Akavan liitot valitsevat uuden puheenjohtajan marraskuussa.
Akavan liitot valitsevat uuden puheenjohtajan marraskuussa.

Akavan näkyvyys

on parantunut

TEKSTI: Kirsi Tamminen ja KUVA: Ritva Siikamäki

Akavan liittokokous valitsee uuden puheenjohtajan 14. marraskuuta. Nykyinen puheenjohtaja Sture Fjäder ilmoitti viime kesäkuussa jättävänsä tehtävänsä kesken kautensa, joka olisi jatkunut toukokuuhun 2024 asti. Uuden puheenjohtajan valitsevat Akavan 36 jäsenjärjestöä liittokokouksessa.

Akavan puheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta. Puheenjohtaja valitaan nyt lyhyemmälle kaudelle eli toukokuun 2024 liittokokoukseen asti.

Liittojen valitsemat liittokokous- edustajat äänestävät puheenjohtajavaalissa ja käyttävät kokouksessa liittonsa äänimäärää, joka perustuu jäsenmäärään.

Akavan puheenjohtajan tehtävä on kokopäivätoiminen. Puheenjohtaja johtaa Akavan hallituksen työtä ja Akavan toimistoa. Hän on Akavan edustaja julkisuudessa sekä useissa työryhmissä. Akavan puheenjohtaja vastaa sidosryhmäsuhteista ja edunvalvontatoiminnasta. Puheenjohtaja on yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija. Hän edistää Akavan liittojen edunvalvontaa sekä osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa järjestöissä.

Akavan hallitus päättää puheen- johtajan palvelussuhteen ehdoista. Akavan nykyisen puheenjohtajan Sture Fjäderin työvelvoite päättyy tämän vuoden lopussa.

Avointa keskustelua painotuksista

Akavan viestintä hoitaa puheen- johtajavaalista viestimisen hallituksessa päätetyllä tavalla. Akava järjestää kaksi paneelikeskustelua ennen puheenjohtajavaalia, joissa ehdokkaat voivat esittäytyä. Paneelit ovat 13. syyskuuta ja 8. marraskuuta.

Keskustelut välitetään verkkolähetyksinä, joita kaikki kiinnostuneet voivat seurata. Niiden tarkat ajankohdat ja verkkolähetysten linkit ilmoitetaan tuonnempana.

Kyky tarttua olennaiseen

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salon mielestä Akavan puheenjohtajaksi valittavalla on oltava kyky omaksua uusia asioita, muodostaa näkemyksiä sekä sovitella eri liittojen kantoja yhteen.

– Kokonaisuuksien ymmärtäminen on olennaista, Salo toteaa.

Hänen mielestään pitää osata ennakoida, mitä on tulossa; keskusjärjestöpuheenjohtajan on ymmärrettävä, että asioita on jo käsitelty pitkään ennen kuin ne nousevat julkisuuteen.

– Akavan puheenjohtaja on alkanut hyödyntää neuvottelujärjestöjen ja liittojen asiantuntijoita. Siinä on vielä kehittämistä, jotta saadaan paras vaikuttavuus, Salo kiittelee.

– Akavalaisten asioita on pidettävä näkyvillä, jotta poliitikot tarttuvat niihin koko yhteiskunnan parasta ajatellen.

Salon mielestä parhaimmillaan Akava keskusjärjestönä on osa insinöörien ja muiden tekniikan ammattilaisten edunvalvontaa. Hänen mukaansa ei ole näköpiirissä, että keskusjärjestöjen rooli olisi poistumassa suomalaisesta yhteiskunnasta.