PÄÄKIRJOITUS

Loma tulee tarpeeseen

Kesä ja vuosiloma tuovat kaivatun tauon arkisesta työstä palkansaajille, joiden työsuhteen pituus oikeuttaa loman pitämiseen. Kaikki eivät kesällä kuitenkaan lomaile. Esimerkiksi monelle opiskelijalle kesä on aikaa, jolloin tienataan rahaa syksyn ja talven varalle. Valitettavasti kesätöitä ei riitä kaikille, ei ainakaan niin pitkäksi aikaa kuin haluaisi. Lomaa tarvitaan kuitenkin myös opinnoista, joten hetken joutenolo kesällä ei tee pahaa opiskelijoillekaan.

Pidempään työelämässä olleille lähestyvä vuosiloma tuo mukanaan monenlaista pohdittavaa. Edessä olevan loman suunnitteleminen on oma, yleensä mukava prosessinsa. Ja senkin voi joskus jättää tekemättä, jos siltä tuntuu.

Lomalle jääminen voi edellyttää myös työpaikalla etukäteisvalmisteluja. Kesän kynnyksellä työntekijä tai hänen esihenkilönsä havaitsee yhden, jos toisenkin tehtävän, joka olisi hyvä saada valmiiksi ennen lomaa. Etenkin asiantuntijatyössä lomaa edeltävät viikot tuppaavatkin olemaan vuoden kiireisintä ja stressaavinta aikaa.

Kesäloma on ihmisten työssä jaksamisen kannalta tärkeä ajanjakso. Loman aikana toivutaan vuoden aikana tehdyn työn rasituksista ja ladataan akkuja tulevaan. On tärkeää, että sen aikana ihminen pääsee aidosti irti jokapäiväisestä työstään, ei vilkuile sähköpostejaan tai vastaa työpuheluihin. Se vaatii oikeanlaista asennetta sekä työnantajalta että myös itse työntekijältä.

Työssä jaksamisen ongelmat ovat valitettavan yleisiä 2020-luvun työelämässä. Erityisesti se näkyy asiantuntijatyössä ja tehtävissä, joissa työn ja vapaa-ajan raja on kuin se kuuluisa veteen piirretty viiva. Työn läikkyessä vapaa-ajalle asiantuntijat palaavat loppuun ennen aikojaan, mikä näkyy muun muassa lisääntyvinä sairauspoissaoloina ja työkyvyttömyyseläkkeiden kasvuna.

Työhyvinvoinnin ongelmat käyvät kalliiksi niin ihmisille itselleen, yrityksille kuin yhteiskunnalle. Niitä kannattaisi ehkäistä, mutta miten? Yksi hyvä vaihtoehto on huolehtia ihmisten työstä palautumisesta lisäämällä vuosilomaa.

Yhden lomaviikon lisääminen on helppo toteuttaa. Suomessa on ollut viisipäiväinen työviikko jo yli 50 vuotta, mutta lomalaskennassa käytetään edelleen yleisesti kuusipäiväistä työviikkoa. Lauantailaskennasta luopuminen on oivallinen keino parantaa työhyvinvointia, todennäköisesti myös työn tuottavuutta.

Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden

tekniikan ammattilaisten jäsenlehti.

Aikakausmedia ry:n jäsen

Julkaisija

Insinööriliitto IL ry

Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Puhelinvaihde

0201 801 801

Päätoimittaja

Jari Rauhamäki

0201 801 847

ToimitusSihteeri

Kirsi Tamminen

0201 801 819

Toimittaja

Janne Luotola

0201 801 822

Taitto ja sivunvalmistus

Lea Hult, Aste Helsinki Oy

Ilmestymispäivät 2024

23.8., 18.10., 13.12

painos

71 000 kpl

Osoitteenmuutokset

puh. 0201 801 801

(8,4 snt/min)

Painopaikka

UPC Print

Ilmoitushinnat

Sivu 3 700 €

1/2 sivu 2 600 € 1/4 sivu 1 950 €

Ilmoitukset

Timo Lepistö 044 534 9878

timo.lepisto@saarsalo.fi

ISSN 2342-270X (painettu)

ISSN 2342-2718 (verkkojulkaisu)

Verkkolehti ja

näköislehtiarkisto

www.insinoori-lehti.fi