BITTIKATTAUS

Insinööriliitto oli esillä heinäkuussa Porissa sekä SuomiAreenalla että Pori Jazzeilla. Suomi Areenan keskustelutilaisuuksissa oli esillä muun muassa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden merkitys.
Insinööriliitto oli esillä heinäkuussa Porissa sekä SuomiAreenalla että Pori Jazzeilla. Suomi Areenan keskustelutilaisuuksissa oli esillä muun muassa matemaattis-luonnontieteellisten aineiden merkitys.

Inflaatio heinäkuussa 0,8 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinäkuussa 0,8 prosenttia. Kesäkuussa inflaatio oli yksi prosenttia. Inflaation lasku johtui muun muassa hotellihuoneiden hinnan laskusta.

Heinäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, savukkeiden, vuokrien, matkaviestintäpalveluiden ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen.

Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten matkapuhelinten, hotellihuoneiden, omakotitalokiinteistöjen ja televisioiden halpeneminen.

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli heinäkuussa 1,1 prosenttia. Kesäkuussa se oli 1,3 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli heinäkuussa yksi prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen.

49 %

Insinööriliiton opiskelijoiden työssä- käyntitutkimus TOTT:n mukaan lähes puolet opiskelijoista työskentelee lukuvuoden aikana jatkuvasti tai satunnaisesti.

Asiantuntijaksi Insinööriliiton verkostoon

Oletko alasi asiantuntija, joka on kiinnostunut käyttämään alalta kertynyttä tietämystäsi ja osaamistasi erilaisten ongelmien ratkaisuun myös työtehtäviesi ulkopuolella?

Asiantuntijaverkoston rakentaminen on vasta käynnistynyt, joten nyt on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millaiseksi verkoston toiminta muodostuu ja millaisiin asioihin verkostossa halutaan keskittyä.

Liitto tarjoaa verkostolle alustan, jolta ponnistaa, mutta muuten verkosto on osallistuvien asiantuntijoiden ohjaksissa. Tavoitteena on pitää kynnys osallistumiseen matalana ja mahdollistaa osallistuminen eri tavoin.

Mielenkiintoisten haasteiden ratkomisen lisäksi liiton asiantuntijaverkostoon osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden laajentaa omaa ammatillista verkostoa ja vahvistaa asiantuntijabrändiä.

Verkoston työskentelyssä pääosassa on ongelmien ratkominen, mutta sillä halutaan saada myös lisää näkyvyyttä tekniikan aloille ja osaajille. Lisäksi liitto haluaa vahvistaa verkoston avulla tiedonsaantiaan ja asiantuntemustaan eri alojen erityispiirteistä ja kehityksestä.

Verkoston aloitusseminaari järjestetään 21.9. Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen ja/tai verkostoon osoitteessa asiantuntijaverkosto@ilry.fi.

Liittovakuutuksen ikäraja nousee

Insinööriliiton jäsenyyteen kuuluvan liittovakuutuksen voimassaoloa laajennetaan niin, että vakuutettuja ovat kaikki liiton alle 90-vuotiaat jäsenet.

Muutos astui voimaan heinäkuun alussa. Vakuutus kattaa yli 70- ja alle 90-vuotiaiden vahingot 1. heinäkuuta alkaen, ei takautuvasti.

Muutos astui voimaan automaattisesti eikä se vaadi jäseneltä mitään toimia. Muut vakuutuksen ehdot pysyvät samana. Liiton vakuutusyhtiökumppanina jatkaa If.

Muutos on merkittävä parannus vakuutusehtoihin, sillä aiemmin vakuutus päättyi, kun jäsen täyttää 70 vuotta. Liiton jäsenyydestä on konkreettista hyötyä siis pitkälle eläkevuosiin.

Kaikissa vakuutusten sisältöön ja kattavuuteen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä suoraan Ifin asiakaspalveluun numerossa 010 19 19 19. Palvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8–20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 10–16.

Lue lisää: www.ilry.fi/jasenvakuutukset

Esimiehet ja asiantuntijat usein työn imussa

Ammateissa ja tehtävissä, joissa on paljon työn voimavaratekijöitä, koetaan eniten työn imua. Näin kokevat myös johto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät. Heidän työnsä on usein itsenäistä ja monipuolista.

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen kertoo, että sekä lyhyttä työviikkoa eli alle 35 tuntia tekevät että pitkää työviikkoa eli yli 48 tuntia tekevät kokivat enemmän työn imua kuin niin sanottua normaalia työviikkoa tekevät.

