormitukselta

Akava haluaa uudistaa työturvallisuuslain työhyvinvoinnin parantamiseksi, mutta hallitukselta loppuu aika.

Psykososiaalinen kuormitus on entistä useammin työkyvyttömyyden syynä. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi ongelma rasittaa taloutta ja eläkejärjestelmää. Akava haluaa työturvallisuuslakiin nykyistä vaikuttavampia säännöksiä henkisen kuormituksen hillitsemiseksi.

Vakavan työuupumuksen riski oli yleistynyt jo ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia-aikana yleistynyt etä- työ on lisännyt uusia työuupumuksen riskejä. Yksi niistä on tavoitettavuus kellon ympäri.

– Laissa pitää täsmentää työntekijän oikeutta irtautua työtehtävistä ja olla digitaalisesti tavoittamattomissa työajan ulkopuolella, Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto linjaa.

Työturvallisuuslakiin tulee Akavan mielestä yhdistää työsuojelun yhteistoiminnan sääntely. Akava vaatii ylemmille toimihenkilöille oikeutta oman työsuojeluvaltuutetun valitsemiseen.

Hallitus keskittyy kolmeen ohjelmaan

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) ei ottanut Akavan järjestämässä verkkoseminaarissa suoraan kantaa Akavan esittämiin lakimuutoksiin. Käytännössä hallitus ei tällä tee kaudella tee Akavan esittämiä muutoksia.

– Vaikka maailma ei tule valmiiksi yhden hallituskauden aikana, on tämä laajan kokonaisuuden puitteissa mahdollista rakentaa uusia toimintatapoja ja hyviä käytänteitä, jotka skaalautuvat laajasti suomalaisille työpaikoille ja yhteiskuntaan, Sarkkinen sanoi seminaarissa.

Sarkkinen nosti esiin hallituksen kolme työhyvinvointiin liittyvää, sosiaali- ja terveysministeriössä hallinnoitua ohjelmaa: Työ 2030, Työkykyohjelma ja työelämän mielenterveysohjelma. Nykyiset ohjelmat sivuavat mainittuja ongelmia.

– Myös lainsäädännön muutostarpeita on yhdessä arvioitava, Sarkkinen myönsi.

Ongelma paisuu hiljaisuudessa

Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi viime vuonna 19 100 työ- ikäistä suomalaista. Työeläkevakuuttaja Keva laskee, että kunta-alalla henkilöstön sairauspoissaoloista ja työtapaturmista sekä työterveyshuollosta ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuu välittömiä kustannuksia 1,2 miljardia ja kokonaiskustannuksia noin kaksi miljardia euroa vuodessa.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2020 pelkästään työkyvyttömyyseläkkeiden menot olivat työeläkejärjestelmässä noin 1,7 miljardia euroa. Yrityksille aiheutuva tappio yltää 3,6 miljardiin euroon vuodessa.

Akava painottaa, että työhyvinvoinnin lisääminen vahvistaa taloutta. Se pidentää työuria sekä parantaa työn tuottavuutta ja työllisyysastetta.

Keskusjärjestöllä on käynnissä Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hanke ensi vuoden helmikuuhun asti. Mukana ovat Aalto-yliopisto, Eläketurvakeskus, Kela, Keva, Mieli ry, Sitra, THL ja Työterveyslaitos.