Puheenjohtaja Samu Salo avasi asiantuntijaverkoiston ensimmäisen seminaarin.
Puheenjohtaja Samu Salo avasi asiantuntijaverkoiston ensimmäisen seminaarin.

Verkostoa kiinnostavat

ajankohtaiset teemat

TEKSTI ja KUVAT: Kirsi Tamminen

Insinööriliiton asiantuntijaverkoston tavoitteena on olla Suomen johtava tekniikan alan asiantuntijafoorumi.

Vantaalla alkusyksystä pidetty asiantuntijaverkoston seminaari poiki erittäin myönteistä ja runsasta palautetta. Tunnelmaa pidettiin hyvänä ja osallistujat toivoivat lisää vastaavia tilaisuuksia. Verkostoa oltiin valmiita suosittelemaan laajasti.

– Asteikolla nollasta kymppiin yleisarvosanan keskiarvo oli lähes yhdeksän, kertoo kehityspäällikkö Kalle Kiili.

Kyselyssä kiinnostavimmiksi nousivat energia-, ilmasto- ja ympäristöaiheiset teemat, joista halutaan jatkokeskustelua.

Kiili toimii ensi vuoden alkupuolelle Insinööriliiton toimiston puolesta verkoston sparraajana. Tilaisuudessa kutsuttiin halukkaita tiimiin, joka pyörittää jatkossa toimintaa. Innokkaita ilmoittautui 17. He työstävät palautteessa nousseita teemoja ja jatkojalostavat toimintatapoja.

Kiili yllättyi siitä, että he kaikki ovat uusia aktiiveja, jotka eivät ole aiemmin toimineet näkyvissä rooleissa Insinööriliitto-yhteisössä.

Mukaan mahtuu eri tavoin

Liitto tarjoaa verkostolle alustan, jolta ponnistaa, mutta muuten verkosto on osallistuvien asiantuntijoiden ohjaksissa. Tavoitteena on pitää kynnys osallistumiseen matalana ja mahdollistaa osallistuminen eri tavoin.

– Verkostoa ei haluta muodostaa valiokuntamallille eikä tarkoitus ole perustaa tiukkoja rakenteita, Kiili sanoo.

Ydinporukka järjestäytyy omien näkemystensä mukaan, mutta Kiilin mielestä roolit ja tehtävät ovat vaihtuvia sekä määräaikaisia. Näin verkosto pysyy elävänä.

Tällä hetkellä asiantuntijaverkostoon on liittynyt vajaa 240 liittoyhteisön jäsentä.

Seminaarin anti verkossa

Verkosto toimii lähinnä sähköisellä Teams-alustalla. Siellä on muun muassa syysseminaarin annin tallenteet. Organisoitua keskustelua ei vielä syntynyt, marraskuussa toimintatiimi syventyy pohtimaan jatkotoimia.

Teams-keskustelun ohella järjestetään mahdollisesti webinaareja. Nyt on jo päätetty, että ensi vuonna järjestetään yksi samankaltainen seminaari kuin tänäkin vuonna. Palautteen perusteella jäsenet toivovat esittelyjä, joissa verkoston jäsenet kertovat kiinnostuksen kohteista oman asiantuntijuudensa pohjalta.

– Siinä voittavat molemmat: niin alustaja kuin muu yleisö, Kiili tähdentää.

Mielenkiintoisten haasteiden ratkomisen lisäksi liiton asiantuntijaverkostoon osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa ammatillista verkostoa ja vahvistaa asiantuntijabrändiä.

Verkoston työskentelyssä pääosassa on ongelmien ratkominen. Sen lisäksi sillä halutaan saada myös lisää näkyvyyttä tekniikan aloille ja osaajille.

Ilmoittaudu mukaan: asiantuntijaverkosto@ilry.fi

Tarja Munther viihtyi taukokeskusteluissa esimerkiksi Jarno Sipon kanssa.Tarja Munther viihtyi taukokeskusteluissa esimerkiksi Jarno Sipon kanssa.