opiskelijat

Talotekniikan opiskelija Aake Paavilainen haastattelee Harri Kaipaista,  joka kertoo projektityöskentelystä,
Talotekniikan opiskelija Aake Paavilainen haastattelee Harri Kaipaista, joka kertoo projektityöskentelystä,

Projektit työelämän näköalapaikkana

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksella vietettiin keväällä projektien esittelypäivää.

Sähkö- ja automaatiotekniikan ja talotekniikan insinööriopiskelijat esittelivät kevään aikana tekemiään työelämälähtöisiä projekteja. Päivä oli osa projektitoimisto-opintomoduulia, joka suoritetaan toisen opintovuoden keväänä.

Projektitoimistoa on Mikkelissä tehty talotekniikan puolella jo yli vuosikymmenen ajan, kun taas sähköalan opintoihin se on liitetty vasta muutama vuosi sitten. Tänä keväänä projekteja oli yhteensä lähes parikymmentä.

Päivään kuului projektien esittelypisteiden lisäksi tapahtuma, jossa tapahtuman juontajat, Sonja Vuorisalmi ja Aake Paavilainen, haastattelivat kahta projektin toimeksiantajaa. Niiden lisäksi esiteltiin kolme projektia.

Haastateltavana ollut XAMK:in sähkö- ja automaatiotekniikan lehtori Kalle Pesonen kertoi projektityöskentelystä yleisesti ja antoi vinkkejä projektityöskentelyyn. Hän painotti sitä, että ammattikorkeakoulussa tehtävät projektit valmistavat hyvin työelämään. Hän kehui myös XAMK:illa tehtävien projektien mielenkiintoisuutta.

Oma-aloitteisuus johtaa pitkälle

Talotekniikan haastateltava Harri Kaipainen työskentelee Granlundilla Mikkelin-toimipisteen osastojohtajana. Hän kertoi omasta urapolustaan sekä antoi neuvoja valmistuville, työelämään suuntautuville opiskelijoille.

Kaipaisen mukaan tärkeimpiä ominaisuuksia työelämään siirtyvälle vastavalmistuneelle opiskelijalle ovat oma-aloitteisuus, aktiivisuus sekä myönteinen asenne oppia uutta valmistumisen jälkeen.

Kaipaisen mukaan koulujen ja yritysten yhteistyötä kehittäessä tärkeää on aktiivinen molemminpuolinen kommunikointi sekä yhteistyön kehittäminen, esimerkkeinä projektitoimisto sekä opinnäytetyö.

Lavalla esiteltiin useita projekteja. Granlundilla testattiin SPR-altaan hyödyntämistä lämmityksessä ja jäähdytyksessä suuren vesikapasiteetin avulla. Lämpöpumppujen toiminta oli osana projektia ja selvitys tulevaisuuden kylmäaineista ja niiden vaikutuksesta ilmastoon. FARM-projektissa tutkittiin maatilojen sähkönkulutusta.

Sähkö esillä tänä vuonna

Sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoiden projekteja oli tänä vuonna usealta eri toimeksiantajalta, sähköjen suunnittelusta sekä mittauksesta erilaisiin automaatioprojekteihin.

Sähkön kulutuksen mittauksia tehtiin aiemmin mainitun FARM-projektin parissa maatiloilla. Automaatiopuolen projekteja olivat esimerkiksi Dali-valo-ohjauksen suunnittelu Mikkelin kampuksen erääseen luokkatilaan sekä uuden lukkojärjestelmän testaus ja toiminnan kartoitus XAMK:in Mikkelin kampuksella.

Vee Tirinen

Kesäduunari-info tarjoaa taas neuvoja ja tukea

​Akavan, SAK:n ja STTK:n tarjoama Kesäduunari-info on taas auki elokuun loppuun asti. Maksutonta, työsuhteisiin liittyvää neuvontaa on tarjolla arkipäivisin puhelimitse ja Whatsappilla.

Kesäduunarineuvoja Vee Tirisen mukaan eniten kysymyksiä tulee liittyen palkkaan, työaikoihin, työturvallisuuteen ja työsopimuksiin:

– Viime kesinä on kysytty paljon myös puitesopimuksista, niin sanotusta kevytyrittäjyydestä ja kesäseteleistä.

