PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Työllisyyden parantamiseen on keinoja

Kesä alkaa olla takana. Yksi syksyn merkkejä on kovaa vauhtia lähestyvä budjettiriihi. Riihessä pöydällä ovat erilaiset työllisyystoimet, kuten työttömyysturvan muuttaminen.

Yksi vaihtoehto ansioturvan uudistamiseksi on sen euroistaminen. Tämä tarkoittaa, että tienaamalla tietyn määrän rahaa siitä kertyy työttömyysturvan kestoon ja tasoon vaikuttavaa ansiota. Nykyisin työssäolon kesto ja tehdyt työtunnit ovat ansioturvan määrittäviä kriteereitä.

Aikatekijän vaihtuminen euroiksi muuttaa ansio- sidonnaista työttömyysturvaa. Euromääräinen kuukausiraja tullee olemaan vajaan 1 000 euron luokkaa, joten se ei sinänsä ole ongelma jäsenkunnalle. Insinööriliitto kannattaakin muutosta, vaikka sen työllistäviin vaikutuksiin en usko.

Toinen esillä ollut muutos on ansioturvan heikentäminen. Vaihtoehtoina ovat joko keston lyhentäminen tai korvauksen porrastaminen. Työllisyyden kannalta pidän kaavailuja täysin turhanpäiväisinä. Joukko, jonka väitetään tarkoituksella olevan työttömänä, on sittenkin marginaalinen. Toimet ja tarmo kannattaakin suunnata vaikuttavampiin työllisyyskeinoihin.

Olemme keväästä lähtien ajaneet mallia, jossa työuran pituus vaikuttaa maksettavien päivien määrään. Esimerkiksi vuoden työuralla voisi saada vuoden ansiosidonnaista nykyisen kahden vuoden sijaan. Tällä olisi vaikutusta etenkin työuransa alussa oleviin nuoriin.

Toisaalta heidän työllistymisensä on niin paljon helpompaa kuin yli 55-vuotiaiden, joten pidän näkemystä perusteltuna. Yli 55-vuotiaiden työttömyys on jäsenkunnassamme lähes kolminkertainen nuoriin nähden.

Pidemmällä työuralla mallissamme saisi ansioturvaa nykyistä pidempään. Tätä voi perustella työntekijän ja hänen työnantajansa vuosien aikana maksamilla työttömyysvakuutusmaksuilla, jotka ovat osa maksettua palkkaa. Työnantajat rahoittavat ansioturvasta 49 ja työntekijät 13 prosenttia, joten ne ovat maksetuilla veroilla ja työttömyysvakuutusmaksuilla turvan rahoittajia. Tämä on oikeudenmukaisempi malli kuin nykyinen.

Liitolla on myös muita ehdotuksia työllisyyden kasvattamiseen, kuten muun muassa Ohjaamo-toiminnan lisääminen lakiin alle 30-vuotiaille, oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuuden kasvattaminen, työttömyysturvan suojaosan korotus ja opintotuen tulorajan nosto. Toivon mahdollisimman monen keinon nousevan budjettiriihessä toteutettavaksi.