PÄÄKIRJOITUS

Ilmastokriisi ei katoa silmiä ummistamalla

Kuluneen kesän uutiskuvat eri puolilta Eurooppaa ovat olleet herätys heille, jotka ovat kiistäneet, epäilleet tai vähätelleet ilmastomuutoksen seurauksia. Rajut metsäpalot, kuivuvat joet, paahtava helle ja sulavat alppijäätiköt kertovat karulla tavalla, että viime vuosikymmenten aikana julkaistujen ilmastoraporttien sanoma on ollut oikea. Ympäristö muuttuu, aikaa reagoida muutokseen ja sen seurauksiin on vähemmän kuin toivoisimme.

Ilmastokriisin vaikutukset näkyvät jo nyt ihmisten elämässä eri tavoin. Osassa Eurooppaa on pula vedestä ja sähköstä. Kuivuus nakertaa pohjaa ruuantuotannolta eri puolilla maanosaa, millä on väistämättä vaikutusta ruuan hintaan ja saatavuuteen. Paahtava helle tekee ennen niin viihtyisistä asuinalueista pätsejä. Helteet ovat myös tappava terveysriski etenkin eteläisen Euroopan vanhuksille. Listaa voi niin halutessaan jatkaa.

Valitettavasti näyttää siltä, että muutos ja sen seuraukset eivät jää tähän. Tutkimusten mukaan riski ilmastomuutoksen kiihtymiseen on ilmeinen, etenkin jos emme avaa silmiämme tapahtuneelle.

Olemme useiden vuosikymmenten ajan rasittaneet armasta maapalloamme niin raskaalla tavalla, että pessimistisimmät voivat perustellusti asettaa ihmiskunnan koko tulevaisuuden vaakalaudalle. Edessämme on joka tapauksessa ei-toivottuja seurauksia ja niihin sopeutumista.

Valitettavasti tuntuu siltä, että aika ilmastomuutoksen hillitsemiseen tuntuu aina olevan väärä.

On sotia, talous sakkaa tai jos ei muuta, niin vaalit painavat päälle. Kun vielä joukossamme on ihmisiä, jopa valtioita, joille koko asia tuntuu olevan yhdentekevä, ei ole ihme, jos siellä täällä virinnyt orastava toiveikkuus ilmastomuutoksen ratkaisemisesta alkaa kääntyä alakulon ja toivottomuuden puolelle.

Kuluneen sanonnan mukaan niin kauan on toivoa kuin on elämää. Ilmastokriisin osalta tilanne on juuri tämä. Ilmastonmuutoksen pyörää emme voi kääntää taaksepäin, mutta tulevaisuuteen voimme vaikuttaa. Ilmastokriisin ratkaiseminen vaatii luovia ratkaisuja ja lukemattomia innovaatioita, joiden luomisessa insinööreillä ja muilla tekniikan ammattilaisilla on oma, tärkeä roolinsa.

Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden

tekniikan ammattilaisten jäsenlehti.

Aikakausmedia ry:n jäsen

Julkaisija

Insinööriliitto IL ry

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde

0201 801 801

Päätoimittaja

Jari Rauhamäki

0201 801 847

ToimitusSihteeri

Kirsi Tamminen

0201 801 819

Toimittaja

Janne Luotola

0201 801 822

Taitto ja sivunvalmistus

Lea Hult, Aste Helsinki Oy

Ilmestymispäivät 2022

21.10., 16.12.

painos

71 000 kpl

Osoitteenmuutokset

puh. 0201 801 801

(8,4 snt/min)

Painopaikka

UPC Print

Ilmoitushinnat

Sivu 3 700 €

1/2 sivu 2 600 € 1/4 sivu 1 950 €

Ilmoitukset

Santeri Selin 044 238 0511

santeri.selin@saarsalo.fi

ISSN 2342-270X (painettu)

ISSN 2342-2718 (verkkojulkaisu)

Verkkolehti ja

näköislehtiarkisto

www.insinoori-lehti.fi