Harri Mäkelän erikoisalaa ovat mittareiden älykkäät taustajärjestelmät.
Harri Mäkelän erikoisalaa ovat mittareiden älykkäät taustajärjestelmät.

Sähköverkko on entistä älykkäämpi

Landis+Gyr on mukana energia-alan murroksessa. Hajautetussa ja joustavassa energiantuotannossa, jossa myös kotitaloudet tuottavat sähköä, mittareilta ja niiden taustajärjestelmiltä vaaditaan paljon.

Jyväskylässä Landis+Gyrin kansainvälisen tuotekehitysyksikön testilaboratoriossa sadat uuden sukupolven sähkömittarit tekevät hiljaista laskutyötään. Ne seuraavat kulutusta ja jännitetasoja sekä siirtävät tiedot langattoman etäyhteyden avulla luentajärjestelmään.

Landis+Gyrin tutkimus- ja tuotekehitysosaston tiiminjohtaja, insinööri Harri Mäkelä kuvailee, että kodin älykkäillä sähkömittareilla on keskeinen rooli käynnissä olevassa suuressa energiavallankumouksessa.

– Hajautetussa energiatuotannossa kotitaloudet paitsi kuluttavat sähköä myös tuottavat sitä verkkoon, esimerkiksi aurinkopaneeleillaan. Mittarin avulla kulutetusta ja tuotetusta sähköstä saadaan dataa lähes reaaliaikaisesti.

Kun energiatuotannon sääriippuvuus kasvaa ja toisaalta fossiilisen säätövoiman määrä pienenee, niin sekä tuotannolta että kulutukselta vaaditaan entistä enemmän joustoa. Tarkan mittaritiedon avulla älykästä sähköverkkoa voidaan ohjailla tehokkaasti sekä reagoida nopeasti muun muassa huippukuormituksiin.

Itse ohjailuakin voidaan tehdä osin mittareiden avulla.

– Sähkömittarien releiden avulla voidaan katkaista vaikkapa sähköt joiltakin laitteilta, jotka ei sähköä juuri sillä hetkellä tarvitse tai siirtää esimerkiksi sähköauton lataamista myöhemmäksi.

Älykästä energiamittausta maailmalla

Landis+Gyr tarjoaa älykkään energiamittauksen palveluja Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa, ja sillä on laaja älykkäiden verkkojen kattavuus myös esimerkiksi Pohjois- Amerikassa.

Yritys hallinnoi tällä hetkellä palvelusopimuksilla yli 15 miljoonaa mittapistettä ympäri maailman – eli kerää, käsittelee ja toimittaa päivittäin näiden mittareiden arvot asiakkaiden järjestelmiin.

Jyväskylässä hoidetaan yrityksen Pohjoismaiden ja Baltian myyntiä. Siellä sijaitsee yksi kansainvälisen konsernin tärkeimmistä tuotekehityskeskuksista. Landis+Gyr työllistää kaupungissa noin 240 henkeä.

– Itse mittarivalmistus tapahtuu tällä hetkellä Kreikassa, mutta yksi vahvuutemme on ilman muuta se, että tunnemme mittarien sielunelämän hyvin syvällisesti, Mäkelä sanoo.

Lisää dataa, enemmän mahdollisuuksia

Landis+Gyrin Pohjoismaiden ja Baltian toimitusjohtaja Sami Kurunsaari kertoo, että Suomi oli vuonna 2006 ensimmäisten maiden joukossa ottamassa käyttöön etäluettavia mittareita.

Koko Euroopassa on tällä hetkellä suunta kohti lyhyempää taseselvitysjaksoa sekä reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita. Mitä enemmän sähkön kulutuksesta saadaan tarkkaa dataa, sitä enemmän se avaa esimerkiksi uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

– Myös yksittäiset kotitaloudet voivat olla tulevaisuudessa aikaisempaa aktiivisempia energiahankinnassaan ja -optimoinnissaan. Ne voivat valita vaikkapa erilaisia uusiutuvalla energialla tuotettuja sähkötuotteita, joustavasti niiden saatavuuden mukaan – tai aina edullisinta mahdollista sähköä, Kurunsaari huomauttaa.

Alalla valmistaudutaan myös sähköautojen yleistymiseen:

– Sähköautojen latauksen myötä verkkoon tulee kuormia nopeammin ja uudella tavalla. Suomessa verkon kestävyys ei ole ongelma, mutta mietittäväksi tulee, minkälaisia tehoja tarvitaan mihinkin aikaan, Kurunsaari kertoo.

– Tarkka mittaustieto helpottaa kokonaisuuden hallinnassa.

Landis+Gyr omistaa nykyään myös kaksi sähköautoihin liittyvää yritystä. Toinen kehittää sähköautojen latausjärjestelmiä ja asemia. Toinen on luonut pian Suomessakin käyttöön otettavan sovelluksen, jolla sähköauton omistaja voi ladata autoaan fiksusti ja joka tarjoaa sähköyhtiölle vinkkejä tehon hallintaan.

Osaamisella pitkät juuret

Jyväskyläläisen mittariosaamisen juuret johtavat Valtion tykkitehtaan sytytinosastoon, jossa sodan jälkeen ryhdyttiin valmistamaan sähkömittareita. Matkaa taitettiin sittemmin muun muassa Valmet-IVO Oy:n ja myöhemmin Enermetin nimen alla, ennen siirtymistä osaksi Landis+Gyriä.

Konsernilla itsellään on vielä pidemmät juuret. Landis+Gyr sai alkunsa sveitsiläisestä Richard Theilerin ja Adelrich Gyrin vuonna 1896 perustamasta sähkömittareita valmistaneesta yrityksestä nimeltä Electrotechnische Institut Theiler & Co.

Tuon jälkeen sähköjohdoissa on ehtinyt virrata ampeeri poikineen. Sveitsiläiset herrasmiehet eivät olisi varmasti pystyneet kuvittelemaankaan nykytilannetta, saati tulevaisuutta.

– Kun öljystä, kivihiilestä ja muista fossiilista energialähteistä luovutaan, niin vihreän sähkön rooli kasvaa entisestään. Esimerkiksi teollisuudessa tämä näkyy tällä hetkellä voimakkaasti, Mäkelä miettii.

Kyberturvallisuus korostuu

Harri Mäkelän varsinaista erikoisalaa ovat mittareiden älykkäät taustajärjestelmät. Käytännössä aivan keskeinen huomioon otettava asia on laitteiden kyberturvallisuus.

– Sähkö, mittarit ja niihin liittyvät järjestelmät ovat tärkeä osa yhteiskunnan infrastruktuuria. Ne on suojattava tehokkaasti ulkopuolisten hyökkäysten varalta, Mäkelä huomauttaa.

Hän pahoittelee, että suojauksen yksityiskohtiin ei voi tietenkään mennä tarkemmin.

Harri Mäkelä muistuttaa, että jyväskyläläisellä mittariosaamisella on jo vuosikymmeniä pitkät juuret.Harri Mäkelä muistuttaa, että jyväskyläläisellä mittariosaamisella on jo vuosikymmeniä pitkät juuret.Tuotekehitysyksikön laboratoriossa testataan uuden sukupolven sähkömittareita.Tuotekehitysyksikön laboratoriossa testataan uuden sukupolven sähkömittareita.