Työn imua lisäsivät myös vakituinen työsuhde, kokopäivätyö ja korkea koulutusasema. Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Sen tiedetään olevan myönteisessä yhteydessä muun muassa yrityksen taloudelliseen menestymiseen.

Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen ja belgialaisen KU Leuvenin yliopiston tutkimuksesta.

Työntekijöiden kilpailukieltojen käyttöä rajoitettava selvästi

Akava katsoo, että työ- ja elinkeinoministeriön julkistama kolmikantainen selvitys kilpailukieltosopimusten käytön rajoittamisen vaihtoehdoista jäi puolitiehen. Akavan mielestä kilpailukieltosopimukset ovat yleistyneet kestämättömälle tasolle.

– Tilanne on muuttunut muutaman vuoden aikana huonosta yhä huonommaksi. Jäseniltämme saaman palautteen mukaan uusissa työsopimuksissa jo useammalla kuin kuudella kymmenestä on kilpailukielto kirjattu työsopimukseen, sanoo yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski Akavasta.

– Tämä on käytännössä muuttanut korkeakoulutettujen työmarkkinat jähmeiksi ja hankaloittanut liikkuvuutta ja rekrytointeja, sanoo yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski Akavasta.

Kilpailukieltojen käytön rajoittamista on aiemmin selvittänyt asiantuntijoina varatuomari Jukka Ahtela ja Aalto-yliopiston taloustieteen ryhmä professori Matti Liskin johdolla.

– Asiantuntijat ovat ehdottaneet, että kilpailukieltojen käyttöä rajattaisiin säätämällä työnantajalle lakisääteinen kompensaatiovelvollisuus kilpailukiellon käytöstä. Asiantuntijaselvitysten pohjalta tämä vaikuttaa olevan ainoa toimiva keino, Vuorenkoski kertoo.

Saksan ammattikorkeakoulut 50 vuotta

Saksan ammattikorkeakoulujen perustamisesta on kulunut 50 vuotta. Arenen hallituksen puheenjohtaja ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmolan mielestä Saksan ammattikorkeakoulut ovat olleet tärkeä esikuva suomalaisille ammattikorkeakouluille.

Ensimmäiset ammattikorkeakoulut perustettiin vuonna 1969 Lyypekkiin, Kieliin ja Flensburgiin.

Nykyisin Saksan korkeakouluopiskelijoista 35 prosenttia on ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden suhteellinen osuus on kasvanut. Se on kuitenkin pienempi kuin Suomessa, jossa joka toinen korkeakouluopiskelija on ammattikorkeakoulussa.

Saksan ammattikorkeakoulujen opetustarjonnan ydin on insinöörikoulutuksessa. Sitä täydentävät liiketalouden koulutus, sosiaalialan koulutus ja kulttuurialan koulutus.

Saksan ammattikorkeakoulut saivat mahdollisuuden tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1990-luvun alussa. Tällä vuosikymmenellä uutta on muun muassa Fraunhofer -säätiön tutkimusyksikköjen perustaminen ammattikorkeakouluihin.

Kysymys tohtoriopinnoista on ollut Saksassa esillä jo pitkään. Siinä edetään osavaltiokohtaisin ratkaisuin. Fuldan ammattikorkeakoulu Hessenistä sai vuonna 2016 tohtorikoulutusoikeuden.

Työajan pidennys nojaa hatariin oletuksiin

Kilpailukykysopimus on parantanut Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportin mukaan Suomen työllisyyttä. Noin 40 prosenttia työllisyyden paranemisesta selittyy vuosittaisen työajan pidentämisellä 24 tunnilla.

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa arvostelee raporttia heppoisista taustaoletuksista. Selvitys uskoo suomalaisten yritysten palkkaavan työntekijöitä, jos ne ovat halpoja.

– Olen kuvitellut, että väkeä palkataan lisää, koska yrityksellä on tekemätöntä työtä tai se voi tehdä parempaa tulosta, kun väkeä tulee lisää, Oksa huomauttaa.

Tutkimuksessa oletetaan, että työn tuottavuus ei ole kärsinyt työaikojen pidentämisestä. Asiasta ei ole kuitenkaan luotettavaa tutkimustietoa. Varsinkin asiantuntijatyössä on vaikea osoittaa, että työajan pidentäminen lisäisi tulosta.

– Oman kokemukseni perusteella pidennyksellä on usein ollut kielteinen vaikutus työntekijöiden haluun tehdä töitään täysipainoisesti, mikä saattaa johtaa jopa tuottavuuden laskuun.

Kilpailukykysopimus solmittiin kolme vuotta sitten. Tuolloin taloustilanne vaati palkansaajilta joustoa, mutta talous on kasvanut sen jälkeen vahvasti.

