– Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia olemme, muistuttaa Insinööriliiton varapuheenjohtaja Jyrki Kopperi.
– Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia olemme, muistuttaa Insinööriliiton varapuheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Luottamusmies valvoo ja vaikuttaa

Insinööriliiton edunvalvonnasta vastaava varapuheenjohtaja on Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi.

Viime marraskuussa alkanut varapuheenjohtajuuskausi on Jyrki Kopperille toinen. Hän on alkuperäseitä koulutukseltaan merkonomi Hyvinkäältä. 1990-luvulla hän työskenteli erilaisissa kuljetusalaan liittyvissä työnjohto- ja esimiestehtävissä ja siirtyi vuonna 2000 opintojen myötä it-alalle.

– Hyvät työmarkkinat ja kasvava digitalisointi innostivat vaihtamaan alaa, Kopperi kertoo.

Hän työskentelee edelleen samaisessa yrityksessä, joka on vaihtanut omistajaa viisi kertaa ja on nykyisin nimeltään CGI Suomi Oy. Tehtävänimikkeenä on järjestelmäasiantuntija. Nykyään hän on päätoiminen luottamusmies.

– Käytännössä olen ollut viimeiset seitsemän vuotta päätoimisesti henkilöstön edustaja.

Työpäivät vaihtelevat

Nykyisessä tehtävässään Kopperi ratkoo henkilöstön ristiriitatilanteita. Työpäivän kulkua määrittävät edustettavien yhteydenotot, jotka voivat koskea mitä erinäisempiä asioita.

Paikallisella tasolla neuvottelut liittyvät yksittäisten henkilöiden asioihin, kun taas valtakunnallisesti ne ovat Tietoalan ja Insinööriliiton asioita. Lisäksi ovat neuvottelujärjestö YTN:n ja työttömyyskassa KOKOn kokoukset.

– Työnantajan kanssa on sovittu, että voin käyttää aikaa valtakunnalliseen edunvalvontaan. He näkevät, että siitä on arvoa myös omassa yrityksessä. Kopperi tarkentaa.

Mielenkiintoa yhteisiin asioihin

Kiinnostus parempia työehtoja kohtaan sai Kopperin hakemaan Tietoalan puheenjohtajaksi. Hänet valittiin tehtävään vuonna 2017. Muutama vuotta sen jälkeen Insinööriliiton varapuheenjohtajien toimenkuvia muutetiin, mikä johti kiinnostukseen liiton varapuheenjohtajan toimeen.

– Sain kannustusta sekä tietoalalta että muista liiton jäsenjärjestöistä hakemaan edunvalvontaan keskittyvän varapuheenjohtajan tehtävään.

Vuodesta 2011 Kopperi on ollut mukana Insinööriliiton edustajakokouksissa, joten hänet tunnettiin edunvalvontaa tekevänä ja ansioturvaa sekä palkkakehitystä hakevana.

Parempien työehtojen ajamiseen liittyy Kopperin mielestä myös edustettavien tietoisuuden nosto työehtosopimuksista.

– Työehdot eivät tule laeista, vaan liittojen sopimista työehtosopimuksista. Lait tarjoavat korkeintaan minimin.

Hänen mielestään tietoisuuden kasvu näkyy mahdollisena painostusvalmiutena, joka auttaa työehtosopimusneuvottelupöydissä.

Puheenjohtajisto sopivan kokoinen

Varapuheenjohtajan tehtävä on Jyrki Kopperin mielestä asiantuntijarooli liiton hallituksessa.

– Hänen on tuotava omaa näkemystään ja perehdyttävä liittoon enemmän kuin hallituksen rivijäsen.

Kopperi näkee kolmen varapuheenjohtajan mallin toimivaksi jaoksi eikä sitä ole tarvetta muuttaa. Puheenjohtajisto on riittävän iso, että on laaja näkemys, mutta riittävän pieni, jotta se pystyy työskentelemään tehokkaasti.

Puheenjohtajisto valmistelee ja hallituksen enemmistö voi tuoda näkemyksiään esiin.

– Demokratian kannalta on hyvä, että jos puheenjohtajisto ehdottaa jotain, mikä on hallituksen mielestä väärin, hallituksella on enemmistö kaataa esitys.

Varapuheenjohtajan mielestä Insinööriliiton hallituksessa on ollut pidemmän aikaa keskusteleva ja toisiaan arvostava ilmapiiri. Asioista voidaan olla toki eri mieltä.

Työmarkkinat murroksessa

Työmarkkinakenttä on muuttunut viime vuosina. Vuonna 2021 Teknologiateollisuus lopetti entisen kaltaisen työehtosopimustoiminnan, kun se perusti Teknologian työnantajat ry:n.

Tietotekniikan palvelualalta on lähtenyt yleissitovuus ja se on tuonut mukanaan yrityskohtaiset työehto- sopimukset.

– Aluksi se oli vaikeaa, kun tilanne oli uusi eikä tiedetty, miten tässä tulee käymään. Nyt tällä kokemuksella tiedetään, että yrityskohtaiset sopimukset ovat olleet hyviä.

Kopperi muistuttaa, että edelleen tietoalalla on valtakunnallinen pääsopimus eikä sen merkitystä pidä vähätellä.

– Sen piirissä on enemmän yrityksiä kuin ulkopuolella. Tosin isoimmilla firmoilla on omat yrityskohtaiset työehtosopimuksensa.

Katse samaan suuntaan

Yhteistyö Tietoala ry:n ja neuvottelujärjestö YTN:n kesken toimii Kopperin mielestä hyvin, sillä niillä on sama päämäärä: jäsenistölle paremmat työehdot ja ansiotasoa korottavat palkankorotukset.

Kopperi arvelee, että syksyn työehtoneuvottelukierroksesta tulee pitkä, mutta hänen mukaansa siihen on totuttu.

Lukuisat luottamustoimet vievät varapuheenjohtajan vapaa-aikaakin. Vastapainoa kiireille tuo kesäisin golf-kenttä.

– Sieltä saa energiaa ja voi nollata pään työasioista. Kotona oleilu ja koiran kanssa lenkkeily kuuluvat myös vapaa-aikaan.