BITTIKATTAUS

Työeläkemaksut kasvavat ensi vuonna

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta ensi vuoden yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Yksityisaloilla perittävä TyEL-työeläkemaksu ensi vuonna on keskimäärin 24,85 prosenttia maksun perusteena olevasta palkasta. Tänä vuonna maksutaso on 24,4 prosenttia.

Maksuun sisältyy vuonna 2020 käytössä olleen tilapäisen työnantajamaksun alennuksen ensimmäinen takaisinmaksuerä.

Työnantajan maksu on keskimäärin 17,40 prosenttia maksun perusteena olevista palkoista. Lukuun sisältyy työnantajamaksun alennuksen takaisinmaksuerä, joka on 0,45 prosenttia.

Työntekijän maksu ensi vuonna säilyy tämän vuoden tasolla. Se on 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.

Myös yrittäjien eläkemaksu säilyy samalla tasolla kuin tänä vuonna.

Alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla se on 24,10 prosenttia, kun taas 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta.

8%

Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan automaatiotekniikkaa on opiskellut kahdeksan prosenttia insinööreistä.

Biolan kompostoi ruokokasvustosta multaa

Biolan aloitti rantojen ruokokasvuston kompostoinnin mullan raaka-aineeksi. Niittämällä ruovikkoja saadaan rantavesistä kustannustehokkaasti poistettua suuri määrä ravinteita ja kompostoimalla ne voidaan kierrättää kotipuutarhaan ravinteikkaana multana.

Yrityksellä on pitkä historia kierrätysmateriaalien hyödyntämisessä raaka-aineena, ja nyt järviruo’on hyötykäyttöä kehitetään rannikkoruokohankkeessa yhdessä John Nurmisen Säätiön ja Metsähallituksen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kierrättää ruokokasvustoon sitoutuneita ravinteita rehevöityneistä rantavesistä maalle. Samalla edistetään uusiutuvan ruokomassan kestävää ja monipuolista käyttöä muun muassa turvetta korvaavana raaka-aineena sekä tuetaan luonnon monimuotoisuuden suojelua umpeenkasvun vuoksi uhanalaistuneissa rantaelinympäristöissä.

Järviruo’on elävään biomassaan on sitoutunut runsaasti ravinteita ja orgaanista hiiltä. Vedessä kasvavaa ruovikkoa niittämällä ravinteita saadaan kerättyä pois vesiekosysteemistä.

Ruovikoiden niitot toteutetaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa siten, että myös ruovikkoympäristöihin erikoistuneille lajeille jää riittävästi elintilaa.

KUVA: Biolan

Isku rakennuttaa aurinkovoimapuiston

Huonekaluyhtiö Isku rakentaa Lahteen yhden Suomen suurimmista aurinkovoimapuistoista. Aurinkosähköpuisto rakennetaan syksyn ja ensi kevään aikana.

Aurinkosähköpuiston tehosta tulee 2,8 megawattia, ja sen odotetaan tuottavan energiaa 2 500 megawattituntia vuodessa. Aurinkopaneeleita asennetaan yli 6 000 kolmeen eri voimalaan, jotka sijoittuvat kaikki tehtaan tontille Mukkulaan.

Hanke on osa Iskun tavoitetta tulla hiilineutraaliksi toimijaksi. Uusiutuvan sähkön hyödyntäminen vähentää hiilidioksidipäästöjä 355 tonnia, mikä vastaa noin 116 henkilöauton vuosipäästöjä, jos kullakin ajetaan 20 000 kilometriä.

Päijät-Hämeen alueella vastaavan kokoista voimalaa ei ole vielä nähty. Iskun aurinkosähköpuiston investoinnista vastaa Solarigo, joka myy tuotetun energian Iskun käyttöön. Vastaisuudessa suuri osa Mukkulankadun tehtaan ja Isku Centerin käyttämästä sähköstä saadaan auringosta. Hanke saa Business Finlandin energiatukea.

Energiayhtiö Solarigo toimittaa kotimaista aurinkosähköä yrityksille avaimet käteen periaatteella järjestelmätoimituksina sekä sähkösopimuksella ilman asiakkaan omaa investointia. Lumme Energia on Solarigon pääomistaja.

KUVA: Isku

Mahtavaa matematiikkaa -päivä on 4. marraskuuta

Suomen toinen Mahtavaa matematiikkaa -päivä kokoaa maan matematiikkavoimat yhteen torstaina 4. marraskuuta. Toimintapäivänä matematiikka ja sen monimuotoisuus pääsevät esille varsinkin kouluissa.

