PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Katse akuuteista kriiseistä tulevaisuuteen

Politiikan päätöksentekijöillä ei ole ollut viime aikoina helppoa. Tuskin on koronapandemiasta selvitty, kun Ukrainan sota laittaa aikataulut ja asioiden tärkeysjärjestyksen uusiksi. On tarpeellista ja ymmärrettävää, että akuutit kriisit ja niiden hoitaminen vievät pääosan poliittisen päätöksenteon huomiosta. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavien asioiden kustannuksella.

Tutkimus- ja tuotekehitystyö, investoinnit, koulutus ja osaaminen ovat muun muassa asioita, joista ei voi tinkiä kriisienkään keskellä. Näistä on huolehdittava, ja niihin on satsattava, sillä ne varmistavat tulevaisuuden kasvun. Jostain meidän on tulevaisuudessakin saatava tuottoja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseksi.

Energia ja erilainen muu omavaraisuus ovat nousseet Ukrainan sodan myötä suosituksi yhteiskunnallisen keskustelun aiheiksi. Keskustelu polttoaineen tai sähkön hinnasta ei kuitenkaan riitä. Hintakeskustelun lisäksi nyt pitää tehdä tekoja, joilla varmistetaan kotimainen energiantuotanto tulevaisuudessa. Voimalainvestoinnit pitää tehdä, vaikka ne eivät auta tilanteeseen tässä ja nyt.

Investoinnit oman maan puolustamiseen ovat nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ymmärrettäviä. Kansalaisten kokonaisturvallisuuden kannalta on muitakin tarpeita. Julkisuudessa puhutaan potentiaalisesta sodan aiheuttamasta ruokakriisistä, joten ruuan ja peruselintarvikkeiden tuottaminen kotimaassa pitää turvata. Tekniikan avulla ruuan tuottamisen edellytyksiä kotimaassamme voidaan edelleen parantaa.

Vaarana myös on, että ilmasto- ja ympäristöasiat jäävät akuutissa kriisissä kiireellisempien ja ”tärkeimpien” asioiden jalkoihin. Emme me niitä kuitenkaan karkuun pääse, oli tilanne mikä tahansa. Ilmastokysymykset on ratkaistava, mutta se ei tapahdu ilman panoksia ja suunnitelmaa. Ilmasto- ja ympäristökysymyksiä voidaan ratkaista teknologian avulla, mutta tämä edellyttää panoksia tutkimus- ja tuotekehitystyöhön sekä investointeja ympäristöteknologiaan.

Kaikessa edellä kirjoittamassani keskeisessä roolissa on koulutus ja osaaminen. Näistä on kriisinkin keskellä syytä huolehtia. Insinööriliitto edellyttää panostamista tulevaisuuden tarpeiden koulutukseen. Työnantajien ja jokaisen meistä tekniikan alan ammattilaisista on syytä tehdä osuutemme, jotta menestymme tulevinakin aikoina.

Vaikeuksien ja kriisien keskellä on syytä muistaa huolehtia omasta ja läheisten jaksamisesta. Kesä tarjoaa meille siihen oivan mahdollisuuden. Mukavaa ja rentouttavaa kesää teille ja läheisillenne!