tutkittua

Insinöörien työttömyys kasvoi koronakeväänä

Pitkään laskenut insinöörityöttömyys kääntyi keväällä nousuun. Lomautettujen määrän kasvu oli erityisen suurta.

Lähes viisi vuotta insinöörien työttömyys oli laskusuunnassa, kunnes koronavirusepidemian vaikutukset muuttivat tilanteen. Tämän vuoden tammikuussa työttömien insinöörien määrä oli noin 4 700, ja helmikuun pienen laskun jälkeen määrä on noussut koko vuoden ensimmäisen puolikkaan ajan kesäkuuhun saakka.

Kesäkuussa työttömänä oli 5 385 insinööriä, mikä on viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 4,8. Vaikka työttömyys kasvoi touko–kesäkuussakin, alkuvuoden suurin nousu näyttäisi sijoittuneen helmikuusta toukokuuhun. Touko–kesäkuun kasvu noudattelee enemmän aiemmilta vuosilta tuttua kausivaihtelua.

Eniten työttömiä insinöörejä on kone-, energia- ja kuljetustekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan aloilla. Kummassakin joukossa heitä on yli 1 200, mikä yhteensä on lähes puolet kaikista työttömistä insinööreistä.

Vuoden aikana työttömyys on lisääntynyt suurimmista koulutusaloista suhteellisesti eniten, 30 prosenttia, tuotantotalouden alalla.

Kone-, energia- ja kuljetustekniikan sekä rakennus- ja maanmittaustekniikan insinööreistä työttömiä on enemmän vanhemmissa ikäluokissa, kun taas muilla koulutusaloilla työttömyys on jakautunut tasaisemmin eri ikäluokkiin.

Viimeisimmän vuoden aikana työttömyyden kasvu oli ikäluokista suurinta 25–29 vuotiaiden ikäryhmässä, 39 prosenttia.

Lomautukset moninkertaistuivat

Lomautusten määrä kasvoi erityisen dramaattisesti keväällä. Viime vuosina kokoaikaisesti lomautettujen insinöörien määrä on pysynyt jatkuvasti alle tuhannessa, ja esimerkiksi vuosi sitten kesällä heitä oli alle 300.

Tämän vuoden maaliskuussa määrät alkoivat nousta, ja huhtikuussa lomautettuja oli jo yli 4 000. Tämän hetken tilastojen mukaan pahin lomautuspiikki osui toukokuulle, jolloin lomautettuna oli lähes 5 000 insinööriä.

Kesäkuussa määrä laski melkein tuhannella, mutta edelleen lomautettuna on huomattava määrä insinöörejä. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä oli kesäkuussa reilut 1 400. Kokoaikaisesti lomautettuja on siis selvästi enemmän kuin osa-aikaisesti lomautettuja.

Lomautettujen määrä vaihtelee

Koulutusaloista kokoaikaisesti lomautettuna on ollut eniten kone- ja energiatekniikan insinöörejä, reilu kolmannes. Seuraavaksi eniten lomautuksia on ollut tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan aloilla.

Suurista koulutusaloista lomautuksia on kohdattu vähiten rakennus- ja maanmittaustekniikan alalla.

Runsaiden lomautusten vuoksi kaikkien työnhakijoiksi työvoimatoimistoihin ilmoittautuneiden insinöörien määrä nousi ennätyksellisen korkeaksi keväällä. Viimeisen vuoden aikana heitä on ollut melko tasaisesti hieman alle kymmenentuhatta, mutta toukokuussa lukema oli lähes 17 000.

Kesäkuussa määrä laski vajaalla tuhannella.

Eniten työttömiä Uudellamaalla

Eniten työttömiä insinöörejä on Suomessa asukasluvun mukaisesti Uudellamaalla, hieman yli neljännes. Kesäkuussa heitä oli 1 440, ja alueen työttömyysaste oli 4,5 prosenttia.

Toiseksi eniten työttömiä on Pirkanmaalla: 602 insinööriä. Molemmilla alueilla työttömyyden kasvu oli runsas viidennes verrattuna viime vuoden kesäkuuhun.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömiä oli 528 ja Varsinais-Suomessa 494. Pohjois-Pohjanmaalla työttömyyden kasvu oli vuodessa 14 prosenttia ja Varsinais-Suomessa suurimmista alueista eniten, 36 prosenttia.

Nämä neljä suurinta aluetta kattavat lähes 60 prosenttia kaikista työttömistä insinööreistä.

Työttömyysaste vaihtelee Suomen eri alueilla siten, että matalinta työttömyys oli kesäkuussa Pohjanmaalla ja korkeinta Pohjois-Karjalassa.

Työttömien määrä on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt kaikilla muilla alueilla paitsi Etelä-Savossa. Siellä vähennystä oli muutaman insinöörin verran. Suhteellisesti suurin nousu Manner-Suomessa oli Pohjanmaalla, jossa työttömyys lisääntyi vuodessa 55 prosenttia.

Kevät koetteli vastavalmistuneita

Koronan vaikutukset näkyvät myös vastavalmistuneiden insinöörien työttömyystilanteessa. Vastavalmistuneiden työttömyys kasvoi hieman edellisvuotta korkeammalle tasolle jo vuoden 2019 loppupuolella, mutta tämän vuoden maaliskuusta lähtien tilanne heikkeni selvemmin.

Kesäkuussa vastavalmistuneita oli työttömänä 387, mikä on 46 henkilöä ja 14 prosenttia enemmän kuin toukokuussa. Vuoden aikana kasvua oli 28 prosenttia. Lomautukset ovat vaikuttaneet myös vastavalmistuneisiin, sillä heidän määränsä kasvoi vuodessa huimasti kolmesta lomautetusta 76:een lomautettuun.

Koronarajoitusten purkamisen jälkeen on odotettavissa, että työttömyys ja lomautukset vähenevät. Seuraavat kuukaudet tulevat osoittamaan, miten koronaepidemia kehittyy, ja millaiset vaikutukset sillä on insinöörien työelämään.

Työttömyystiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittain julkaistaviin työnvälitystilastoihin. Ajankohtainen työttömyyskatsaus on luettavissa Insinööriliiton verkkosivuilta: www.ilry.fi/tutkittuatietoa.

Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot

Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastot