Ehdotukset työllisyyden parantamiseksi tervetulleita

Eduskuntaryhmissä pidetään Insinööriliiton esitystä uudesta työllistymisvapaasta mielenkiintoisena. Tavoite työttömyysjaksojen lyhentämiseen on oikea, mutta uudistuksen toimivuus ja hinta arveluttavat.

TEKSTI: Jari Rauhamäki ja KUVAT: Kimmo Brandt

Toukokuussa Insinööriliitto esitti mallinsa uudeksi työllistymisvapaaksi, jossa työllistymisasteen nostamista ja työttömyysjaksojen lyhentämistä tavoitellaan limittämällä työttömyysjakson alku ja uuden työn etsiminen palkallisen irtisanomisajan päälle.

Mallissa irtisanotulta loppuisi työvelvoite 14 vuorokauden jälkeen irtisanomispäivästä, hän ilmoittautuisi viranomaisille työttömäksi työhakijaksi ja hän pääsisi aktiivisten työvoimapalvelujen piiriin.

Liitto uskoo, että toteutuessaan uudistus vähentää työttömyyttä ja sen aiheuttamia kustannuksia merkittävästi.

Hyvä ajatus, mutta…

Insinööri-lehti pyysi kuuden suurimman eduskuntaryhmän johdolta lyhyitä kommentteja esityksestä. Vastauksia tuli viisi.

Eduskuntaryhmien mielestä on hyvä, että yhteiskunnassa esitetään erilaisia malleja ja keinoja työllisyyden parantamiseksi. Vastaajien mielestä Insinööriliiton mallissa on paljon hyvää, mutta etenkin sen hinta yrityksille arveluttaa.

– Muutos olisi iso varsinkin pidempien irtisanomisaikojen kohdalla ja hintalappu työnantajille tuntuva, sanoo vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne.

Hänen mielestään esityksen kokonaisvaikutuksia eri aloille ja erilaisille yrityksille on hankala arvioida.

– Työttömyysjaksojen lyhentäminen ja työllistymisen dynaamisuuden vauhdittaminen ovat toki tavoiteltavia asioita.

Sopiiko sama malli kaikille?

Myös keskustan ja perussuomalaisten eduskuntaryhmien puheenjohtajat pitävät uudistuksen kustannuksia yrityksille ongelmallisena.

– Keskusta on suhtautunut kriittisesti ehdotuksiin, jotka lisäävät merkittävästi työllistämisen kustannuksia tai nostavat työllistämiskynnystä. Ehdotusta on arvioitava myös näistä näkökulmista, sanoo keskustan Juha Pylväs.

– Ehdotuksessa on hyvä pohjavire, mutta sen ongelmana lienee sen kalleus työnantajille, etenkin jos työllistymisvapaa voi venyä koko irtisanomisajalle, perussuomalaisten Ville Tavio sanoo.

Hän muistuttaa myös alakohtaisista eroista: Se mikä sopii kohtalaisen hyvien työllisyysnäkymien insinööreille ei välttämättä käy kaikille muille ammattiryhmille.

– Tässä mielessä työllistymisvapaata voi olla toivottavaa pidentää työehtosopimusten kautta, Tavio jatkaa.

Sekä Tavio että Pylväs nostavat vastauksissaan esiin myös yritysten koon. Suuria yrityksiä pitkäkin palkallinen työllistämisvapaa ei välttämättä kirpaise, mutta pienille ja keskisuurille yrityksille rasitus voi olla merkittävä.

– Työntekijän työpanoksen menettäminen, mutta palkanmaksuvelvoitteen jatkuminen jopa puolen vuoden ajan voi vaikeuttaa erityisesti pienten, mutta myös keskisuurten yritysten taloudellista tilannetta, Pylväs arvioi.

Irtisanomiskynnys on matala

SDP:n eduskustaryhmän varapuheenjohtajan Kim Bergin mielestä ehdotukset, joilla työllistymistä voidaan parantaa työntekijän ansiotasoa laskematta, ovat kannatettavia.

