Harjavallan tehdas alkoi hahmottua jo viime huhtikuussa.
Harjavallan tehdas alkoi hahmottua jo viime huhtikuussa.

Tehtaan lupa kumottiin

kesken rakentamisen

Yritysten investointipäätökset saattavat hankaloitua, jos ympäristöluvan pysymiseen ei voi luottaa.

Vaasan hallinto-oikeus kumosi kesäkuussa kemian alan yhtiön Basfin Harjavallan-akkukemikaalitehtaan ympäristöluvan. Tuomio tuli varsin myöhään, sillä akkutehdas oli siinä vaiheessa jo rakenteilla.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on ollut rakentamassa Suomeen akkualan ekosysteemiä vuosia. Hän pitää tapausta poikkeuksellisena ja harmillisena takaiskuna.

– Tämä oli melkoinen yllätys ja heikentää investointien ennakoitavuutta, hän sanoo.

Basf teki päätöksen katodimateriaalin esiastetta eli prekursoria valmistavan tehtaan rakentamisesta kolmisen vuotta sitten. Tehdas sai ympäristöluvan viime vuoden elokuussa, ja siitä alkoi normaali valitusaika.

Basf osti tehtaan tontin marraskuussa 2018 Harjavallan kaupungilta. Kaupan ehtona oli, että yhtiö aloittaa rakennustyöt viimeistään viime vuoden loppuun mennessä.

Rakentaminen oli alkanut jo viime vuoden huhtikuussa eli ennen ympäristöluvan saamista. Marraskuussa Vaasan hallinto-oikeus antoi välipäätöksen, joka kielsi tehtaan käynnistämisen käsittelyn aikana. Rakennustöitä Basf ei kuitenkaan keskeyttänyt, minkä vuoksi osa piti julkisuudessa yrityksen toimintaa tietoisena riskinottona.

– Sitä en osaa sanoa, oliko tämä tietoinen riski vai ei, Lintilä sanoo.

Prosesseja pitää nopeuttaa

Oikeuden päätöksiin ministeri ei voi puuttua, mutta poliittisella päätöksenteolla voidaan helpottaa vastaisuudessa isojen investointien toteuttamista.

– Prosessit kestävät aivan liian kauan. Tarvitsemme lisää resursointia ja sitä kautta käsittelyaikojen lyhentämistä. Nyt tehtiin budjettiriihessä päätöksiä alle vuoden prosesseista ja valitusten käsittelyn sujuvoittamisesta.

Lintilä lisää, että Basfin tapaus antaa syyn lainsäädännön hallintomenettelyjen tarkasteluun, jotta vastaavaa ei sattuisi uudestaan.

Lupakäytännöissä Lintilä harkitsisi sitä, että ympäristöluvista tehtäisiin ennakollisia. Malli on käytössä ministerin tietojen mukaan joissakin maissa.

– Ympäristöluvissa määritettäisiin tietyt raja-arvot, jotka hankkeen täytyy täyttää. Raja-arvoista voisi sitten valittaa, mutta itse luvasta ei.

Kiista syntyi kaloista

Ympäristöluvan kumoamisen syynä oli kolmen luonnonsuojelujärjestön vuosi sitten tekemä valitus. Jätevesien purkupaikan alapuolella Kokemäenjoessa on erittäin uhanalaisen vaellussiian lisääntymisalue ja suojellun vuollejokisimpukan elinympäristö.

Lisäksi tehdas sijoittuu pohjavesialueelle, ja lähimpään asutukseen on matkaa vain kymmeniä metrejä.

Basf ilmoitti ympäristövaikutusarviossaan, että tehtaalta valuu jokeen sulfaatteja, alumiinia, ammoniakkia ja useita metalleja, kuten nikkeliä ja kobolttia. Etenkin metallit ovat eliöille myrkyllisiä. Sulfaatit rehevöittävät vesistöjä.

Hallinto-oikeuden mukaan on olemassa parasta käyttökelpoista tekniikkaa, jolla sulfaattipäästöjä pystytään hillitsemään. Sen käyttöä olisi pitänyt edellyttää tehtaalta.

Valituksessaan Basf väittää, että parasta käyttökelpoista tekniikkaa ei ole käytetty kyseisellä alalla, vaan oikeus on perusteettomasti olettanut, että toisella alalla käytettävä tekniikka soveltuisi prekursoritehtaaseen.

Lopputulos voi kääntyä

Akkukemikaalitehtaan kohtalo on yhä avoin. Asiaa käsitellään kahdessa paikassa. Vaasan hallinto-oikeus ei varsinaisesti hylännyt tehtaan ympäristölupaa vaan palautti sen vain alkuperäiselle Etelä-Suomen aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Basf puolestaan valitti päätöksestä heinäkuun lopussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, eli asiaa käsitellään myös oikeudessa. Yritys on valmistautunut mahdolliseen kielteiseen päätökseen vaihtoehtoisilla vaatimuksilla.

Korkein hallinto-oikeus ei kerro käsittelyaikataulua etukäteen. Keskimäärin valitukset käsitellään noin 11 kuukaudessa, mutta Basf on anonut kiireellistä aikataulua.

Aluehallintovirastosta kerrotaan, että uusi ympäristöluvan käsittely odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Uutta ympäristölupapäätöstä valmistellaan kuitenkin mahdollisilta osin niin, että käsittely olisi nopeaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

Mahdollisesta tulevasta ympäristöluvasta tuskin tulee samanlaista kuin aiemmasta, sillä oikeus velvoitti oikeuden päätöksen perusteiden huomioimista mahdollisessa uudessa ympäristöluvassa.

Yritys totesi jo valituksen teon aikaan, ettei se vaikuta tehtaan rakentamisaikatauluun. Rakennustyöt jatkuvat, ja tarkoitus on saada tehdas käyntiin ensi vuonna. Yritys on jo palkannut tehtaaseen työntekijöitä. Toimiessaan tehdas työllistää yli sata henkeä.

Basf jalostaa kemikaaleja akkutuotantoon.Basf jalostaa kemikaaleja akkutuotantoon.

Kommentti: Silliä ja kuravettä

Olisi kannattanut katsoa kalenteria. Harjavallan kaupunki hyväksyi kaavan akkukemikaalitehdasta varten aprillipäivänä 2019.

Kaupunki edellytti aiemmin tehdyssä tonttikaupassa tehtaan rakentamisen aloittamista vuonna 2020. Investoijalla oli siten tiukka aikataulu, ja se aloitti rakentamisen. Väliin tulivat simpukat ja siiat. Tehtaan ympäristölupa kumottiin.

Syö silliä ja juo kuravettä päälle.

Kukapa meistä ei tahtoisi terveitä vesistöjä ja elin- ympäristöjä jälkipolville. Jos sulfaatti- ja metallipäästöjä voidaan kaupallisesti saatavalla tekniikalla poistaa jätevesistä, se on ilman muuta otettava käyttöön.

Investoijalle ja tehtaan työntekijälle ehdot pitäisi tehdä selväksi jo varhaisessa vaiheessa. Rahoittajan pitää tietää, kannattaako sen investoida tehtaaseen, ja työntekijän pitää tietää, kannattaako hänen vaihtaa työpaikkaa. Tämän tehtaan jo palkatut työntekijät ovat nyt veden varassa.

Janne Luotola