opiskelijat

Tutkija kiittelee hallitusohjelmassa lasten mahdollisuutta tavoitella omia unelmiaan.
Tutkija kiittelee hallitusohjelmassa lasten mahdollisuutta tavoitella omia unelmiaan.

Hallitusohjelmassa useita heikennyksiä nuorille

Peruskouluun panostetaan, mutta muuten hallitusohjelman anti opiskelijoille ja työuransa alussa oleville nuorille on ohut.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman useat uudistukset koskettavat myös opiskelijoita ja nuoria. Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija, dosentti Tomi Kiilakoski näkee hallitusohjelmassa yhden myönteisenä kohdan:

– Jokaisella lapsella ja nuorella on edellytykset rakentaa hyvää elämää ja tavoitella unelmiaan.

Hallituksen kaavailemien leikkausten vaikutusarviointiin Kiilakosken mukaan on panostettava lisää ennen päätöksiä.

– Budjettilinjauksia on miljoonien eurojen tarkkuudella päätetty jo, jolloin vaikutusten arvioimiseen virkamiestyönä ei ole riittänyt aikaa. Esimerkiksi asumistuen leikkausten vaikutukset nuoriin pitää selvittää paremmin, Kiilakoski sanoo.

Työmarkkinauudistuksista huolia

Insinööriopiskelijaliitto IOL:n puheenjohtaja Kristian Suominen huomauttaa myös asumistuen leikkausten vaikutuksista opiskelijoiden toimeentuloon.

Lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoitukseen liittyy vaalikauden aikana kysymyksiä, joista muun muassa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on huomauttanut.

Kiilakosken mukaan hallituksen linja työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille on tarjota keppiä porkkanan sijaan. Samalla hallituksen suunnittelemat työmarkkinauudistukset kohdistuvat myös työssäkäyviin opiskelijoihin ja vastavalmistuneisiin.

– Määräaikaisten työsopimusten helpottaminen osuu vastavalmistuneisiin ja luo epävarmuutta työelämään siirtyessä, Suominen huomauttaa.

Jatkossa opiskelijoiden on lisäksi erittäin vaikea kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäoloehto täyteen opintojen aikana. Työssäoloehtoa ollaan pidentämässä 26 viikosta 52 viikkoon. Samaan aikaan myös irtisanomisia aiotaan helpottaa.

Muita suunniteltuja työelämän heikennyksiä ovat esimerkiksi ansioturvan leikkaukset porrastusmallilla ja omavastuupäivien lisääminen.

Peruskouluun kohdistetaan varoja

Molemmat haastateltavat kiittävät perusopetuksen arvostamista. Kiilakosken mukaan perusopetuksen merkitys korostuu, kun muut sektorit kohtaavat leikkauksia.

– Kun perusosaaminen on nuorilla kunnossa, voimme varmistaa heille sulavamman siirtymisen korkeakoulumaailmaan, Suominen summaa.

Lisäksi hallitus aikoo lisätä TKI-rahoitusta, joka ammattikorkeakouluille suuntautuessaan on myös tekniikan opiskelijan etu.

Kokonaisuutena hallitusohjelmasta välittyy Kiilakoskelle hieman huolestuttava viesti. – Sisältöä voi kuvata siten, että se painottaa enemmän nuoria ongelmana – vaikkapa rikollisuus ja pahoinvointi – kuin nuoria mahdollisuutena.

KUVA: Shutterstock

Itsensä ylittämistä ja yhteishenkeä Lapin ruskassa

InssiCooper on Rovaniemen insinööriopiskelijat RovIO:n ja InssiCooper- työryhmän järjestämä valtakunnallinen insinööriopiskelijatapahtuma. Se koostui 35 kilometriä pitkästä vaelluksesta kauniissa Pyhä-Luoston maastossa ja 12:sta suoritettavasta rastista, josta tapahtuma sai “cooper” nimityksensä.

Koko tapahtuman ajan vaeltajien ja työryhmän keskuudessa vallitsi mahtava ilmapiiri ja yhteishenki. Kaikkia tsempattiin ja kannustettiin ylittämään itsensä, kaverista ja uusista kavereista pidettiin huolta. Mahtava yhteishenki jatkui taukopaikoilla yhteisinä ruuanlaittohetkinä ja leirin pystyttämisessä.

