tutkittua

​Insinööriliiton jäsenyys tuo turvaa pahan päivän varalle

Yhdeksän kymmenestä kevään jäsenkyselyyn vastanneesta oli tyytyväisiä jäsenyyteensä Insinööriliitossa. Tyytyväisimpiä oltiin liiton jäsenilleen tarjoamaan työsuhdeneuvontaan ja oikeusapuun sekä Palkkatilastoihin. Tapahtumat ja webinaarit ovat myös kasvattaneet suosiotaan jäsenten keskuudessa viime vuosina.

Näin jäsenet kiittävät ja moittivat liittoa

+ Ahkera ja laadukas viestintä, hyvä edut ja tapahtumat

+ Aktiivinen liitto sekä jäsenten edunvalvonnassa että muuten järjestää jäsenille toimintaa.

+ Hyvä ja nopea tuki työehtoihin ja niiden soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Laaja koulutustarjonta työsuojelu- valtuutetuille ja luottamushenkilöille.

Koulutukset eivät oikein osu tarpeisiini.

Pitäisi huomioida paremmin, että kaikki jäsenet eivät ole insinöörejä.

Koulutukset ovat mennet koronan myötä webinaareiksi, ruudun edessä nököttäminen ei oikein kiinnosta työpäivän päätteeksi.

Viisi tärkeintä syytä kuulua Insinööriliittoon

• Jäsenyys tuo turvaa pahan päivän varalle

• Saan apua mahdollisissa työsuhteen ongelmatilanteissa

• Liitto on mukana neuvottelemassa työehtosopimuksestani

• Liiton vaikuttamistyö päättäjiin, lakeihin ja asetuksiin

• Liitto ylläpitää ja edistää ammattikuntani arvostusta

Tutkimuksen tausta

Insinööriliitto selvittää jäsentensä mielipiteitä, palveluiden käyttöä ja tyytyväisyyttä liiton toimintaan joka toinen vuosi toistuvalla jäsentutkimuksella.

Tutkimuksen kysymykset käsittelevät jäsenistön mielipiteitä, palveluiden käyttöä sekä tyytyväisyyttä liiton toimintaan ja jäsenetuihin. Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen vastasi 2 857 henkilöä.

Insinööriliiton jäsenten tyytyväisyys toimiaseman mukaanInsinööriliiton jäsenten tyytyväisyys toimiaseman mukaan

Tieto työelämän tukiverkosta taustalla rauhoittaa mieltä. Insinöörit tuppaavat tekemään asioita fiksusti, joten homma toimii.

On erinomaista, että jäsenet ovat tyytyväisiä edunvalvontaan. Palveluiden ja etujen osalta on käynnistymässä kehityshanke, jossa jäsenpalautteet ovat tärkeä ohjaava tekijä., sanoo insinööriliiton järjestöjohtaja Tommi Grönholm.