PÄÄKIRJOITUS

Edunvalvontatyö ei lopu tekemällä

Akavan yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN juhlii lokakuussa järjestön 50-vuotista taivalta omien sanojensa mukaan työn merkeissä. Ilmaus kuvaa hyvin neuvottelu- ja sopimustoiminnan luonnetta. Juhlan jälkeen koittaa aina arki, jäsenten eteen tehtävälle edunvalvontatyölle ei ole päätepistettä.

YTN on lunastanut paikkansa yhtenä maan merkittävänä työmarkkinajärjestönä. Asema ei ole langennut kuin Manulle illallinen; sen eteen on tehty määrätietoisesti töitä viisi vuosikymmentä. Kovimman työn tekivät järjestön alkuvuosien toimijat, jotka osasivat vaatia yksityisen sektorin ylemmille toimihenkilöille oikeudenmukaista kohtelua. He loivat perustan, jonka päälle nykyinen ylempien toimihenkilöiden edunvalvonta on rakentunut.

Suomalainen työelämä on muuttunut 50 vuoden aikana paljon ja YTN sen mukana. Asiantuntijatyön merkitys on kasvanut, mikä on heijastunut YTN:n jäsenliittojen jäsenmäärään: ylempiä toimihenkilöitä on jo 180 000.

Myös sopimustoiminta on muuttunut. Ensimmäisen valtakunnallisen työehtosopimuksensa YTN neuvotteli teknologiateollisuuteen loppuvuodesta 1994. Kun pää oli saatu auki, työehtosopimuksia alkoi syntyä muillekin aloille, mutta ei kaikille. Nyt virta kulkee toiseen suuntaan: tietoala oli ensimmäinen sopimusala, jossa yleissitovuus murtui. Paine yrityskohtaisen ja paikallisen sopimisen lisääntymiseen kasvaa kierros kierrokselta.

YTN:n ja sen jäsenliittojen tehtävä kuitenkin on ja pysyy. Eri aloilla työskentelevien jäsenten edunvalvonnasta ja työehdoista on kyettävä huolehtimaan myös tulevina vuosikymmeninä. Kyse ei ole vain rahasta, euroista ja prosenteista. Ylempien toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät ongelmat ja niiden ratkaiseminen nousivat YTN:n asialistalle jo 1990-luvulla. Niiden merkitys ei lähivuosina ainakaan vähene.

2020-luvun edunvalvonnan yksi haaste on huolehtia jäsenten henkisen ja fyysisen työkyvyn säilymisestä. Se ei ole helppo tehtävä maailmassa, jossa ihmisen pitää jaksaa työelämässä yhä vanhemmaksi samaan aikaan, kun työn vaatimustaso kasvaa. Yhtälöön sopii huonosti työelämän turvaverkkojen oheneminen. YTN:lle ja sen jäsenliitoille riittää siis työsarkaa tulevillekin vuosikymmenille.

Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden

tekniikan ammattilaisten jäsenlehti.

Aikakausmedia ry:n jäsen

Julkaisija

Insinööriliitto IL ry

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde

0201 801 801

Päätoimittaja

Jari Rauhamäki

0201 801 847

ToimitusSihteeri

Kirsi Tamminen

0201 801 819

Toimittaja

Janne Luotola

0201 801 822

Taitto ja sivunvalmistus

Lea Hult, Aste Helsinki Oy

Ilmestymispäivät 2023

15.12.

painos

71 000 kpl

Osoitteenmuutokset

puh. 0201 801 801

(8,4 snt/min)

Painopaikka

UPC Print

Ilmoitushinnat

Sivu 3 700 €

1/2 sivu 2 600 € 1/4 sivu 1 950 €

Ilmoitukset

Riku Suuriniemi 040 708 8564

riku.suuriniemi@saarsalo.fi

ISSN 2342-270X (painettu)

ISSN 2342-2718 (verkkojulkaisu)

Verkkolehti ja

näköislehtiarkisto

www.insinoori-lehti.fi