Uutta henkilöstöä Insinööriliittoon

Liiton järjestöyksikössä on aloittanut uusia työntekijöitä sekä vastaperustetuissa tehtävissä että perhevapaan sijaisina.

Valtiotieteiden maisteri Maria Broman ja nuoriso- ja vapaa- ajanohjaaja Kai Lepomäki ovat uudet jäsenyyden asiantuntijat elinkaaritiimissä. He toimivat työparina. Tehtäviä ovat esimerkiksi työpaikkatason jäsenhankinta ja puhelinmarkkinointi valmistuville opiskelijajäsenille.

Broman on aiemmin työskennellyt freelancerina muun muassa laaja-alaisesti erilaisissa myynnillisissä tehtävissä. Hän pitää tärkeänä jäsenien kuuntelun herkällä korvalla.

– Tavoitteenani on rakentaa jo olemassa olevien ajatusten päälle moni- puolisia taitoja yhdistävän tiimini kanssa entistä yhteisöllisempää ja merkityksellisempää jäsenkokemusta, Broman sanoo.

Lepomäellä on laaja työkokemus järjestöistä, etenkin ammattiyhdistysliikkeen parista. Viimeksi hän työskenteli Teollisuusliitossa.

– Haluan tarjota jäsenkunnalle mahdollisuuden osallistua aktiivisesti omaan edunvalvontaan työpaikalla sekä oppia kollektiivisen jäsenhankinnan saloja. Pyrin tuomaan uutta ajattelumallia nimenomaan kollektiivista mallia, eli yhdessä olemisesta yhdessä tekemiseen.

Markkinointitiimin vahvistusta

Tradenomi Ella Peltoniemi ja restonomi Jenna Särkkä ovat aloittaneet markkinointikoordinaattoreina. Kumpikin osallistuu kaikkiin tiimin tehtäviin, mutta kummallakin on myös erikoisalueensa.

Peltoniemi on työskennellyt kaupan alalla. Viimeksi hän oli markkinointikoordinaattorina Lasessorilla. Hän vastaa erityisesti sosiaalisesta mediasta, jonne hän tuottaa ajankohtaista ja tärkeää sisältöä.

Aiemmin Särkkä työskenteli ravintola-alalla. Viimeksi hän teki palvelumuotoilun ja markkinoinnin kehittämisen projektia pienelle juhlapalveluyritykselle.

Liitossa hän on mukana jäsenjärjestöjen verkkosivujen toteutukseen ja tapahtumahallintaan liittyvässä projektissa.

Maria BromanMaria BromanKai LepomäkiKai LepomäkiElla PeltoniemiElla PeltoniemiJenna SärkkäJenna Särkkä