Vankka tuki ay-liikkeen ihmisoikeustyölle

Pitääkö Suomen ay-liikkeen tukea työelämän ihmisoikeuksia kehittyvissä maissa? Kyllä vain, vastasi enemmistö ihmisistä SASKin teettämässä kyselyssä.

Kehittyvien maiden työntekijöiden tukemista pidettiin tarpeellisena SASKin teettämässä gallupissa. Gallupin väitteenä oli: suomalaisen ay-liikkeen on tuettava työelämän ihmisoikeuksia kehittyvissä maissa.

Sen kanssa samaa mieltä oli 56 prosenttia vastanneista. Kasvua samanmielisten osuudessa oli neljä prosenttiyksikköä vuodesta 2021, jolloin samaa kysyttiin viimeksi. Vain 18 prosenttia vastaajista ei pitänyt työelämään liittyvää kehitysyhteistyötä tarpeellisena.

Myönteisimmin asiaan suhtautuvat ammattiliittojen jäsenet. Heistä 62 prosenttia kannatti tukea maailman työntekijöille. He ovat oivaltaneet liittojen merkittävän roolin työntekijän oikeuksien puolustajina Suomessa ja ovat yleisesti sitä mieltä, että työ on tärkeää myös maailmalla. Liittoon kuulumattomistakin liki puolet ajatteli samoin.

Tärkeimpinä teemoina ay-liikkeelle kehittyvissä maissa pidetään lapsityön vastaista työtä sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Seuraavaksi eniten kannatusta sai elämiseen riittävä palkka. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuus ovat noussset kolmen tärkeimmän aiheen joukkoon viime vuosina.

Nuorten tietä työelämään helpotetaan

Lasten ja nuorten säätiö on julkaissut uuden TET.fi-verkkopalvelun, joka tekee nuorten työelämään tutustumisen helpommaksi ja yhdenvertaisemmaksi. Kehitteillä olevassa palvelussa jaettiin loppukesällä ensimmäiset 500 tet-paikkaa pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Imatralla.

Tet-jakso kestää viikon verran,. Se on tarkoitettu yläkoulun 8.- tai 9. luokkalaisille, jotta nuoret saavat mahdollisuuden tutustua työelämään.

Sivusto tarjoaa monipuolista tietoa työelämästä ja mahdollisuuden oppia työelämätaitoja. Verkkopalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä nuorten, oppilaitosten ja työnantajien kanssa.

Jatkuvan kehitystyön tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä TET.fi-sivusto palvelee valtakunnallisesti 30 000 työelämään tutustuvaa nuorta, tulevaisuudessa vielä useampaa. Yhteensä tet-jakson suorittaa vuosittain 125 000 nuorta.

– Tet on suomalainen innovaatio, jota meidän on tärkeää pitää nopeasti muuttuvan työelämän vauhdissa mukana, sanoo TET.fi-palvelun ohjelmapäällikkö Heidi Harju Lasten ja nuorten säätiöstä.

– Uudella palvelulla vastataan muuttuvan työelämän haasteisiin ja sen myötä nuorten mahdollisuudet tutustua työelämään monipuolistuvat ja lisääntyvät, hän jatkaa.

TET.fi tarjoaa tukea myös opettajille ja työnantajille tet-järjestelyissä valmiiden materiaalien, viikkoaikataulujen ja projektitehtävien muodossa. Palvelu tekee työhön tutustumisesta yhdenvertaisemman, ja tavoitteen mukaan, että parin vuoden sisällä TET.fi palvelee nuoria ja työnantajia valtakunnallisesti.

Palvelu tulee tarpeeseen

Joukko yrityksiä on tarjonnut nuorille tet-paikkoja jo TET.fi- palvelun kehittämisvaiheessa. Mukana ovat tähän mennessä olleet muun muassa Restel, Orion, Deloitte, Stora Enso, HKScan ja Technopolis.

– TET.fi-palvelulle on kouluissa ja yrityselämässä valtava tarve, arvioi Vantaalla oppilaanohjauksen kehittämistyötä tekevä opinto-ohjaaja Mari Nilsen.

Hän on osallistunut TET.fi:n kehitykseen oppilaidensa kanssa.

– Palvelu tulee helpottamaan kouluarkeamme, kun ei tarvitse kantaa erikseen huolta siitä, että jokainen nuori löytää tet-paikan.

Nilsenin mielestä palvelu tarjoaa myönteistä sekä nuorille että yrityksille.

– TET.fi-palvelun kautta nuorille avautuu lisää mahdollisuuksia suorittaa itselleen antoisia työelämäjaksoja ja yrityksille tarjoutuu mahdollisuuksia innostaa ja sitouttaa nuoria eri aloille, hän iloitsee.

Asiakaspalvelu

0201 801 801, (8,4 snt/min)

avoinna arkisin klo 9–16

asiakaspalvelu@ilry.fi

www.ilry.fi

Kaikki liiton palvelut ja asiantuntijat tavoittaa parhaiten Insinööriliiton asiakaspalvelun kautta.

Insinööriliitolla on 30 alueellista ja

kahdeksan valtakunnallista jäsenjärjestöä.

Lisätietoa jäsenjärjestöistä on

osoitteessa www.ilry.fi/jasenjarjestot

Liiton organisaatio

Edunvalvontayksikkö

johtaja Petteri Oksa, 0201 801 839

Työelämä ja lakipalvelut

Yhteiskuntavaikuttaminen

Vaikuttajaviestintä

Järjestöyksikkö

johtaja Tommi Grönholm, 0201 801 848

Järjestötiimi

Kenttä ja tapahtumat

Markkinointi

Palveluyksikkö

johtaja Mika Leppinen, 0201 801 826

Assistentit

It-palvelut

Jäsenpalvelut

Taloushallinto

Puheenjohtajisto

puheenjohtaja Samu Salo, 0201 801 810

1. varapuheenjohtaja Timo Härmälä, 040 513 5988

varapuheenjohtaja Jyrki Kopperi, 040 833 0633

varapuheenjohtaja Kari Laitinen, 050 556 8501

johdon assistentti Teija Hyvärinen, 0201 801 811

Henkilökunnan yhteystiedot kokonaisuudessaan ovat osoitteessa www.ilry.fi/yhteystiedot.