– Kun älykaupunkia ja -liikennettä rakennetaan, tarvitsemme käyttäjälähtöisiä kehittäjiä sekä kaupunkilaisia mukaan innovointiin,  sanoo Aaron Koskela.
– Kun älykaupunkia ja -liikennettä rakennetaan, tarvitsemme käyttäjälähtöisiä kehittäjiä sekä kaupunkilaisia mukaan innovointiin, sanoo Aaron Koskela.

Koulupudokkaasta insinööriksi

Aaron Koskela rohkaisee kaikkia uskomaan itseensä ja unohtamaan itsensä vähättelyn.

– Työyhteisössä ei ole keneltäkään pois, vaikka samalla innostaa myös kollegoja menestymään.

Keväällä tuotantotalouden insinööri Aaron Koskela vaihtoi unelmiensa työpaikkaan tavoittelemansa tutkinnon myötä. Nyt hän työskentelee Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingissä.

– Forum Virium on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö, joka kehittää tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhteistyössä yritysten, yliopistojen ja asukkaiden kanssa, teknisenä asiantuntijana työskentelevä Koskela kertoo.

Yhtiön rahoitus perustuu pääosin Euroopan unionin rahoitusinstrumentteihin, mutta myös Helsingin kaupungilla on oma merkittävä osuutensa perusrahoituksessa.

– Työhön kuuluu mielenkiintoisia älykaupungin ja -liikenteen rakenta- miseen perustuvia innovaatio- hankkeita.

Forum Virium oli tuttu paikka hänelle ennestään, sillä hän on tehnyt yrityksen edustajien kanssa yhteistyötä noin viisi vuotta esimerkiksi erilaisissa innovaatiotapahtumissa.

Koskela työskentelee älyliikennetiimissä, paikkatietoon ja digitaaliseen kaksoseen liittyvien palveluiden suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

– Helsingin kaupungilla on upea 3D-kaupunkimalli, ja tehtävänämme on miettiä, miten digitaalisen kakso- sen mallia saadaan rikastutettua ja herätettyä henkiin.

Liikennesuoritteiden, -ympäristön ja -olojen dataa kerätään esimerkiksi rakennuksista, ajoneuvoista tai pyöräilijöistä eri hankkeissa, joissa Koskela on mukana.

– Olen kasvanut kaupunkitekniikan parissa. Tämä on unelmatilanne, sillä voin soveltaa oppeja, jotka ovat tulleet tutuiksi, kun olen ajanut itse koneilla kaduilla. On mielenkiintoista rakentaa älyliikennettä tämän pohjalta.

Taival on ollut pitkä

Ei ole itsestään selvä, että Koskela työskentelee kolmekymppisenä haaveilemassa työpaikassaan.

– Pienenä mietin, huoliiko kukaan minua edes töihin, vaikka insinöörin työhön kuuluva luovuus kiinnosti jo tuolloin.

Koskelalta jäi aikoinaan peruskoulu kesken itsestään riippumattomista syistä eikä hän saanut toiselle asteelle vaadittavaa tutkintoa. Parikymppisenä asiat alkoivat järjestymään. Peruskoulun loppuunsaattamisen jälkeen Koskela on suorittanut viisi tutkintoa, viimeisimpänä niistä insinöörin tutkinnon.

Kaikki aikuisena aloittamanansa tutkinnot hän on hoitanut alle suoriteajan, ensimmäiset niistä oppisopimuksilla. Insinööritutkintoon aikaa kului runsas kolme vuotta, vaikka hän työskenteli samaan aikaan kokopäivätyössä. Viime vuoden lopussa hän valmistui Metropoliasta tuotantotalouden insinööriksi. Insinöörityö sai parhaimman mahdollisen arvosanan.

Tiuhaa tahtia opinnoissa

Koskela kokee, että häneltä jäi jotain kokematta nuorena. Sen tähden hänellä on ollut kiire kiriä opintoasioita. Viimeiset kuusi vuotta hän työskenteli projektipäällikkönä ict-projekteissa samassa työpaikassa Helsingin kaupungilla Rakentamispalveluliikelaitos Staralla.

– Työyhteisössä kannustettiin opintoihin, mutta oli myös oma-aloitteisuutta, Koskela muistelee.

– Itseluottamus ja usko omaan tekemiseen rakentui onnistumisista. Oli myös onni, että työskentelin työyhteisössä, jossa tsempattiin toinen toisiaan ja jossa urakehitystä tuettiin. Sain hyväksyntää ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka jäi nuorempana ehkä saamatta.

Hän kiittää läheisten ohella myös työnantaja Staraa, joka on uskonut, että on mahdollisuuksia mennä eteenpäin.

Oman uransa tuore insinööri on perustanut käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Tuotannossa työskentelevät henkilöt ovat hänen mielestään kaikista arvokkaimpia.

– Jos siellä kannustetaan ihmisiä kohti epämukavuusaluetta tai vaikka epäröinnistä huolimatta heitä tuetaan, niin kyllä he pystyvät. He ovat urallaan tuoneet tuloksia.

Hän arvostaa sitä, että henkilökunta ja käyttäjät huomioidaan erilaisissa projekteissa. Esimerkiksi eräässä hankkeessa noin 600 henkilöstön jäsenestä haastateltiin yli puolet.

– Teimme it-hankintoja ja kysyimme henkilöstöltä, mikä toimii ja mitä pitää parantaa.

Henkilöstön mukana olon myötä tavoitteena on ollut työyhteisöön rakentuva luottamus.

Koulutuksesta toiseen

Aikuisiällä Aaron Koskela on paahtanut täysillä. Työnteon ohella hän on jatkuvasti opiskellut. Lisäksi hän on työskennellyt sivutoimisesti liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen strategisissa työpajoissa. Hitaampaa jo hengästyttää.

– Voimavaroina ovat uudet ja vaihtelevat työtehtävät sekä ihmiset, Koskela kertoo.

– Perhe eli kumppani ja alkuvuodesta syntynyt tytär tuovat lisää motivaatiota työhön ja antavat toisaalta voimaa toimia omien arvojen mukaan.

Tuotantotalousinsinöörin mielestä tilanne on muuttunut pienen vauvan myötä eli vauhtia pitää hieman hidastaa. Perheelle on nyt varattava aikaa.