– Koulumatematiikka voi olla paljon muutakin kuin vain numeroita ja laskemista, muistuttaa Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL:n puheenjohtaja Tarja Ylivuori.

– Mahtavaa matematiikkaa kokoaa yhteen ideoita matematiikan käsittelyyn monipuolisesti ja tarjoaa innostavia materiaaleja oppitunneille, hän jatkaa.

Teemapäivänä eri toimijat toteuttavat tänäkin vuonna projektinsa itse ja tiedottavat omasta työstään yhteisen tunnuksen alla.

Teemapäivää tukevat muun muassa Insinööri- liitto ja Tekniikan Akateemiset TEK.

LUE LISÄÄ: www.mahtavaamatematiikkaa.fi

Työsuojeluvaalit pidetään loppuvuonna

Työsuojeluvaltuutettujen toimikausi on päättymässä usealla työpaikalla vuoden lopussa. Palvelu- ja teollisuusalojen työpaikoilla pitää järjestää työsuojeluvaalit marras–joulukuussa. Uusi toimikausi on kaksivuotinen.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, sinne on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua.

Työpaikan ylemmillä toimihenkilöillä on oikeus yhdessä toimihenkilöiden kanssa valita toimihenkilöiden oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia toimihenkilöitä.

Myös pienemmissä työpaikoissa voidaan valita työsuojeluvaltuutettu.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyöelimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava yhteistoimintaelin. Työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa edustaa työsuojelupäällikkö. Työnantaja toimii työsuojelupäällikkönä, ellei hän ole tehnyt nimitystä.

Lue lisää: www.ytn.fi

Tavoitteena on reilu työelämä

Sinulla on mahdollisuus parantaa oman työyhteisösi toimivuutta. Nyt voit antaa palautetta ja osallistua Jopon arvontaan, jossa pääpalkintona on Insinööriliiton tuunaama Jopo, jokaisen polkevan insinöörin unelma.

Kuulemme mielellämme, mitä juuri sinun työhösi ja työpaikallesi kuuluu. Viestin lähettäminen anonyymisti onnistuu kampanjasivuilla.

Ihastut varmasti myös uuteen robottiystäväämme. Insinööriliiton maskotin IN-551:n seikkailu on katsottavissa liiton nettisivuilla.

Robottiystävämme syntyi taitavien animaattoreiden ja tekniikan ammattilaisten yhteistyönä. Sen SSD-levylle on koodattu jäsenyyden kaikki edut. Koska IN-551:lla on muhkea keskusmuisti, se pystyy prosessoimaan jäsenyyden hyödyt, palvelut ja edut sekunneissa ja takaa näin työhyvinvointinsa maksimitilan.

Lue lisää: www.ilry.fi/reiluatyoelamaa

Insinööriliiton ensimmäisille luottamuspäiville kokoontui yli sata luottamushenkilöä syyskuussa Helsinkiin. Eri sektoreja ja toimialoja edustavat luottamustoimijat nauttivat päivän annista sekä kokemusten vaihdosta toistensa kanssa.

KUVA: Jari Rauhamäki

Tommin PALSTA

Tommi Grönholm, johtajaTommi Grönholm, johtaja

Kun maailma ei riitä

Moni ehkä ajattelee, että syksyn leffauutuudet menivät nyt järjestöjohtajalta ohi, kun aloittaa kirjoituksen 22 vuoden takaisen elokuvan nimellä. Kuitenkin teidän työnantajienne toimintaa katsoessa pohtii väistämättä, että mikä on riittävästi? Olen ollut liittokuvioissa noin 20 vuotta. Koko tämän ajan on tehty insinöörialoilla maltillisia palkkaratkaisuja työpaikkojen turvaamiseksi. Erityisesti kiky-sopimuksen aikana osa työnantajan aiemmin maksamista työeläke-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksuista siirrettiin työntekijöiden maksettavaksi, mikä saattoi johtaa osalla ostovoiman laskuun.

Nyt – hieman mutkia oikoen – työnantaja ei halua enää tehdä monella teollisuuden alalla yleissitovia sopimuksia. Luopumisille on tehtyjen selvitysten perusteella vaikea nähdä muuta perustetta kuin palkkakehityksen hillitseminen tai palkkajoustot alaspäin. Työntekijällehän on aina voinut jakaa enemmän mannaa kuin mitä kollektiivi- sopimuksilla on sovittu.

