YTN-data kertoo yleisesti asiantuntijoista

Yksityisellä sektorilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskentelevien YTN-liittojen jäsenten mediaanipalkka

oli viime vuonna 4 754 euroa kuukaudessa.

Mediaanipalkka nousi 4,4 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Korkeimmat palkkatasot ovat rahoitus-, metsä- ja vakuutus- aloilla. Tiedot käyvät ilmi YTN:n kymmenen jäsenliiton työmarkkinatutkimuksista kootusta yhteisestä aineistosta eli YTN-datasta.

Jäsenliittojen työmarkkinatutkimukset toteutettiin viime syksynä, ja niihin vastasi yhteensä lähes 29 000 jäsentä. Vastaajien mediaani-ikä oli 42 vuotta; naisia heistä oli 39 prosenttia. Lähes joka toinen vastaaja työskenteli Uudellamaalla. Lähes kaikki vastaajat työskentelivät toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Suotuisasta palkkakehityksestä huolimatta inflaatio kuitenkin heikensi reaalipalkkoja ja ostovoimaa tuntuvasti. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli lokakuussa peräti 8,3 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Inflaatiosta ja vallitsevasta taloustilanteesta huolimatta luottamus oman työsuhteen ja oman työpaikan tulevaisuuteen oli vastaajien keskuudessa hyvällä tasolla.

Neljä kymmenestä vastaajasta piti työpaikkansa tulevaisuudennäkymiä melko vakaana tai vakaina, ja vielä useampi vastaaja luotti oman työsuhteensa vakauteen. Lomautusta tai irtisanomista piti omalla kohdallaan mahdollisena vain neljä prosenttia vastaajista.

Entistä useamman palkka nousi

Lähes neljä viidestä YTN-datan vastaajasta kertoi palkkansa nousseen kuluneen vuoden aikana. Osuus oli hieman edellisvuotta suurempi. Useimmin palkka oli noussut teknologiateollisuudessa, energiateollisuudessa ja suunnittelualalla työskentelevien vastaajien kohdalla.

Yleiskorotuksen tai yrityskohtaisen palkankorotuksen oli saanut noin joka toinen vastaaja. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvä meriittikorotus oli myönnetty lähes neljännekselle vastaajista.

Hieman useampi kuin joka toinen vastaaja kuului tulospalkkauksen piiriin, ja heistä kolme neljännestä sai tulospalkkion myös viime vuonna. Tulospalkkioiden mediaanisuuruus kaikkien alojen vastaajilla yhteisesti oli 8 prosenttia vuosiansioista. Suurimmat tulospalkkiot maksettiin tilintarkastus- ja konsultointialalla.

Yleisintä tulospalkkaus oli metsäalalla ja vakuutusalalla, joilla työskentelevistä kolme neljäsosaa oli tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkaus oli suurissa yrityksissä yleisempää kuin pienissä yrityksissä.

Työmäärä välillä liiallista

Useampi kuin joka toinen vastaaja piti työmääräänsä jatkuvasti tai ainakin ajoittain liian suurena.

Liian suuret työmäärät olivat yleisimpiä järjestöalalla, jolla työskentelevistä peräti 17 prosenttia koki jatkuvaa liikakuormitusta, ja vain kolmannes piti työmääräänsä sopivana. Vähiten liikakuormitusta koettiin tietoalalla ja rakennusalalla.

Tietoalalla työmäärä koettiin sopivaksi muita sopimusaloja useammin: 52 prosenttia tietoalalla työskentelevistä piti työmääräänsä sopivana.

Lue lisää: data.ytn.fi