– Sopimus solmittiin monessakin mielessä poikkeuksellisissa oloissa, jotka nyt ovat ohi, Oksa painottaa.

Suomi näyttäköön mallia ilmastoasioissa

Insinöörit haluavat, että Suomi nostaa ilmastonmuutoksen hillitsemisen EU-puheenjohtajakautensa kärkiteemaksi. Insinööriliitto kysyi elokuun uutiskirjeessä puheenjohtajakauden tärkeintä teemaa.

Suomen EU-puheenjohtajakauden virallisia prioriteetteja ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden takaaminen. Puheenjohtajakausi kestää vuoden loppuun.

Liiton kyselyyn vastasi 545 henkeä.

%
4
Jokin muu

7 Sosiaalinen eheys

11 Oikeusvaltio
12 Työllisyys

16 Kilpailukyky

20 Turvallisuus

30 Ilmasto

Palkkasumma kasvoi keväällä

Tilastokeskuksen mukaan koko talouden palkkasumma oli maalis-toukokuussa 4,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Toukokuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten maalis-toukokuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 4,9 prosenttia.

Palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Nopeinta palkkasumman kasvu oli rakentamisen, yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden ja muiden palveluiden toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan toimialalla.

Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli maalis-toukokuussa 4,7 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna. Pelkästään toukokuussa yksityisen sektorin palkkasumma kasvoi lähes seitsemän prosenttia. Vuosi sitten maalis-toukokuussa palkkasumma kasvoi yksityisellä sektorilla 6,2 prosenttia edellisvuodesta.

Julkisen sektorin osalta ei julkaista helmi-toukokuun tietoja aineiston puutteellisen kertymisen vuoksi, joten sen vaikutus on poistettu koko talouden palkkasummien kehityksestä helmi-toukokuun osalta.

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen brutto- palkkojen summa ilman optioita. Palkkasummaan vaikuttavat työllisyydessä ja palkansaajien ansiotasossa tapahtuvat muutokset.

Tommin PALSTA

Tommi Grönholm johtaja

Jäsenille on tarjolla monenmoista

Insinööriliiton juhlavuosi on edennyt yli puolivälin. Suurin osa kesän tilaisuuksista näyttää tulleen täyteen. Kiitänkin teitä hyvät jäsenet siitä, että tulette mukaan juhlimaan yhteistä liittoamme.

Syksylle jää vielä muutama mukava tilaisuus; syksyn kruununa ovat Jyväskylän ja Helsingin konsertit, joihin on vielä lippuja saatavilla. Itse olin mukana Tampereen konsertissa, joka oli erittäin lämminhenkinen ja viihdyttävä tilaisuus.

Jäsenkehitys näyttää myös aiempia vuosia paremmalta. Suuri kiitos tästä kuuluu niille aktiivijäsenille, jotka suosittelevat jäsenyyttä kollegalleen tai tutulleen. Suosittelijapalkintona on tällä hetkellä 40 euron lahjakortti, joten jäsenhankintatyöstä on suoraa hyötyä myös itse jäsenhankkijalle.

Liiton toiminnan ja erityisesti edunvalvonnan peruskivenä on laadukas tutkimustieto. Toivonkin, että mahdollisimman moni vastaa syksyiseen työmarkkinakyselyyn ja toki muihinkin jäsenkyselyihin. Mitä enemmän saamme teiltä tietoa, sitä paremmin onnistumme vastaamaan jäsenkunnan tarpeisiin.

Tutkimustietoja käytetään muun muassa syksyllä, kun on taas työmarkkinakierroksen käynnistämisen aika. Nyt kannattaa käydä varmistamassa jäsentietojärjestelmässä, että työpaikka- ja yhteystiedot ovat kunnossa. Näin saa varmasti ajankohtaista tietoa neuvotteluista ja mahdollisista alueellisista työmarkkinatapahtumista.

Samalla kannattaa tarkistaa viestintärajaukset, jotta saa myös koulutus- ja tapahtumakutsut sähköpostiin. Täten on parhaat mahdollisuudet hyödyntää kaikki liiton palvelut. Vaivattomaksi asian tekee vielä, jos vaihtaa jäsenmaksulaskutuksen e-laskulle.

Uutena toimintana käynnistetään syksyllä liittoyhteisön asiantuntijaverkosto, jossa mukana on jo lähes kaksisataa jäsentä. Ensimmäisiä kysymyksiä verkoston ruodittavaksi on kartoitettu ja varsinainen aloitustilaisuus on Vantaalla syyskuussa. Verkosto toimii kuitenkin pääosin digitaalisilla alustoilla.