PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Yleissitovat työehdot ovat tärkeitä

Julkisuudessa keskustellaan kiihtyvällä tahdilla työmarkkinoista ja työehdoista. Välillä keskustelussa on – osin tarkoituksella – vääriä väittämiä, jotka usein muuttuvat faktoiksi. Ne ovat yksi keino vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin.

Keskeisin virheellinen väittämä on, että yleissitovat työehtosopimukset jäykistävät työmarkkinoita. Tilanne on päinvastainen; yleissitovat tessit varmistavat, että työpaikoilla molempien osapuolten niin halutessa voidaan sopia laeista poiketen. Jos yleissitovuutta ei ole, käytännössä tätä mahdollisuuttakaan ei ole.

Julkisuudessa asia kerrotaan usein täysin päinvastoin. Puhujat voivat olla oikeassa, jos tarkoituksena on heikentää työehtoja työehtosopimuksiin verrattuna. Heikentäminen ei ole mahdollista työehtosopimuksissamme, ellei asiasta sovita luottamushenkilön kanssa. TES on työehtojen minimipohja, jota paremmin saa toki sopia.

TES tuo mukanaan paljon puolustettavaa, kuten yleiskorotukset (jotka usein luullaan tulevan laista), lomarahat, palkalliset vanhempainvapaat, palkalliset sairaslomat yli kymmenen päivän osalta ja niin edelleen. Heidänkin, jotka eivät kuulu liittoon, kannattaa siis puolustaa työehtosopimusten olemassaoloa.

Yksi merkittävä asia, jota liittoon kuulumattomat eivät lähes poikkeuksetta ymmärrä, on palkkojen taso. Yleissitovat työehtosopimukset varmistavat palkkojen tason ja pyrkivät ylläpitämään ostovoiman kasvua.

Nykyisin iso joukko jäseniämme tienaa 4 000– 5 000 euroa kuukaudessa. Vahvat ja osaavat henkilöt saavat neuvoteltua palkkansa 5 000–6 000 euroon kuukaudessa. Jos perustaso olisi alempi, vaikka alle 3 000 euroa kuussa, myös osaavien henkilöiden palkat asettuisivat alemmalle tasolle 3 000–4 000 euroon kuukaudessa eli alemmaksi kuin jäsenten nykyiset keskipalkat.

Tätä eivät he, jotka vastustavat liittoja, tunnu ymmärtävän.

Työnantajat ostavat työpanosta ja työrauhaa. Toisaalta heidän tehtävänään on maksimoida yritysten tulos. Tästä syntyy ikuinen ristiriita pääoman ja työnpanoksen välille. Parhaiten ristiriitaa sovittaa yleis- sitova työehtosopimus, jolla pyritään tasaamaan työntekijän ja työnantajan voimasuhteita.

On tärkeää, että yritykset menestyvät. Toivon, että yritysten menestys poikii myös työpaikkoja ja jäsenille kohtuullisen korvauksen tehdystä työstä. Tasavertainen asema työehtojen suhteen takaa parhaat mahdollisuudet niille yrityksille, joiden bisnesidea ja toiminta ovat kunnossa.

Maailmalla trendi on kääntynyt (yleis)sitovien työehtosopimusten suuntaan. Suomessa on uniikki järjestelmä, jota muut tavoittelevat. Työnantajaliitot vievät meitä toiseen suuntaan. Motiivia on vaikea ymmärtää, kun samaan aikaan maassa kerrotaan olevan huutava osaajapula.