Erika Sorviston työmaalla voi tuulla niin, että toppatakissakin palelee. Tänään on t-paitasää.
Erika Sorviston työmaalla voi tuulla niin, että toppatakissakin palelee. Tänään on t-paitasää.

Satama tuo
työtä ja pitkiä päiviä

Laivat ovat elintärkeitä Länsi-Pohjan teollisuudelle mutta tulevat laituriin välillä hankaliin aikoihin.

Aamu näyttää leppoisalta Kemin satamassa. Aurelie- laivan piti olla jo lastattavana laiturissa, mutta se on aikataulusta myöhässä. Terminaalipäällikkö Erika Sorvisto on ollut valmiina aamuseitsemästä alkaen, ja nyt pitää soitella moneen paikkaan, kun vuorot pitää järjestellä uudelleen.

– Työntekijät on sovittu aikataulun mukaisiin työvuoroihin, ja nyt kun saapuminen viivästyy, vanhat vuorot pitää perua ja kaikki pitää pyytää uudelleen. Se on pitkälle menevä dominoefekti.

Ruumaan on tarkoitus lastata pohjoisessa sijaitsevalta kaivokselta malmirikastetta.

– 4 000 tonnin laivan lastaamisessa menee noin 8–9 tuntia eli puolille öin tänään menee, hän ennakoi.

Lisäksi ruotsalaisella asiakkaalla on mesauunissa toimintahäiriö, ja se tarvitsee poltettua kalkkia niin nopeasti kuin on mahdollista toimittaa. Poltettu kalkki on yksi sataman tuontitavaroista ja BB Logisticsin varastoitavista tuotteista.

Jäät vaikeuttavat kulkua

Kemin satamassa liikkuu pääosin kaivos- ja metsäteollisuuden tuotteita. Sorviston työnantaja BB Logistics vastaa kaivosasiakkaiden malmirikasteiden, kuten nikkelin ja kuparin, lastauksesta. Malmirikaste tulee Pohjois-Suomen kaivokselta satamaan rikasteautojen konteissa, ja se viedään laivalla Poriin tai Rönnskäriin Pohjois-Ruotsiin sekä junalla muualle kotimaahan.

Rikastetta noutamaan tulevat laivat saapuvat joko tyhjinä tai esimerkiksi sekatavaralastissa, niin kuin laivat Lyypekistä. Mahdollinen rahti puretaan ja lastataan uudelleen täällä rekkoihin.

Muut satamaoperaattorit huolehtivat muun muassa metsäteollisuuden tuotteista, kuten sellusta ja puutavaratuotteista.

Nyt meri on sula, mutta pohjoisen sää ja Perämeren jäät aiheuttavat laivoille usein hankaluuksia, eivätkä laivojen aikataulut aina pidä.

– Joskus, kun satamassa laiturin edustalla on paljon jäätä, laivan parkkeeraaminen laituriin voi kestää viisikin tuntia, vaikka laiva olisi vain muutaman metrin päässä laiturista.

Esihenkilö johtaa asioita

Sorvisto vastaa terminaalin operatiivisesta toiminnasta, suunnittelusta ja työn organisoimisesta. Hän pitää yhteyttä viranomaisiin, hoitaa lupa-asiat ja yhteistyön asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Hän on suorittanut teknologiajohtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Lapin ammattikorkeakou- lussa vuonna 2016. Lisäksi hän on ahtaajien esihenkilö.

– Esihenkilöksi ryhtyminen ei ole koskaan ollut varsinainen tavoitteeni vaan asioiden johtaminen.

BB Logisticsilla on töissä vajaat 40 henkeä eri puolilla Suomea, ja heistä viisi on Kemin satamassa. Yhtiö on viime vuonna laajentanut logistisia toimintojaan bulkkitavarasta tuulivoimaloiden projektikäsittelyihin. Tuulivoimaloita pyörii Kemin satamassa kymmenkunta.

Lastauksessa ja purkamisessa tarvitaan vakituisten henkilöiden lisäksi väliaikaisia työntekijöitä ja vuokrakoneita.

Uutta nousua odotetaan

Alueen talous elpyy parin vuoden takaisesta iskusta, kun Stora Enso lakkautti Veitsiluodon-tehtaansa Kemissä. Metsä Fibre sai puolestaan uuden biotuotetehtaansa valmiiksi tänä vuonna, mutta sinne siirtyivät vanhan tehtaan työntekijät.

– Osa Veitsiluodosta irtisanotuista lähti opiskelemaan, ja yksi opiskelemaan lähteneistä tuli yritykseemme työharjoitteluun viime keväänä. Hän osoittautui reippaaksi työntekijäksi ja on ollut monesti kiireapulaisena tuuramassa.

Meri-Lapin elinkeinoelämän kilpailukyvyn, huoltovarmuuden sekä tavara- ja henkilöliikenteen toimivuuden kannalta Sorvisto toivoo, että teiden ja ratojen hoitoon myönnetään riittävästi rahaa ja lentoliikennettä Helsinkiin tuetaan.

Puhelin kulkee mukana

Työ voi vaatia läsnäoloa satamassa minä päivänä tahansa. Silloin, kun Sorvisto ei ole paikalla, hän on aina puhelimen päässä. Lapset ovat muuttaneet jo kotoa, joten perhe ei rajoita äkillisiä työtehtäviä.

– Puhelin on mukana hiihtäessä ja lenkkeillessä. Pääsen tänne kesänopeuksilla 25:ssä, talvella 40 minuutissa.

Sorviston kohdalla ei noudateta työehtosopimusta. Pitkät päivät sisältyvät päällikön kiinteään kuukausi- palkkaan.

Koulutukseltaan Sorvisto on alun perin fysioterapeutti. Ennen yamk- tutkintoaan hän kouluttautui kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi monimuotototeutuksessa vuonna 2011 sekä valmistui kaivosteknologian muuntokoulutuksesta monimuotototeutuksessa 2015.

Nykyistä työtään hän on tehnyt vajaat kaksi vuotta. Edellisen työnantajan poltetun kalkin siiloasema erottuu Tornion Röyttästä tänne Kemin satamaan Ajokseen saakka.

– Kaikki työpaikat liittyvät täällä yhteen.

Kemin satamaan saapuu monenlaista lastia usealle yritykselle.Kemin satamaan saapuu monenlaista lastia usealle yritykselle.