Edustajakokous pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Agora-salissa Porissa. Kuvassa etualalla liiton hallituksen jäseniä.
Edustajakokous pidettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun Agora-salissa Porissa. Kuvassa etualalla liiton hallituksen jäseniä.

Insinööriliiton päättäjät koolla

Satakunta tarjosi hyvät puitteet kokoustamiselle.

Liiton yli 70 päättäjää kokoontui kevätedustajakokoukseen Poriin. Hyväntuulisessa kokouksessa oli mukana lisäksi varaedustajia, tarkkailijoita sekä kunniajäseniä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisiä asioita, kuten viime vuoden toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Lisäksi kokous sai selvityksen sijoitustoiminnasta ja myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

Kokouksessa vahvistettiin myös liiton varapuheenjohtajien toimenkuvat kaudelle 2023–2027. Marraskuun edustajakokouksessa valitaan liitolle uusi hallitus ja puheenjohtajat, sillä edellisestä valinnasta on kulunut neljä vuotta.

Kolmelle omat toimenkuvat

Jatkossakin liitolla on kolme varapuheenjohtajaa. He vastaavat edunvalvonnasta, yhteiskuntavaikuttamisesta ja jäsenyydestä.

Edunvalvonnasta vastaavan varapuheenjohtajan vastuulla on julkisen ja yksityisen sektorin edunvalvonnan tukeminen.

Yhteiskuntavaikuttamisesta vastaavaan varapuheenjohtajan tehtävänä on insinööribrändin kehittäminen ja insinööriyden tunnettuuden nosto yhteiskunnassa.

Jäsenyydestä vastaava varapuheenjohtaja edistää jäsenjärjestöjen ja toimiston yhteistyötä jäsenkehitysasioissa ja tuo näkemyksiä muun muassa jäsenpalveluiden kehittämiseen jäsenten tarpeita vastaavaksi,

Kuten edustajakokouksessa todettiin, roolit ovat hallitustason vastuulla asioista; operatiivinen vastuu on liiton esihenkilöillä.

Uusia kunniajäseniä liittoyhteisöön

Edustajakokous kutsui liiton kunniajäseniksi Stig Landénin ja Pekka Liimataisen.

Heistä kumpikin on toiminut oman, pitkän työuransa ohella luottamustoimissa etenkin liiton julkisen sektorin väen eteen.

Ennen kevätedustajakokousta kutsuttuja uusia henkilöitä liitolla oli 10 kymmenen kunniajäsentä ja kolme kunniapuheenjohtajaa.

Osa heistä osallistui Porin edustajakokoukseen.

Kokoustamista Porissa

Edustajakokouksen yhteydessä liittoyhteisön aktiivien on mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä ajankohtaisista asioista.Puheenjohtaja Samu Salo muistutti hallitusneuvottelijoita, että myös asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt tarvitsevat työajan seurantaa. Ilman seurantaa työpäivät voivat pidentyä liikaa.Insinööriliitto-yhteisössä tärkeätä on yhteistyö muiden jäsenjärjestöjen edustajien kanssa. Keskustelemassa RTTL:n Jari Äikäs ja Juha Keränen sekä Etelä- Pohjanmaan Insinöörien Jari Opas.Satakunnan Insinöörien edustajat Timo Seppänen (vas.) ja Mika Hietikko olivat tyytyväisiä kotikulmilla järjestettyyn kokoukseen.Keski-Suomen Insinöörejä edusti Eija Viitanen. Hänen vieressään Aulis Veteläinen Hämeenlinnan Insinööreistä.Kokouksessa tauot olivat miellyttäviä aurinkoisessa säässä. Ilmasta nauttivat Tietoalan Tero Hakanen (vas.), Oulun Insinöörien Timo Veijola ja Helsingin Insinöörien Ari Tamminen.