Kaiken keskellä on jäsen

KOONNUT: Juha Särkkä

Kaksi neuvottelujärjestöä sopivat työ- ja virkaehtosopimuksista lähes kaikkien Insinööriliitto-yhteisön jäsenien puolesta. Neuvottelukierros alkoi syyskuussa ja jatkuu pitkälle ensi kevääseen.