Keksinnöt käyttöön

Puhtaampaa kasvua älymaatilalla

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käyttää paikkatietoa peltojen lannoittamisen optimointiin Biotalouskampuksen älymaatilahankkeessa. Näin sato paranee ja päästöt vähenevät.

Hankkeen ensimmäinen kasvukausi oli viime kesänä. Älyviljelmien vertailukohtana mitattiin manuaalisesti viljellyn pellon työn tarkkuutta ja saatua satoa.

Peltojen yllä lenteli viikoittain kiinteäsiipinen miehittämätön ilma-alus, joka kuvasi viljelyaluetta rgb-, lämpö- ja multispektrikameralla.

Tänä vuonna saatiin todennettua mittausdatasta, että paikkatiedon hyödyntäminen vähensi hiilidioksidi- päästöjä ja vähensi polttoaineenkulutusta. Älypeltojen sato oli myös hieman parempi perinteiseen verrattuna.

Huipurin ja Maatalon peltolohkot Saarijärven Tarvaalassa varustettiin langattomin maaperäanturein, jotka mittasivat maan lämpötilaa, kosteutta ja suolapitoisuutta. Kuvan antenni välittää tiedot pilveen.

Alkaneen kesän tavoitteena on lisätä automatiikkaa kylvötraktorin ohjauksessa ja mitata kuljettajan stressiä. Samalla seurataan myös maaperän tiivistysmittauksia, jotta peltomaan litistymistä voidaan hillitä.

Pelloille kylvettiin ohraa Isobus-tekniikalla eli työkoneen sarjaväylällä varustellulla traktorilla. Traktori levitti lannoitetta maaperästä tehtyjen mittauksien ja tietokoneella tehtyjen laskelmien mukaan satelliittipaikannuksen avulla kuhunkin kohtaan oikean määrän.

Käytetyt teknologiat ovat jo saatavilla. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa niiden käyttötapoja ja hyötyjä.

Lähde: Hannu Haapala / Jyväskylän ammattikorkeakoulu