InssiCooperille uskaltaa lähteä kokemattomampikin vaeltaja, sillä kokeneemmat varmasti auttavat, jos jostakin on epävarma. Tapahtuman myönteistä ilmapiiriä on mahdotonta pukea sanoiksi, se pitää itse kokea. Jokainen vaeltaja pääsi koettamaan omia rajojaan ja ylittämään itsensä.

Tapahtuman päätteeksi illallisella jaettiin jokaiselle todistukset raikuvien aplodien saattelemina; jopa vaellukselle osallistuneet koirat saivat omat suoritusmitalinsa, haalarimerkkinsä ja todistuksensa.

Teksti: Emilia Jalaja

Kuva: Jesse Nyström

Opiskelijajäsen, tervetuloa yhteisöön

Paikallisyhdistykset ovat saaneet runsaasti uusia opiskelijajäseniä syksyllä. Uuden jäsenen kannattaa tutustua huolella myös Insinööriliiton opiskelijajäsenille tarjoamiin palveluihin ja etuihin.

Jäsensivujen kautta voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi. Member+-palveluun on koottu liiton rahanarvoiset jäsenedut.

Lue lisää: ilry.fi/jasen

Insinööri-lehti selvittää lukijoiden näkemyksiä loka-marraskuussa lukijatutkimuksella. Jos saat kyselykutsun sähköpostiin, vastaa ja vaikuta.

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan GoGift-lahjakortti.

IOL:n viestintäkanavat

Facebook Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Twitter IOLry

Instagram @insinooriopiskelijaliitto

kotisivu www.iol.fi

IOL:n ÄÄNI

Kristian Suominen, puheenjohtaja, InsinööriopiskelijaliittoKristian Suominen, puheenjohtaja, Insinööriopiskelijaliitto

Joukossa on voimaa – tätä lupaa moni slogan, artikkeli tai muu avaus, mutta mitä se tarkoittaa meidän yhteisössämme? Se voi tarkoittaa työelämässä esimerkiksi hyvin yhdessä toimivan työyhteisön kykyä saada projektia eteenpäin suunnitellusti. Se voi myös tarkoittaa työtaistelutoimia, jossa viimeisenä keinona yritetään joukolla ilmaista sovitusti tyytymättömyyttä.

Opiskelijayhteisössä joukon voima voi toki tarkoittaa samaa kuin työyhteisössä, mutta sillä on myös uniikkeja aspekteja opinnoissa menestymisen saralla. Vuonna 2021 julkaistu tutkimus Miksi opinnot viivästyvät ja keskeytyvät? antoi hieman osviittaa tähän. Yli 40 prosenttia insinööriopiskelijoista kokee toisinaan, että opinnot ovat liian vaativia.

Vastaajista puolestaan viidennes kokee, että valmistuminen tavoiteajassa on haastavaa yksittäisen aineen tai kurssin ollessa liian vaikea.

Insinööriopintojen haastavuutta ei sovi kiistää, mutta joukon voima on yksi metodi, jolla yksilö voi lieventää kulkemaansa ylämäkeä. Itse ei olisi mitenkään selvinnyt matemaattis-luonnontieteellisistä opinnoistani yksin, vaan joukon voimalla ja yhteisöllisyydellä tämänkin paksun kallon läpi saatiin lujuuslaskennan ja muiden haastavien konseptien osaaminen riittävälle tasolle.

Kouluympäristössä myös niin yksinkertainen asia kuin kurssipalaute voi toimia joukon vaikutusvälineenä. Vain kertomalla koululle kurssien tai työpaikalla projektin kehityskohteista niitä voidaan parantaa ja korjata, joten käyttäkää teille annetut vaikutusmahdollisuudet.

Väen vaikutusvalta koskee siis työ- ja kouluyhteisöä, mutta myös meidän rakasta liittoyhteisöämme. Insinööriliitolla ylin päättävä elin on edustajakokous, insinööriopiskelijaliitolla jo marraskuussa siintävä liitto- kokous.

Insinööriopiskelijaliiton liittokokouksessa meidän yli kahtakymmentätuhatta jäsentä edustaa paikallisyhdistysten valitsemat edustajat, jotka määrittävät meidän tulevaisuutemme suuret suuntaviivat.

Siispä insinöörit, insinööriopiskelijat, vaikuttakaa, kun voitte.