Juuri valmistuneessa selvityksessä on tutkittu funktionaalista tulonjakoa vuosien 2015 ja 2019 välillä keskeisillä insinöörejä työllistävillä aloilla. Alakohtaiset tulokset vaihtelevat hieman, mutta tuona aikana karkeistaen tulonjako on muuttunut seuraavasti. Vuoden 2015 palkkaeuro on muuttunut työntekijän taskussa 1,2 euroksi, kun työnantajalle voittoeuro on jo 1,5 euroa. Vaikuttaa työnantajan kannalta edulliselta kehitykseltä tulonjakomielessä. Nyt tämäkään ei siis riitä, vaan työehtoneuvottelut halutaan siirtää työpaikoille.

En mielelläni maalaile piruja seinälle, eikä kukaan huvikseen tahdo työtaisteluita järjestellä. On kuitenkin hyvä ymmärtää jo tässä vaiheessa syksyä, että jos työnantaja ei liity työnantajajärjestöön, sen oma edustaja neuvottelee palkankorotuksista, lomarahoista ja muusta vastaavasta työpaikalla. Jos neuvottelu ei onnistu, työnantajan käsi on lompakossasi.

Kehotankin miettimään, pitääkö samalla suorituksella saada myös seuraavana vuonna yhtä paljon voita ja leipää, vai sopiiko ottaa inflaation verran takkiin joka vuosi? Mihin asti olette valmiita tukemaan työpaikan luottamusmiestä tai muuta neuvottelijaa, kun hän jatkossa keskustelee paikallisesti palkoista.

Tämän syksyn leffauutuuksia mukaellen: No time to die – Tämän asian edessä ei kannata kuukahtaa.

Aluevaalit ovat liiton jäsenille tärkeät

Insinööriliitto kannustaa kaikkia jäseniään lähtemään ehdolle ensi vuoden tammikuussa järjestettäviin aluevaaleihin. Vaaleissa valitaan Helsinkiä lukuun ottamatta aluevaltuustot Suomen 22 sote-maakuntaan.

Aluevaalit ja aluevaltuustojen valinta liittyy sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen uudistukseen, jossa päätettiin 22 sote-maakunnan perustamisesta. Ensimmäisten aluevaalien varsinainen vaalipäivä on 23. tammikuuta.

Uudistus koskettaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta kaikkia kansalaisia. Uudistus on iso ja vaatii alusta lähtien osaavia ihmisiä tekemään paitsi sosiaali- ja terveyspalveluja myös pelastustoimea koskevia päätöksiä.

– Kyseessä on historiallinen uudistus, joka on toteuttamista vaille valmis. Sen onnistuminen edellyttää, että päätöksentekoon osallistuu eri taustoista olevia ihmisiä, myös insinöörejä ja tekniikan alan ammattilaisia, puheenjohtaja Samu Salo sanoo.

Lähde ehdolle aluevaaleihin

Insinööriliiton tavoite on saada IL-taustaisia ehdokkaita kaikissa sote-maakunnissa. Lähde ehdokkaaksi aluevaaleissa ja ilmoita ehdokkuudestasi myös meille. Liitto julkaisee ehdokkuudestaan ilmoittaneiden tiedot liiton nettisivuilla.

Lue lisää: www.ilry.fi/aluevaalit

Oikaisu

Elokuussa ilmestyneeseen Insinööri-lehteen oli sujahtanut painovirhe. Tutkittua-palstan Nuoret tuntevat työmarkkinoita heikosti -jutun toisessa graafissa oli virhe; itse tekstissä asia oli ilmaistu oikein.

Palstan Ovatko väittämät mielestäsi totta vai tarua -kuviossa oli kaksi virheellisesti ilmaistua väittämää. Alla olevassa kuviossa väittämät on korjattu.

Etätyö on lisännyt lepoa

Työmatkoihin ei ole kulunut aikaa entiseen tapaan, kun moni työntekijä on pandemian takia jäänyt kotiin töihin. Insinööri-lehti kysyi Insinööriliiton uutiskirjeessä, mihin jäsenet käyttävät säästyneen ajan.

Säästynyt aika on jakaantunut melko tasaisesti lepoon, liikuntaan, perheeseen ja harrastuksiin. Toisaalta matka-ajasta säästynyt aika on pidentänyt työpäiviä 14 prosentilla vastanneista. Viidesosa ei tehnyt etätöitä lainkaan. Gallup-kysymykseen vastasi 417 jäsentä.