Lisää vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välille

Maan hallitus esittää työpaikoille uutta jatkuvan vuoropuhelun käytäntöä, jolla kehitetään työnantajan ja henkilöstön suhteita pitkällä aikavälillä. Uudistetun yhteistoimintalain tavoitteena on myös parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia.

Uuden yhteistoimintalain on tarkoitus muodostuia kolmesta kokonaisuudesta: jatkuvasta vuoropuhelusta työnantajan ja henkilöstön välillä, neuvotteluista muutostilanteissa sekä henkilöstön hallintoedustajasta yrityksen hallinnossa.

Lakia on aikomus soveltaa yrityksiin ja yhteisöihin, joiden palveluksessa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Säännöksiä hallintoedustajasta sovelletaan yrityksiin, joissa työskentelee Suomessa vähintään 150 työntekijää.

Lakia ei sovelleta valtion tai kuntien virastoissa tai laitoksissa. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Kehitystä yritykseen ja työyhteisöön

Uudistuksen myötä työnantajan ja henkilöstön tai sen edustajien on käytävä vuoropuhelua säännöllisesti. Työpaikat sopivat itse, miten ne toteuttavat vuoropuhelun käytännössä.

Osana vuoropuhelua tehdään suunnitelma työyhteisön kehittämiseksi.

Ennen kuin työnantaja tekee päätöksen henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista asioista kuten työvoiman vähentämisestä, hänen on neuvoteltava työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden kanssa. Uudistetussa laissa prosessia kutsutaan muutosneuvotteluiksi.

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa edistää tiedonkulkua ja tuo henkilöstön asiantuntemuksen hyödynnettäväksi päätöksentekoon. Henkilöstön edustajaa yrityksen hallinnossa kutsutaan uudessa laissa hallintoedustajaksi.