Timo Hyvönen on kouluttautunut pitkin uraansa.
Timo Hyvönen on kouluttautunut pitkin uraansa.

Koulutusyhteistyötä ja elinikäistä oppimista

Oulun ammattikorkeakoulu kouluttaa teknologia- ja palveluyritys Siemensin teollisuuden asiakkaita.

Oulun ammattikorkeakoulun ja Siemensin uusi koulutusyhteistyöhanke vaikuttaa olevan hyödyllinen kaikille osapuolille. Siemensin asiakkaat ja Oamk saavat pilottihankkeesta tietotaitoa ja Siemensille koulutusmalli antaa paremmat mahdollisuudet palvella teollisuuden asiakkaitaan.

Koulutussopimus koskee Siemensin Sitrain-tuotemerkillä toteutettavia koulutuksia. Alkuvaiheessa Oamk järjestää peruskursseja kouluttamalla Siemensin asiakkaita sen PCS7-automatisointijärjestelmien konfigurointiin.

Toukokuussa Oamk:n kampuksella järjestetty ensimmäinen työviikon mittainen koulutus oli ETH Group Oy:ssä automaatioinsinöörinä toimivalle Timo Hyvöselle myönteinen kokemus.

– Antaisin siitä kiitettävän arvosanan. Saimme PCS7 -perusteiden lisäksi mahdollisuuden testata sitä käytännössä. Lisäksi koulutuksessa sai henkilökohtaista opetusta ja vinkkejä yleisimpien kompastuskivien välttämiseen, Hyvönen kertoo.

Jatkuvaa tietotaidon päivittämistä

Työelämä muuttuu nopeaa tahtia, minkä takia elinikäisen oppisen merkitys korostuu sekä isossa kuvassa että yksittäisen työntekijän suhteen.

Hyvönen on huomannut, että insinööri ei voi levätä laakereillaan. Hän on ollut vuodesta 1989 Insinööriliiton jäsen ja kouluttautunut insinööriopintojensa jälkeen diplomi-insinööriksi. Lisäksi työuralle mahtuu useita erilaisia koulutuksia.

– Etenkin automaatiopuolella ajan hermoilla oleminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Jos haluaa pysyä kehityksen kärjessä ja vastata asiakkaan tarpeisiin, on tunnettava uudet laitteet ja automaatioympäristöt, Hyvönen sanoo.

ETH Group toimii teollisuuden ja voimaloiden asennuksen, huollon ja kunnossapidon alalla. Hyvönen työskentelee yrityksessä automaatio-osastolla.

Sisäänajo onnistui

Oamk on Siemensille luonteva koulutuspartneri, koska sillä on osaamista automaatioalasta ja koulutuksesta. Pitkään jatkunut yhteistyö on luonut luottamukselliset suhteet.

– Tällainen koulutusyhteistyö antaa meille paremmat mahdollisuudet palvella asiakkaitamme teollisuudessa, Siemensin koulutuspäällikkö Jari Rintala sanoo.

Suomen kattava AMK-verkosto mahdollistaa yhteistyömallilla toteutettavien koulutusten viemisen asiakkaiden lähelle.

– Jatkamme koulutusten alueellistamista muissa lajeissa. Jo nyt tarjoamme muun muassa TIA Portal -koulutuksia eri puolilla Suomea ja Baltian maissa, Rintala kertoo.

Oamk:n PCS7-koulutuksen pilottia varten piti järjestää muun muassa laitteiston kuljetukset viikoksi Ouluun sekä monia muita käytännön asioita.

– Nyt koulutus on koeponnistettu ja seuraava pitäisi olla helpompi järjestää. Kokemukset olivat myönteisiä, Rintala sanoo.

Siemensin ja Oamkin yhteistyömallia voi tuskin sellaisenaan kopioida kansainväliseen käyttöön, sillä eri maiden koulutusjärjestelmissä on paljon vaihtelevuutta. Silti kokemuksista on hyötyä Siemensille jatkoa ajatellen.

Osaamista yhteistyöstä

Oamk:n ja Oulun yliopiston yhdistymisen myötä Oamk:n erottautuminen omalla erikoisosaamisellaan saattaa olla jatkossa aiempaa tärkeämpää.

– Jos aiemmin AMK-tason koulutuksessa teknisillä aloilla oli pitkälti kyse luonnontieteellisen yleissivistyksen hankkimisesta, niin nyt autamme lisäksi oppilaita löytämään oman erikoisosaamisensa ja luomaan suhteita yrityselämään, Oamk:n sähkö- ja automaatio-osaston lehtori Tero Hietanen kertoo.

Koulutusyhteistyö auttaa Oamk:ia myös sen perustehtävässä, eli opiskelijoiden kouluttamisessa. Käytännön harjoittelu ajantasaisilla laitteistoilla ja kontaktit yrityselämään helpottavat opiskelijoita löytämään paikkansa työelämässä.