Edustajat kokoontuivat Savonlinnan kampuksella. Etualalla Helsingin Insinöörien Tero Hakala (vas.) ja Mikko Tuomivirta.
Edustajat kokoontuivat Savonlinnan kampuksella. Etualalla Helsingin Insinöörien Tero Hakala (vas.) ja Mikko Tuomivirta.

Kevätkokous kesätunnelmissa

Insinööriliiton ylin päättävä elin eli edustajakokous pidettiin toukokuussa helteisessä Savonlinnassa XAMKin tiloissa.

Ennen varsinaista kokousta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin tki- yksikön johtaja Tapio Tirri esitteli Savonlinnan metsäbiotalouden ja kestävän rakentamisen innovaatiokeskittymää.

Kokouksen avauspuheenvuorossaan liiton puheenjohtaja Samu Salo huomioi yrityskohtaiset työehtosopimukset. Hän arvioi, että seuraavan 10 vuoden aikana niiden määrä voi lisääntyä nykyisestä muutamasta kymmenestä jopa 500:aan sopimukseen.

Edustajakokouksen puheenjohtajiksi valittiin Panu Pankakari Savonlinnan Insinööreistä ja Laura Saarinen Tampereen Insinööreistä. Puheenjohtajien kausi kestää kevätkokouksesta kevätkokoukseen 2026 asti.

Tampereen Insinöörien Jyrki Koskinen valittiin vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäseniksi valittiin Reijo Tikkanen Oulun Insinööreistä, Juhani Kaukosuo Julkisen alan Insinöörien Liitosta sekä Mikko Kieränen Insinööriopiskelijaliitosta.

Sääntömääräisiä ja ajankohtaisia asioita

Kevätedustajakokouksessa merkittiin tiedoksi vuoden 2023 toimintakertomus sekä vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2023. Kokous myönsi vastuuvapauden hallitukselle.

Edustajakokous sai katsaukset edunvalvonta- ja järjestöasioista sekä jäsenkehityksestä. Edunvalvontajohtaja Petteri Oksa kertoi työmarkkinoista, jossa ajankohtaista on syksyllä alkava yksityisen sektorin neuvottelukierros.

Järjestöasioissa painopisteenä oli liiton toimet, joilla edistetään insinööribrändiä eli ammattikunnan arvostusta.

Jäsenkehityksen osalta viime vuoden kokonaistulos oli varsin hyvä. Järjestöjohtaja Tommi Grönholm arvioi, että kuluva vuosi on alkanut alavireisesti lähinnä siksi, että osa jäsenistä ei jakanut liiton näkemystä painostustoimista maan hallituksen työmarkkinauudistuksia kohtaan.

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo ja Ala-Kymen Insinöörien edustaja Linda Jaatinen vaihtoivat kuulumisia kokouspaikalla.Tietoalan Jani Häyrinen (vas.) ja Satakunnan Insinöörien Timo Seppänen seurasivat puheita.Edustajakokouksen puheenjohtajina kukitettiin äänestyksen jälkeen Laura Saarinen Tampereelta ja Panu Pankakari Savonlinnasta.Kuopion Insinöörien Johanna Kinnunen (vas.) ilmoittautui kokoukseen tullessaan liiton palveluasiantuntija Ninni Kareelle.Insinööriliiton hallitus kuunteli edustajakokousta tarkkaavaisena. Etualalla liiton varapuheenjohtajat Kari Laitinen (vas.) ja Timo Härmälä.Väistyvä vaalivaliokunnan puheenjohtaja Hannu Kumpulainen (vas.) ja ääntenlaskijat tarkkailivat ääntenlaskua kokouksen teknisen sihteerin Marja Riihimäen kanssa.