Opiskelijat toivovat pääsevänsä jo kampuksille.
Opiskelijat toivovat pääsevänsä jo kampuksille.

Ammattikorkeakoulujen rehtorit

huolissaan nuorista

TEKSTI: Kirsi Tamminen ja KUVA: Shutterstock

Rehtorit haluavat opiskelijat kampuksille ja korkeakouluyhteisöt eloon.

Ammattikorkeakoulujen rehtorit toivovat, että nuoret ja koko korkeakouluyhteisö voisivat aloittaa lukuvuotensa kampuksilla. Heidän mielestään opiskelussa ei ole kyse mistä tahansa tilaisuuksista, vaan erityisistä kohtaamisista osana taitojen oppimista ja asiantuntijaksi kasvamista.

– Olemme todella huolissamme nuortemme hyvinvoinnista. Nyt puhumme koko maamme tulevaisuudesta, hyvinvoinnista ja taloudesta, painottaa Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori ja rehtoreita edustavan Arenen hallituksen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

– On tietysti päivänselvää, että noudatamme viranomaisten ohjeita ja osallistumme yhteiseen valmisteluun. Teemme kaikkemme, että voisimme aloittaa lukuvuoden turvallisesti toisemme kohdaten, Vidgrén korostaa.

Useassa ammattikorkeakoulussa lukukauden alussa kaikki opiskelijat eivät pääse aloittamaan opintoja lähiopetuksessa. Sitä mukaa kuin rokotekattavuus kasvaa, korkeakoulut aikovat tarjota lisää lähiopetusta. Ajankohta lienee loka-marraskuussa.

Haittoja pitää korjata

Arene ehdottaa laajaa toimenpideohjelmaa ehkäisemään etäopiskelun ja epidemian aiheuttamia haittoja. 

– Budjettiriihessä on osoitettava resurssit seuraavan hallituskauden loppuun ulottuvaan hankkeeseen, jolla ehkäistään koronaepidemian aiheuttamia haittoja korkeakouluopiskelijoille, Vidgrén sanoo.

– Korkeakouluissa paikataan tulevat vuodet etäopetuksen mukana tuomia osaamisen ja hyvinvoinnin puutteita.

Arenen mukaan hybridioppimisen ja -opetuksen aikakausi on myös vasta alkamassa. Sitä varten on luotava pelisääntöjä ja pedagogisia puitteita digitaalisuudesta opettajien valmiuksiin. Tämä kaikki syö resursseja monella tasolla.  

Poikkeussäännöt edelleen voimassa

Koronaepidemiaan liittyvät poikkeussäännökset jatkuvat korkeakouluissa; yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisten muutosten voimassaoloa jatketaan. Korkeakouluissa opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna, jos hän on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi tai muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä.

Korkeakouluilla ei ole velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa, jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää epidemian vuoksi.

Tällaisista opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otetaan huomioon, kun opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehdään.

Yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia koskevat muutokset ovat voimassa ensi vuoden heinäkuun loppuun asti.