Osalle nuorista oman paikan löytäminen on vaikeaa

Koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat nuoret osallistuvat aktiivisesti työnhakuun ja saavat etuuksista yleisimmin työttömyysetuutta. Pitkittyneet jaksot koulutuksen ja työn ulkopuolella vaikeuttavat toimeentuloa, jolloin toimeentulotuen merkitys lisääntyy.

Vuonna 2020 Suomessa oli rekisteriaineistojen perusteella noin 77 500 nuorta, jotka olivat 18–25-vuotiaita sekä koulutuksen ja työn ulkopuolella olevaa. Tämä vastaa noin 16 prosentin osuutta koko ikäluokasta.

Toimeentulotuen käyttö oli yleisempää nuorilla, jotka olivat esimerkiksi lähtöisin matalasti kouluttautuneista perheistä tai joilla oli vähintään yksi mielenterveyden häiriön diagnoosi ennen ikävuotta 25. Usein työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten elämässä on päällekkäisiä haavoittuvuutta kuvaavia tekijöitä.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista neljännes oli ollut samassa tilanteessa vähintään kolmen vuoden ajan. Yhä useampi saa nuori työttömyysetuuden sijasta toimeentulotukea.

– Nuorten taloudelliset haasteet ja haavoittuvampi asema yhteiskunnassa ovat saattaneet lisääntyä, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tutkija Laura Jernström kehitystä viimeisen neljännesvuosisadan ajalta.

Maksuton neuvonta auttaa kv-rekrytoinnissa

Kansainvälistä työvoimaa rekrytoidessa byrokratia voi tuntua viidakolta ja nettiin eksyminen todennäköiseltä. Maksuton Work in Finland -kansainvälisen rekrytoinnin työnantajaneuvonta auttaa yrityksiä ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhden luukun julkinen neuvonta- ja ohjauspalvelu tarjoaa käytännönläheistä tukea ulkomaalaisen työntekijän palkkaamisen eri vaiheissa. Palvelu tarjoaa helpon väylän esittää kysymyksiä ja saada nopeasti lisätietoa, esimerkiksi palkkaus- ja lupaprosesseista sekä Suomeen asettautumisesta.

Tukena ovat kokeneet asiantuntijat, joilla on kattava ymmärrys eri viranomaisprosesseista.

Kysymykset voivat koskea koko rekrytointi- ja maahanmuuttoprosessia tai sen tiettyä osa-aluetta; esimerkiksi minkälaisia työperäisiä oleskelulupatyyppejä on valittavissa tai miten ulkomaalaisen työntekijän maahantulon alkuvaiheen viranomaisasioita hoidetaan.

Palvelu on tarkoitettu kaikille Suomessa toimiville työnantajille, ja se on osa kansallista Talent Boost -ohjelmaa sekä Work in Finland -toimintoa.

Neuvonta palvelee arkisin kello 9–15 numerossa 0295 016 770 ja sähköpostitse tyonantajaneuvonta@ workinfinland.fi.

Asiakaspalvelu

0201 801 801, (8,4 snt/min)

avoinna arkisin klo 9–16

asiakaspalvelu@ilry.fi

www.ilry.fi

Kaikki liiton palvelut ja asiantuntijat tavoittaa parhaiten Insinööriliiton asiakaspalvelun kautta.

Insinööriliitolla on 30 alueellista ja

kahdeksan valtakunnallista jäsenjärjestöä.

Lisätietoa jäsenjärjestöistä on

osoitteessa www.ilry.fi/jasenjarjestot

Liiton organisaatio

Edunvalvontayksikkö

johtaja Petteri Oksa, 0201 801 839

Työelämä ja lakipalvelut

Yhteiskuntavaikuttaminen

Vaikuttajaviestintä

Järjestöyksikkö

johtaja Tommi Grönholm, 0201 801 848

Järjestötiimi

Kenttä ja tapahtumat

Markkinointi

Palveluyksikkö

johtaja Mika Leppinen, 0201 801 826

Assistentit

It-palvelut

Jäsenpalvelut

Taloushallinto

Puheenjohtajisto

puheenjohtaja Samu Salo, 0201 801 810

1. varapuheenjohtaja Timo Härmälä, 040 513 5988

varapuheenjohtaja Jyrki Kopperi, 040 833 0633

varapuheenjohtaja Kari Laitinen, 050 556 8501

johdon assistentti Teija Hyvärinen, 0201 801 811