Tirinen neuvoo, ettei työsopimusta tarvitse allekirjoittaa heti. Sen voi myös pyytää etukäteen luettavaksi, jolloin on hyvä sauma tarkistuttaa se esimerkiksi kesäduunari-infossa tai omassa liitossa.

– Muun muassa työtuntien, koeajan ja palkan kanssa kannattaa olla tarkkana, että ne ovat kunnossa, Tirinen vinkkaa.

Hän haluaakin muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijän psyykkisestä työturvallisuudesta. Yksin ei tarvitse jäädä: kesäduunari-infoon voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.

Lue lisää: kesaduunari.fi

KUVA: Pauli Vento

Ilmoita valmistumisestasi

Onnittelut valmistuville! Valmistuminen on merkittävä virstanpylväs elämässä. Ilmoita valmistumisestasi liiton jäsenpalveluihin heti valmistuttuasi tai aikaisintaan kuukautta ennen valmistumista. Näin tietosi pysyvät ajan tasalla ja voit hyödyntää kaikkia liiton tarjoamia palveluita ja etuja.

Valmistuvat opiskelijajäsenet saavat myös merkittävän alennuksen liittomaksuista ensimmäisten 18 kuukauden ajan.

Lue lisää: ilry.fi/valmistumisilmoitus

Kesätöissä kannattaa liittyä työttömyyskassan jäseneksi, jotta ehtii saada työssäoloehdon täyteen ennen valmistumista. Kassaan liittyminen onnistuu jäsensivuilla. KOKO-kassan jäsenmaksu tänä vuonna on 63 euroa, ja kesken vuotta liittyvä maksaa vain jäljellä olevan osuuden.

Lue lisää: ilry.fi/kassaopiskelijalle

IOL:n viestintäkanavat

Facebook Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

X IOLry

Instagram @insinooriopiskelijaliitto

kotisivu www.iol.fi

Jimi Kuisma, puheenjohtaja, InsinööriopiskelijaliittoJimi Kuisma, puheenjohtaja, Insinööriopiskelijaliitto

IOL:n ÄÄNI

Tekniikan tulevaisuuden puolesta

Astuiko maan hallitus kehysriihessään harhaan? Kysymys on väkisinkin mielessä, kun hallitus päätti asioista, jotka iskevät suoraan opiskelijoihin ja muihin pienituloisiin. Taloustilanteen parantaminen tekemällä opiskelijoiden elämää vaikeuttavia toimia herättää syvää pettymystä ja huolta heidän keskuudessa, joille jokainen euro on tärkeä.

Yksi merkittävimmistä päätöksistä on opintotuen asumislisän palauttaminen yleisen asumistuen tilalle. Tämä voi tarkoittaa jopa tuhansien eurojen menetystä korkeakouluopiskelijoiden vuosittaisista tuloista.

Päätökset tulevat väistämättä pahentamaan jo ennestään huolestuttavaa tilannetta. Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat olleet pinnalla jo pitkään, ja kyseiset toimet eivät ainakaan auta ongelmia. Työmarkkinakiistat ja lakot himmentävät valoa tunnelinpäässä entisestään.

Samalla kun maan hallitus puhuu investoinneista ja osaamisen kehittämisestä, se tekee päätöksiä, jotka heikentävät taloudellisesti epävakaassa asemassa olevien mahdollisuuksia hankkia osaamista ja opiskella.

Ristiriita herättää kysymyksiä hallituksen todellisista tavoitteista ja sen kyvystä huolehtia kaikkien kansalaistensa hyvinvoinnista.

On selvää, että opiskelijoiden tukien leikkaukset heikentävät suoraan heidän mahdollisuuksiaan menestyä ja kehittyä opinnoissaan. Yhteisöllisyys on avainasemassa tällaisissa tilanteissa. Nyt on aika korostaa yhteisön merkitystä.

Meillä kaikilla on oikeus tukeen, mahdollisuuksiin ja menestymiseen. Yhdessä voimme voittaa haasteet ja rakentaa parempaa tulevaisuutta meille kaikille. On aika kuunnella opiskelijoiden ääntä ja päättää kaikkia kansalaisten hyvinvointia edistäviä asioita.

Pidetään kiinni lupauksista, joita on annettu koulutuksen laadun säilyttämisestä ja opiskelijoiden tukemisesta. Suomi tarvitsee koulutettua ja hyvinvoivaa nuorisoa. Nuorison koulutustason saavuttaminen on mahdotonta ilman sitä tukevia päätöksiä.