PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Työhyvinvointi kaipaa parantamista, ei heikentämistä

Valitettavasti työhyvinvointi on vuosi vuodelta suurempi ongelma, joka aiheuttaa jo nyt julkiselle sektorille mittavia kustannuksia työkyvyttömyys- eläkkeinä, sairauspoissaoloina ja erilaisten etuuksien ja palvelujen tarpeena.

Kyse ei ole vain rahasta, vaan ennen kaikkea inhimillisyydestä, ihmisten hyvinvoinnista ja elämisen laadusta. Työssäjaksamisen ongelmat heijastuvat ihmisten ja perheiden arkeen monin tavoin.

Toivottavasti meillä kaikilla on aito halu parantaa työelämää, pidentää työuria ja suitsia työhyvinvoinnin ongelmia. Jos näin on, silloin asiantuntijoiden mahdollisuuksia hallita työaikaansa ja -taakkaansa on parannettava, ei heikennettävä.

Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat julkisista menoista puhuttaessa miljardiluokan kysymys.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain lähes 18 000 henkilöä. Mielenterveydestä aiheutuvista poissaoloista on tulossa kasvava ongelma. Niiden takia menetetään jopa 18 miljoonaa työpäivää joka vuosi.

Työhyvinvoinnin eteen voidaan tehdä lainsäädännön kautta paljon. Työturvallisuuslaki kaipaa uusimista, myös psykososiaalinen kuormitus pitää laissa huomioida. Tämä on Suomessa jäänyt täysin lapsen kenkiin, kun lähinnä on keskitytty fyysisiin työturvallisuuteen liittyviin asioihin niiden merkitystä yhtään väheksymättä.

En malta olla kommentoimatta Säätytalolla esiin noussutta asiaa eli asiantuntijoiden rajaamista merkittävässä määrin työajan seurannan ulkopuolelle. Työajan seurannan poistamisen sijaan asiantuntijoiden mahdollisuuksia hallita työaikaansa on parannettava, ei heikennettävä.

Myös etätöiden sääntelyä on kehitettävä ja työasioissa matkustamisesta aiheutuvaa rasitusta on huomioitava nykyistä paremmin. Asialistaa kyllä riittää, mutta riittääkö pitkäjänteisyys yli hallituskausien päässä olevaan voittoon.

Jos uudella hallituksella vain on halua, sillä on miljardien eurojen paikka kääntää suomalaisen työhyvinvoinnin suuntaa.

Voimia palauttava kesäloma on yksi, tärkeä osa työssäjaksamista. Toivottavasti teillä kaikilla on mahdollisuus rentoutua kunnolla kesän aikana. Viettäkää aikaa perheenne, läheisten ja ystävien kanssa, harrastakaa ja nauttikaa kesästä. Se on parasta, mitä pystytte tekemään oman hyvinvointinne edistämiseksi.

Oikein hyvää kesän aikaa kaikille!