opiskelijat

Aki Kaihlamäki työssään.  Jari-Matti Latvala seuraa vierestä.
Aki Kaihlamäki työssään. Jari-Matti Latvala seuraa vierestä.

Etelä-Pohjanmaalta moottoriurheiluun

Tulevaisuudessa moottoriurheilun huipulla toimiviin suomalaisiin saatetaan kuljettajien lisäksi liittää vahvasti myös toinen ammattiryhmä – insinöörit.

Felix Haapajoki työskentelee Toyotan rallitiimissä.A-ryhmän ralliauto JML-Sportsin tiloissa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Motorsport-opintokokonaisuus tarjoaa autoalan insinööriopiskelijoille Suomessa ainutlaatuisen mahdollisuuden erikoistua moottoriurheiluun. Vuonna 2019 käynnistynyt kokonaisuus sisältää asiantuntijaluentoja, joita on pitänyt muun muassa F1-kisainsinöörinä toiminut Ossi Oikarinen.

Luentojen lisäksi opiskelijat vierailevat yrityksissä ja tutustuvat eri tiimien toimintaan. Tärkeä osa kokonaisuutta ovat projektiopinnot sekä työharjoittelu, joita opiskelijat ovat olleet suorittamassa esimerkiksi Saksassa Team Rosberg kilpa-autotallissa.

Opiskelijat valitaan kolmannen vuoden opiskelijoista. Opintokokonaisuudesta vastaavan lehtorin Ari Saunamäen mukaan opiskelijat ja yritykset ovat erittäin kiinnostuneet.

– Viime syksynä aloittaneista opiskelijoista usea on tullut opiskelemaan Seinäjoelle vain Motorsport-koulutuksen vuoksi. Yrityksiltä ja tiimeiltä saatu viesti on, että innokkaita nuoria halutaan oppimaan ja kehittymään, Saunamäki kertoo.

Huipputalleihin opintojen aikana

Motorsport-kokonaisuuden suoritta- nut ja tänä keväänä insinööriksi valmistunut Aki Kaihlamäki työskentelee Jari-Matti Latvalan JML- Sports-yrityksessä. Yrityksessä rakennetaan ja huolletaan esimerkiksi A-ryhmän ralliautoja, joilla osallistutaan historic-luokan ralleihin Suomessa ja Euroopassa.

– Toimin sekä insinöörinä että mekaanikkona. Työnkuva vaihtelee mekaanikon töistä aina 3d-mallinnukseen ja suunnitteluun, Kaihlamäki kertoo.

– Opintojen kautta pääsin harjoitteluun, jonka jälkeen jatkoin yrityksessä töissä. Töiden ohella suoritin projektiopinnot sekä tein opinnäytetyön. Kisaviikonloppuina matkustan tiimin mukana paikan päälle. Toimin myös tällöin insinöörinä ja mekaanikkona.

Valvontaa laatuasioissa

Toyota Gazoo Racing -rallitallissa laadunvalvojana työskentelevä Felix Haapajoki aloitti työt tallissa opintojen aikana. Laadunvalvojan työ MM-tallissa on vastuullista.

– Opinnoista on työssä hyötyä yleisesti asioiden lähestymis- ja ajattelutavassa. Tekninen osaaminen on toki myös tärkeää, jotta tietää, mitä eri komponentit tekevät, ja mikä mitta on tärkein ja oleellisin, Haapajoki kertoo.

Hän toimii mielestään tällä hetkellä unelma-ammatissaan.

– Ei tarvitse laittaa aamulla herätyskelloa päälle.

Yhtenä opintokokonaisuuden tärkeimpänä antina Kaihlamäki ja Haapajoki pitävät kontaktien luomista moottoriurheilupiireihin ja yrityksiin. Tätä kautta löytyy harjoittelu- ja projektiopintopaikkoja sekä potentiaalisesti myös töitä valmistumisen jälkeen.

Opintoraha ja asumistuki nousevat elokuussa

Kelan maksamia kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia suunnitellaan korotettavan elokuusta alkaen ylimääräisellä indeksikorotuksella, josta päätettiin Sanna Marinin hallituksen kehysriihessä huhtikuussa.

