Valtaosa Insinööriliiton jäsenistä on vakuutettu KOKO-kassassa.
Valtaosa Insinööriliiton jäsenistä on vakuutettu KOKO-kassassa.

Työttömyysturvassa voi olla yrittäjä tai palkansaaja

Yrittäjän ja palkansaajan välistä eroa työttömyys- turvassa voi olla hankala hahmottaa.

Työttömyysturvan kertymisen kannalta on tärkeää olla vakuutettuna oikeassa työttömyyskassassa. Yrittäjäasemassa tehty työ ei kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa, eikä päinvastoin.

Jos palkkatyön ohella on yritystoimintaa tai työskentelyä perheen omistamassa yrityksessä, on hyvä varmistaa, että kuuluu oikeaan työttömyyskassaan. Varmistus kannattaa tehdä myös, jos perustaa yrityksen työttömänä.

Työttömyysturvalain mukaan yrittäjä on henkilö, joka on YEL- tai MYEL-vakuutusvelvollinen. Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa vähintään 15 prosentin osuuden.

Yrittäjänä nähdään myös henkilö, joka työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän omistaa yhdessä perheen kanssa vähintään 30 prosenttia tai joka työskentelee ilman johtavaa asemaa yrityksessä, josta hän omistaa itse tai yhdessä perheensä kanssa vähintään puolet.

Henkilön katsotaan olevan johtavassa asemassa, jos hän on osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai hän toimii muussa vastaavassa asemassa.

Jos omistaa yrityksestä 15 prosenttia ja on saman yrityksen hallituksen jäsen, hän on työttömyysturvalain mukaan yrittäjä. Jos lisäksi on riittävästi muuta palkkatyötä, yritystoiminta voidaan kuitenkin tulkita sivutoimiseksi.

Myös välillinen, eli toisten yritysten kautta tapahtuva omistaminen huomioidaan, jos omistaa väliyhteisöstä vähintään 50 prosenttia. Pelkkä omistaminen ei kuitenkaan vielä täytä yrittäjämääritelmää, vaan vaaditaan myös työskentelyä tai johtavaa asemaa yrityksessä.

Jos työskentelee perheen yrityksessä TyEL-vakuutettuna eikä henkilökohtaisesti omista osuutta yrityksestä, työttömyysturvassa on palkansaaja. Tässä tapauksessa oikea paikka on kuulua palkansaajakassaan.

Jos haluaa pitää ansioturvan katkotta voimassa, on siirryttävä yrittäjäkassaan heti yrittäjäksi ryhtyessään. Jos palaa palkkatyöhön, on muistettava palata KOKO-kassan jäseneksi.

Sivutoimisellekin ansiopäivärahaa

TE-toimisto antaa työttömyyskassoja sitovat lausunnot siitä, katsotaanko henkilö päätoimiseksi vai sivutoimiseksi yrittäjäksi.

Päätoimisella yrittäjällä ei ole yritystoimintaa harjoittaessaan oikeutta työttömyysetuuteen. Sen sijaan sivutoimisella yrittäjällä on mahdollisuus saada päivärahaa. Sivutoimisen yritystoiminnan tulot ovat ansiopäivärahaan soviteltavaa tuloa, joten yritystulot vaikuttavat päivärahaa vähentävästi.

Jos suunnittelee yrityksen perustamista työttömänä, on syytä olla yhteydessä TE-toimistoon jo ennen yrityksen rekisteröintiä. Yritystoiminnan voidaan nimittäin katsoa alkavan jo rekisteröimisestä, vaikka uusi yrittäjä itse kokee varsinaisen toiminnan alkaneen vasta myöhemmin.

Työssäoloehtoa ja ansiosidonnaisen päivärahan määrää voi kerryttää vain joko palkansaajana tai yrittäjänä.

Tavoitteena on, että jatkossa voidaan ottaa käyttöön yhdistelmävakuutus, jossa kaikenlainen työ kerryttää työttömyysturvaa. Tämä vastaa paremmin nykyistä sirpaleista työelämää, jossa moni työskentelee sekä palkansaajana että yrittäjänä.