Lounavoiman ekovoimalaitos ja vierailukeskus Hehku aloittivat toimintansa vuonna 2021.
Lounavoiman ekovoimalaitos ja vierailukeskus Hehku aloittivat toimintansa vuonna 2021.

Kaukolämpö

kallistui pysyvästi

Asumisen kustannukset kallistuivat vuoden aikana selvästi. Toisin kuin sähkö, kaukolämmön hinta on jämähtänyt tai noussut yhä.

Viime syksynä uutisoitiin paniikinomaisesti energiakriisistä. Sähkön futuurihinnat olivat ennennäkemättömän korkeita. Valtio riensi nopeasti sähkönkäyttäjien avuksi kompensoimalla sähkölaskuja marraskuun ja tammikuun väliseltä ajalta. Kotitalouksille maksettiin sähköhyvitystä lopulta vähemmän kuin siihen oli budjetoitu, koska leuto ja tuulinen talvi piti sähkön hinnan odotettua edullisempana.

Tuoreiden arvioiden mukaan sähkö halpenee tulevina vuosina, kun tuulivoiman tuotanto kasvaa entisestään.

Vähemmälle huomiolle julkisuudessa jäi kaukolämpö, jonka hinta on noussut viime vuosina kuin varkain, eikä laskua ole näköpiirissä. Sähkösopimusta voi vaihtaa, mutta kaukolämmön asiakas eli useimmiten taloyhtiö on sidottu oman alueensa energiayhtiöön.

Kaukolämmön hinta vaihtelee rajusti yhtiöittäin ja alueittain. Erojen syitä ovat omistajapolitiikka sekä tuotantotavat. Tuottajien joukossa on voittoa tavoittelevia yhtiöitä ja maltilliseen tulokseen pyrkiviä osuuskuntia.

Keskiarvo kasvoi nopeasti

Kaukolämmön keskihinta nousi Energiaviraston tilastojen mukaan vertailukelpoisessa 15 asunnon rivi- tai kerrostaloyhtiössä yhden asunnon kohdalla 73 eurosta 83 euroon kuussa. Hinta on noussut kuluvan vuoden alkuun mennessä vuoden takaisesta liki 14 prosenttia. Koska hajontaa eri yhtiöiden välillä on paljon, keskiarvo on painotettu asiakkaiden lukumäärillä.

Halvinta kaukolämpö oli Haapa- järven Lämmön asiakkailla Pohjois- Pohjanmaalla. Se maksoi vuoden alussa 46 euroa asuntoa kohti kuukaudessa 15 asunnon rivi- tai kerrostaloyhtiössä. Energian hinta on pysynyt yhtiöllä käytännössä samana viimeisten kolmen vuoden aikana.

Suhteellisesti eniten halventunut hinta oli Maarianhaminassa, jonka energiayhtiö laski hintaa vajaat viisi prosenttia.

Mediaanihinta oli Lahti Energialla 81 euroa. Vastaava hinta oli isoista kaupungeista esimerkiksi Vantaan Energialla 80 euroa ja Helenillä Helsingissä 102 euroa.

Kalleinta kaukolämpö oli Liperin Aluelämmön asiakkailla Pohjois-Karjalassa. Lämpö maksoi 124 euroa asuntoa kohti kuukaudessa vastaavan kokoisessa yhtiössä.

Kovin nousu viime vuodesta toteutui Koillismaalla Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnassa, joka nosti vuodessa hintaa 51 prosenttia.

Nousupaine purkautui

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hinnannousun taustalla oli monia syitä, jotka olivat kasautuneet usean vuoden. Hinta oli vuoden alussa vertailukelpoiselle asunnolle liki 91 euroa kuussa.

– Metsäbiomassan polttoainehinta vuodesta 2016 vuoteen 2022 on yli kaksinkertaistunut, mikä on suurin selittävä tekijä, selittää toimitusjohtaja Miika Mankinen.

– Teimme aikoinaan ison investoinnin jätevesipuhdistamoon ja maksoimme sen kassavaroista. Meidän olisi pitänyt nostaa hintaa heti reippaammin. Kun lopulta teimme sen, olimme aikamoisella takamatkalla ja siksi hinnat nousivat yhtäkkiä niin paljon.

Kaiken lisäksi yhtiö on joutunut tuottamaan osan lämmöstä turpeella ja öljyllä, jotka ovat nykyään kalliita. Kaupungissa toimii iso sahalaitos, jonka sivutuotteita polttamalla yhtiö on saanut tuotettua osan lämmöstä.

– Meillä on pellettilaitos koeajossa, ja sillä torpataan öljypiikit. Rukalle mietitään, voidaanko lisäenergian tarve tai jopa perusenergiantarve tehdä maalämpöpuistolla.

Ekovoima säästää

Hintojen nousu ei ole vääjäämätöntä, vaan siihen voidaan vaikuttaa järkevillä ratkaisuilla. Salon Kaukolämmön keskustaajaman hinta nousi vuodessa vajaat pari prosenttia 63 euroon vertailukelpoisessa asunnossa. Silti hinta on halventunut kolmessa vuodessa peräti 18 prosenttia.

Syynä on ekovoimalaitoksen tuomat säästöt. Kaukolämpöyhtiö on saanut yhteiskuntajätettä polttavan laitoksen valmiiksi vuonna 2021. Viime vuosi oli ekovoimalan ensimmäinen täysi käyttövuosi, jolloin sen hyödyt alkoivat näkyä.

Yhdyskuntajätteen lisäksi laitos käyttää tarvittaessa biopolttoaineita. Seuraava investointi on lämmön kausivaraston rakentaminen.

– Kyseessä on keskisyviin porakaivoihin perustuva kalliovarasto, johon liittyy myös tekniikan kehittämistä. Sitä myöten tuloksia odotellaan maltillisesti ja pikku hiljaa, tarkentaa Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Onikki.

Yhtiö on Salon kaupungin omistuksessa, ja sen toimintaa ohjaa kaupunki. Myynti on maltillisesti katteellista. Ekovoimala tuottaa myös sähköä, joka kalliin sähkön aikana on helpottanut kaukolämmön hinnan nousupaineita.

Kuusamossa harkitaan siirtymistä maalämpöön fossiilisesta energiasta.Kuusamossa harkitaan siirtymistä maalämpöön fossiilisesta energiasta.

KUVA: Shalamov /Mostphotos

Salolaisten kaukolämmitys on halventunut muutamassa vuodessa.Salolaisten kaukolämmitys on halventunut muutamassa vuodessa.

KUVA: Milla Rasila /Mostphotos