Katri Kuljun mielestä hyvät neuvottelusuhteet johtoon helpottavat yhteistyötä.
Katri Kuljun mielestä hyvät neuvottelusuhteet johtoon helpottavat yhteistyötä.

Asiat riitelevät,

eivät ihmiset

Tietoalan luottamusmies suosittelee jäsenyyttä sujuvasti.

Yhtenä esimerkkinä onnistumisistaan tietoalalla toimiva luottamusmies Katri Kulju pitää jäsentä, joka jostain syystä pettyi keskusjärjestöön, jätti liiton ja siirtyi YTK- eli Loimaan kassaan. Jonkin ajan kuluttua hän päätyikin takaisin liittoyhteisön jäseneksi.

– Uuden mahdollisuuden antaminen liitolle ilahduttaa aina, Kulju kuvailee.

– Jos näen konttorilla vieraan ihmisen, käyn kysymässä, kuka olet. Samalla esittelin itseni, työni ja myös luottamusmiesroolini, hän kertoo.

CSC:llä vanhempana hankinta-asiantuntijana työskentelevä Kulju on ollut luottamusmiehenä yhtiössä miltei 15 vuotta.

CSC on voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Osana kansallista tutkimusjärjestelmää se kehittää ja integroi tietotekniikkapalveluja opetus- ja kulttuuriministeriössä. Yhtiön omistaa Suomen valtio ja korkeakoulut.

Luottamusmies tapaa uudet työntekijät

Muutaman kerran vuodessa yhtiössä järjestetään perehdyttämistilaisuus, jossa esittäytyvät muun muassa kaikki henkilöstöedustajat: työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, henkilöstön hallintoedustaja ja virkistystoimikunta.

– Esittelen luottamustoimen ja siihen kuuluvat tehtävät. Tuon esille liiton tuomia hyviä asioita, joista tärkeimpänä on työehtosopimus eli tes, Kulju sanoo.

– Kerron myös, miten voin auttaa yksittäisiä henkilöitä ja miten neuvottelen paikallisia sopimuksia, joista kuvaan esimerkein, minkälaisista asioista on neuvoteltu.

Luottamusmies on itsestään selvästi järjestäytynyt, joten hänen puoleensa on helppo kääntyä, jos henkilö alkaa miettiä järjestäytymiseen liittyviä asioita.

Ylenpalttinen tuputus väärä tapa

Työpaikalla keskusteluissa on luontevia tilanteita ottaa jäsenyys esille. Tuputtamista ja pakottamista ei Kuljun mielestä kannata harrastaa. Ihminen saattaa jäädä miettimään asiaa ja palata asiaan muutaman kuukauden kuluttua.

– Liittymisvastausta ei pidä odottaa saman tien, vaan antaa aikaa perehtyä ja pohtia.

Kulju ei jää muistelemaan, vaikka potentiaalinen jäsen ilmoittaa, että ei kiinnosta. Järjestäytyminen on jokaisen henkilökohtainen asia eikä luottamusmies toisen näkemykselle mitään voi.

Viesti uudesta samaan aikaan

Kulju saa tiedot uuden henkilön tulosta taloon sähköpostilla samoin kuin muutkin, joilla on rooli uuden perehdyttämisestä, esimerkiksi kaikille, joiden pitää luoda järjestelmiin uusi henkilö.

Kaikissa yrityksissä ei ole samanlaisia käytäntöjä, vaan luottamustoimiset eivät välttämättä saa mitään tietoa aloittavista. Kulju kannustaa juttelemaan työnantajapuolen kanssa esimerkiksi yhteistoimintakokouksissa, miten henkilöstöedustajat saavat tiedon uusista henkilöistä.

– Omalla työpaikallani työnantajan ja luottamusmiehen yhteinen tavoite on työyhteisö, jossa kaikki voivat hyvin ja viihtyvät sekä jossa on hyvä tehdä työtä; Kulju sanoo.

Hänen mottonaan on se, että asiat riitelevät eivätkä ihmiset. Keskusteluissa asiat alkavat purkautumaan.

Työmarkkinamuutokset herättävät

Kun työnantaja tekee ratkaisun, joka ei täysin miellytä henkilöstöä, liiton jäsenyyteen herää kiinnostusta. Parhaillaan oleva työmarkkinakierros ja aikoinaan ollut kiky-kierros ovat kartuttaneet kiinnostusta järjestäytymiseen.

– Nämä isot ja askarruttavat kysymykset lisäävät myös yhteydenottoja luottamushenkilölle.

Katri Kuljun mielestä mielenkiintoisia vuosia on edessä, kun nähdään, miten yrityskohtaiset tessit ja normaalisitovat tessit toimivat jatkossa.

Hän pohtii, ryhtyvätkö firmat, joilla on yrityskohtaiset tessit, houkuttelemaan omilla ehdoillaan ja kilpailemaan epäreiluilla tilanteilla? Mitä siitä seuraa yrityksissä, joissa noudatetaan valtakunnallista normaalisitovaa työehtosopimusta tai joissa työehtosopimusta ei ole lainkaan.

– Tietoalalla on kuitenkin työvoimapulaa, Kulju muistuttaa.

Muuttunut tilanne työmarkkinoilla vaatii jatkossa työntekijältä enemmän perehtyneisyyttä. Kun työntekijä vaihtaa työpaikkaa, hänen täytyy tietää, mitä työehtoja uudessa yrityksessä noudatetaan.

– Luottamustoimen merkitys kasvaa tulevaisuudessa, Kulju uskoo.

Suosittele Insinööriliiton jäsenyyttä

Suositteleminen on helpompaa kuin usein uskotaankaan. Ota asia rohkeasti puheeksi ja kerro, miksi sinä olet liittynyt ja mitä itse eniten arvostat liiton jäsenyydessä.

Ehdota jäsenyyttä tuttavalle tai kollegalle, joka on insi- nööri tai tekniikan alan asiantuntija. Palkitsemme sinut jokaisesta uudesta tulokkaasta. Tutustu sääntöihin, vinkkeihin ja palkintoihin.

Lue lisää: ilry.fi/suosittelen