Korotuksella pyritään tukemaan pienituloisten ostovoimaa, kun inflaatio eli hintojen nousu on kiihtynyt viime aikoina etenkin energian kallistumisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen Mikko Horkon mukaan etuuksiin on tulossa noin 3,5 prosentin ylimääräinen korotus. Horkko toimii ministeriössä hankkeen vastuuhenkilönä. Opiskelijoille ylimääräinen korotus näkyy esimerkiksi asumistuen sekä opintorahan korotuksina.

Opintorahaan on vielä tekemättä uuden lukuvuoden alussa voimaan tuleva normaali indeksikorotus, joten opintorahan määrä on nousemassa elokuun alusta alkaen yhteensä noin 5,7 prosenttia. Euroissa opintoraha nousisi tällöin noin 15 euroa kuukaudessa.

Hallituksen esitystä asiasta ei ole vielä annettu eduskunnalle, mutta korotuksen ajankohtaan ja määrään ei odoteta muutoksia.

Kesäduunari-infosta apua työsuhdekysymyksiin

Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteinen Kesäduunari-info käynnistyi jälleen toukokuussa. Maksuttomasta neuvontapalvelusta saa apua ja vastauksia matalalla kynnyksellä työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin puhelimitse tai WhatsApp-sovelluksella.

Insinööriliiton opiskelijajäsenenä olet oikeutettu liiton työsuhdepalveluihin ja -neuvontaan jo opiskeluaikana.

Onnittelut valmistumisesta! Muistathan tehdä valmistumisilmoituksen liiton eAsioinnissa jäsensivuilla. Samalla voit myös liittyä KOKO-kassan jäseneksi. Kassan jäseneksi voivat liittyä myös työsuhteessa, esimerkiksi kesätöissä, olevat opiskelijat.

IOL:n viestintäkanavat

Facebook Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

Twitter IOLry

Instagram @insinooriopiskelijaliitto

kotisivu www.iol.fi

IOL:n ÄÄNI

Nicole Ojala, puheenjohtaja, InsinööriopiskelijaliittoNicole Ojala, puheenjohtaja, Insinööriopiskelijaliitto

Opiskelijat kesätöissä

Puutteet opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja jaksamisessa tunnistetaan nykyisin hyvin, ja niistä on syntynyt viime aikoina paljon keskustelua. Valitettavasti konkreettisia toimia tai vastauksia ei puolestaan kuulu.

Yhteiskunta ja päättäjät haluavat ristiriitaisia asioita opiskelijoista; halutaan nostaa aloituspaikkojen määrää ja halutaan, että opiskelijat valmistuvat mahdollisimman nopeasti.

Samaan aikaan opiskelijoiden hyvinvointiin, jaksamiseen ja aivan perusasiaan, kuten toimeentuloon, ei puututa.

Suomessa opiskelijoiden tulorajoja nostetaan sen sijaan, että opintotukia nostettaisiin kohtuulliselle tasolle suhteessa lainan osuuteen. Toki sekin on hyvä, ettei työnteosta missään tapauksessa rokoteta opiskelijoita satojen tai tuhansien eurojen mätkyillä.

Tavoite nopeasta valmistumisesta ja realiteetti työntekoon velvoittavasta opintotukijärjestelmästä eivät kohtaa keskenään. Tähän tarvitaan muutos.

Jos opiskelijoita halutaan integroida paremmin työelämään opintojen aikana, se pitää tapahtua sovittamalla työelämää enemmän osaksi opintoja.

Tekniikan aloilla täytyy kuitenkin ottaa huomioon teoriaopetuksen ja LUMA-aineiden kuten matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian osaamisen tärkeys työelämässä. Pahimmassa tapauksessa teoriaosaamisen taso laskee entisestään, jos molempien puolien tärkeyttä ei ymmärretä ammattikorkeakoulujen tekniikan alojen koulutuksessa.

Usein opetuksessa tulee vastaan niin sanottua pakonomaista yhteistyötä yritysten ja koulun kesken, tarkemmin kurssitoteutuksilla. Yritys saattaa pitää luennon aiheeseen sopivan toteutuksen tunnilla, opettamatta kurssin sisältöön tai yleisesti tutkintoon kuuluvia asioita. Näin hukkaamme jälleen opiskelijoiden arvokasta oppimisaikaa näennäiseen yritysyhteistyöhön. Tarvitsemme työelämään integrointia opiskelujen aikana siten, että se tuo järkevästi lisäarvoa koulutukseen.

Opiskelijoiden on hyvä hengähtää ja levätä kesällä, on sitten töissä, harjoittelussa tai lomailemassa. Muistathan sen.