Lehti tavoittaa lukijansa hyvin

Insinööri-lehden lukijoilta kysyttiin jälleen näkemyksiä lehdestä.

Lukijatutkimus tehtiin lokakuussa ilmestyneen lehden jälkeen. Noin 600 jäsentä kertoi mielipiteensä. Tutkimuksen toteutti Focusmaster Oy. Yrityksen näkemyksen mukaan tutkimusaineisto on mittava, ja sen voidaan arvioida antavan luotettavan kuvan lehden asemasta sekä lehden ja lukijoiden välisestä suhteesta.

– Insinööri-lehden lukutottumukset muodostavat hyvin vahvan kokonaisuuden ja ovat työn puolesta luettavien ammatti- ja järjestölehtien vertailuryhmässä selvästi keskitasoa parempia, sanoo tutkija Yrjö Lauha.

– Vastoin yleistä, hiipuvien lukutottumusten trendiä Insinööri on kyennyt säilyttämään ja osin jopa parantamaan omia tuloksiaan.

Lehden tekijöitä ei yllättänyt, että kontakti lehteen on heikentynyt eniten työttömien, lomautettujen ja opiskelijoiden parissa. Edellinen lukijatutkimus tehtiin kolme vuotta sitten.

Tyytyväisiä lukijoita

Aiempiin lukijatutkimuksiin verrattuna yleinen tyytyväisyys on kasvanut. Tänä vuonna melko tai erittäin tyytyväisiä lehteen oli 87 prosenttia vastaajista.

– Lehdessä kerrotaan kattavasti faktoja ja kevyempää lukemistakin on tarjolla. Välillä osa jutuista tuntuu vierailta, koska insinöörejä työskentelee niin eri aloilla. Toisaalta se kasvattaa omaa yleistietoutta, mikä on hyvä, kommentoi yksi vastaajista.

Tutkimuksesta ilmeni, että erittäin tyytyväisten osuus on korkeimmillaan opiskelijoiden keskuudessa, ja naiset ovat tyytyväisempiä kuin miehet.

Luottamustehtävissä toimivien vastaajien keskuudessa tyytyväisyys on hieman korkeammalla tasolla kuin muiden jäsenten keskuudessa. Toisaalta tyytymättömillä lukijoilla ei ole yhteistä taustaa, vaan hajamainintoja kertyy kaikista lukijaryhmistä.

Jokainen valitsee lukemisensa

Kuten muidenkin lehtien kohdalla Insinööri-lehden lukijat valitsevat itse, mitä hän haluaa lukea. Lukijoista 65 prosenttia lukee häntä itseään kiinnostavimmat jutut. Runsas kymmenes osa lukee lehden lähes kokonaan.

Kiinnostavimpia aiheita ovat jäsenetujen lisäksi itseään lähellä olevat asiat: palkkakehitys, ammatillinen kehittyminen ja työelämä ylipäätään. Järjestötoiminta kiinnostaa edelleen vähiten.

Lehden sisällöstä ja lukijasuhteesta esitettiin kymmenkunta eri väittämää. Kaikkein eniten vastaajat olivat sitä mieltä, että lehti antaa luotettavaa tietoa. Kaksi kolmesta näki asian näin.

Paperilehden voi vaihtaa sähköiseen

Lukijatutkimuksessa kävi ilmi, että moni ei ole vielä tutustunut Insinööri-verkkolehteen. Osa ei edes tiennyt sen olemassaolosta.

Verkkolehdessä on viikoittain uusia juttuja eri aihealueilta. Siinä on myös Insinööriliiton asiantuntijoiden kirjoittamia Tästä on kysymys -kolumneja sekä linkkejä vlogiin ja podcastiin.

Jos haluaa mieluummin lukea digilehtenä kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää Insinööri-lehteä, se löytyy samalta sivustolta. Paperilehden voi perua liiton asiakaspalvelussa ja tilata sen sijaan lehden uutiskirjeen, joka muistuttaa aina uuden lehden ilmestyessä.

Lue lisää: www.insinoori-lehti.fi