Aki Pöyry on ollut mukana edunvalvontatyössä koko 2000-luvun.
Aki Pöyry on ollut mukana edunvalvontatyössä koko 2000-luvun.

Siviili

sotilaiden

joukossa

Insinööriliiton hallituksessa on monen alan edustajia, myös yksi julkisella puolella työskentelevä.

Varapuheenjohtaja Jyrki Kopperin toimenkuvaan kuuluvat julkisen sektorin asiat, mutta Aki Pöyry on valittu liiton hallitukseen julkisen sektorin vaalipiistä.

– IL-yhteisön jäseniä yhdistävät tekniikan alan ammattilaisuus ja insinööriosaaminen, vaikka ei olisi tutkintoa. Ammattilaisuudesta ja osaamisesta pitää olla ylpeitä.

Kun Pöyry aloitti työt Puolustusvoimissa, hän liittyi Maanpuolustusinsinöörit MPI:in, ja vähitellen lähti toimintaan aktiivisesti. Tehtäviä on kertynyt MPI:ssä, esi- merkiksi puheenjohtajana 10 vuotta ja varapuheenjohtajana 12 vuotta.

Aktiivisuus on poikinut muita järjestötehtäviä muun muassa Jul- kisen alan Insinöörien Liitossa ja Insinööriliitossa.

– Tuon liiton hallitukseen julkisen sektorin asioita, Pöyry määrittelee nykyistä, viime marraskuussa alkanutta rooliaan.

– Sen eteen saa tehdä töitä, että julkisen väen ääni kuuluu liitossa, Pöyry huokaa.

– Kyllä julkista sektoria sinänsä arvostetaan, mutta aina ei kuunnella.

Hänen mielestään ylipäätään yhteiskunnallisessa keskustelussa julkista sektoria kohtaan on kielteinen sävy: sitä pidetään vain kustannusrasitteena.

Pöyryn mukaan julkisen sektorin profiilia pitää liitossa nostaa, sillä sielläkin on jäsenpotentiaalia: Jäsenet maksavat yhtä suuren jäsenmaksun, joten kaikkien on saatava sama palvelu myös edunvalvonnassa.

Edustettavia monelta alalta

Päätoimisena pääluottamusmiehenä toimiva Pöyry kuvailee, miten laaja-alaista henkilöstö on Puolustusvoimissa: on sotilaita, siviilejä, virkamiehiä ja niin edelleen. He ovat jäseniä yli 20 akavalaisessa ammattiliitossa. Julkisella sektorilla Insinööriliitto toimii Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta.

Pöyryn mukaan insinöörien asema JUKOn järjestömaailmassa Puolustusvoimissa on hyvä. Puolustusvoimissa on tuhatkunta edunvalvottavaa, joista noin 400 on insinöörejä.

Luottamusmiehistä on silti 80 prosenttia IL-taustaisia, vaikka koko JUKOn kentässä IL on pieni toimija.

Kun Pöyry muistelee viime kevään neuvottelukierrosta, hänen mielestään lopputulos oli hyvä. Alku ei siltä näyttänyt, kun työnantajapuoli esitteli ensimmäisiä heikennyslistojaan.

– Julkisella sektorilla halutaan työ- ja virkasuhteiden ehtoja heikentää.

Pöyry on ollut neuvottelutoimin­nassa 2000-luvun alusta asti, jona aikana se on muuttunut. Aiemmin yritettiin parantaa työsuhteen ehtoja, mutta nyt pitää taistella asioista, joita on jo sopimuksissa. Seuraavalle kierrokselle jäi korjattavaa esimerkiksi matka-asioissa.

Jäsenyys on vaikea himmeli

Yksittäinen jäsen ei välttämättä ymmärrä, mihin hän kuuluu, kun järjestöketjut ovat monipolvisia. Tärkeintä on tietää oma yhdistyksensä.

– JIL:ssä mietimme järjestörakenteen kehittämistä tämän ja ensi vuoden aikana, koska JIL on pienentynyt yksityissektorille siirtymisten takia.

Pöyryn mukaan pohdinnassa on eri vaihtoehtojen järkevyys ja ainakin rakenteen yksinkertaistaminen.

– Aina turvataan jäsen etu, ja tavoitteena on, että jäsen ei huomaa muutosta.

Julkinen sektori on hyvä työnantaja

Kun Pöyry vertaa julkisen ja yksityisen sektorin edunvalvontaa, hänen mielestään julkisella sektorilla niin työ- ja virkaehto- kuin luottamusmiessopimukset ovat parempia.

– Julkinen sektori on vielä vähän varmempi työpaikkana, vaikka meilläkin on ollut väen vähennyksiin tähtääviä yt-neuvotteluja.

Palkat eivät ole yhtä hyviä kuin useilla yksityisen sektorin aloilla, mutta Pöyry arvelee, että Puolustusvoimissa alkupalkat ovat parempia. Ne nousevat hitaammin, ja jossain vaiheessa yksityispuoli menee ohi.

Pitkän tien kulkija

Riihimäeltä kotoisin oleva Aki Pöyry on pohjakoulutukseltaan tietoliikennetekniikan insinööri, lisäksi hänellä on tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Pari vuotta valmistumisen jälkeen Pöyry työskenteli yksityisellä sektorilla, minkä jälkeen hän on yli 30 vuotta eri tehtävissä Puolustusvoimissa. Tehtäviä on ollut lähes 10. Ne ovat liittyneet tietojärjestelmien ja toiminnan kehittämiseen.

Viimeiset kolme vuotta hän on ollut päätoiminen pääluottamusmies.

Järjestötehtävät Pöyry aloitti 1990-luvulla, ja vuosituhannen vaihteessa hänestä tuli oman työnsä ohella toimiva luottamusmies.

Aikanaan perustettiin Millog Oy, joka on Puolustusvoimien kunnossapitokumppani. Yhtenä uransa huippukohtana Pöyry pitää mittavaa SAP-projektia, jota hän veti, kun Milloggiin tehtiin Puolustusvoimien SAP-järjestelmän kanssa yhteensopiva SAP-järjestelmä.