– Työllistämisvapaiden pidentäminen on hyvä ajatus, mutta sopiva pituus edellyttää harkintaa, hän sanoo ja muistuttaa työttömällä työntekijällä olevan myös velvollisuuksia esimerkiksi työn hakemisen ja työn vastaanottamisen suhteen.

– Ne alkavat työnhakijaksi ilmoittautuessa.

Berg kaipaa myös uusia keinoja pehmentää tuotannollistaloudellisten syiden takia irtisanottujen tilannetta.

– Kynnys irtisanoa tämän syyn perusteella on Suomessa matala, Berg toteaa.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo suhtautuu Insinööriliiton esitykseen myönteisesti. Hän uskoo uudistuksen lyhentävän työttömyysjaksoja etenkin niiden irtisanottujen osalta, joilla on hyvät edellytykset työllistyä uudelleen.

– Uudistuksen yksityiskohtia on luonnollista tarkentaa vielä kolmikantaisessa valmistelussa. Myös tietoisuutta nykymuotoisen työllistämisvapaan mahdollisuuksista on syytä lisätä.

Työllisyysasteen nostamiselle on eduskunnassa laaja tuki.
Heli Laaksonen, kirjailijaHeli Laaksonen, kirjailija

Humanisti katsoo jääkaappiin

Humanisti katsoo jääkaappiin. Syttyvästä valosta tulee mieleen ihmisen sisällä palava valo, selittämätön tuike, jonka voi toisen silmissä nähdä. Kun ajat ovat ahdistavat, itsekseen ollessa mieli synkkenee. Kun kyläilemään työntyy toisen ihmisen hymyilevä naama, mieli kirkastuu. Valo syttyy, kun saamme toisiimme yhteyden. Systeemi kuin jääkaapissa!

Mitä insinööri ajattelee, kun hän katsoo jääkaappiin?

Harmillisen vähän tunnen insinööriväkeä. Humanistia ja insinööriä yhdistää varmasti se, että suuren nälän mourutessa kumpikin kiilusilmänä katsoo vain, mitä söisi.

Olen taustaltani kielitieteilijä, kirjailija ja ammatti-ihmettelijä. Kuvailen työkseni asioiden syntyjä, syitä ja sanavalintoja ja sitä, mitä on olla ihmisenä.

Kaupan mehuhyllyllä alan kuvitella mangometsiä. Ripustetaanko jossain lapsille keinuja mangopuun oksille? Millainen päivä oli mangonpoimijalla? Onko viljelmillä mukavia pomoja?

Mitä insinööri mehuhyllyllä miettii?

Utelias mieli ei tee kauppareissuja nopeiksi. Kaupan pihalla uusi ihmeellisyys: kevätpölyä, tupakintumppeja ja koivunlehtiä surraa ympyrää. Mitä on pyörre? Esihistoriallisilta fysiikan tunneilta muistuu vain auringon kuumentama asfaltti ja lämpimän ilman kohoaminen – nyt tarvitaan insinöörisivut apuun!

Ilmavirtausartikkelista pyörähtää heti vastaan sydäntä lämmittävä termi: helisiteetti. (Kui mää ole voinu olla tiätämät helisiteetist?) Sitten esitellään ”puoliääretön jälkipyörre”. Puoliääretön! Miksi en ole ollut pöytäseurueessa, jolle on pälkähtänyt niin seko sana!

Pyörteestä karkaa ajatus itseään kiihdyttäviin ilmiöihin, vääristä tiedoista vääriin johtopäätöksiin ja siitä sotaan. Eikö humanitaarisen kriisin rinnalla ole myös insinötäärinen kriisi: niin murheellista on, kun nerokkaita siltarakennelmia murskataan! Yhdellä ihmisen keksinnöllä tuhotaan toinen. Mikä näitä hulluja sotia sytyttää, mikä ne sammuttaa?

Parhaassa maailmassa monen sorttiset ajattelijat löisivät kirkkaita, vaikka erilaisia päitään yhteen.

Mitähän insinööri tahtoisi kysyä humanistilta?

Kuva: Suvi Elo