BITTIKATTAUS

Suomi pärjäsi kehnosti avoimuusvertailussa

Kansalaisjärjestö Finnwatch vaatii pikaisia muutoksia edunsaajarekisteriin ja verotietojen avoimuuteen. Kansainvälinen Financial Secrecy Index antaa Suomelle pyyhkeitä taloudellisia tietoja koskevasta avoimuudesta. Puutteet avoimuudessa lisäävät riskiä korruptiolle sekä vaikeuttavat rahanpesun ja veronkierron tutkintaa.

Suomi pärjää erityisen huonosti yritysten omistustietojen avoimuudessa. Suomessa omistustietoja koskeva edunsaajarekisteri ei ole kaikille avoin, ja rekisteriin merkitään tiedot vain yritysten suurimmista omistajista. Tämä on vaikeuttanut muun muassa pakotteiden kohteena olevien oligarkkien omaisuuden jäljittämistä.

– Suomessa tutkivat toimittajat ja kansalaisjärjestöt joutuvat anomaan lupaa saadakseen tietoja edunsaajarekisteristä. Rekisteriä on myös hankalaa käyttää: voidakseen saada rekisteristä tietoja, pitää oikeastaan jo etukäteen tietää, mitä etsii, Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen sanoo.

Moitteita Suomi saa myös siitä, että yritysten tilinpäätösten tilaaminen kaupparekisteristä on maksullista eivätkä verotusta koskevat oikeuden päätökset ole kokonaan julkisia tai maksuttomasti saatavilla.

Lue lisää: finnwatch.org

19 %

Insinööriliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan viidennes sai viime vuonna meriittikorotuksen: naiset yhtä usein kuin miehetkin.

Digilaitteet ja sovellukset ovat osa lasten elämää

Vanhemmat näkevät digilaitteiden vaikutukset lasten hyvinvointiin huomattavasti kielteisemmin kuin lapset itse.

Pelastakaa lapset -yhdistyksen tuoreessa selvityksessä lasten ja vanhempien näkemykset digitaalisuuden hyödyistä ja haitoista eroavat merkittävästi toisistaan. Selvityksen perusteella digitaalisuus vahvistaa erityisesti lasten oppimista ja sosiaalisia suhteita, mutta vaikuttaa kielteisesti etenkin fyysiseen terveyteen ja nukkumiseen.

Selvityksen mukaan tytöt tuntuvat hyötyvän digilaitteista poikia enemmän.

Vanhempien näkemysten mukaan digilaitteet aiheuttavat lapsille enemmän haittaa kuin hyötyä kaikkiin kolmeen tutkittuun hyvinvoinnin osa-alueeseen: sosiaaliseen, fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.

Lapset näkivät laitteiden vaikutukset kielteisinä ainoastaan fyysiseen hyvinvointiin. Sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin alueilla lapset kokivat selvästi vanhempiaan enemmän myönteisiä vaikutuksia.

Lasten kokemusten mukaan digilaitteet ja sovellukset ovat pikemminkin lisänneet turvallisuudentunnetta kuin heikentäneet sitä. Vajaa viidennes 7–18-vuotiaista koki digilaitteiden lisänneen turvallisuudentunnetta, ja vain kuusi prosenttia heikentäneen sitä.

kuva: Shutterstock

Kittilän kaivokselta soitettiin 5g-puhelu maan alta

Yksi ensimmäisistä ja laajimmista viidennen sukupolven yksityisistä verkkohankkeista etenee Kittilässä. Telian itsenäinen 5g-verkko auttaa uudenlaisen kaivosteknologian hyödyntämisessä sekä parantaa työturvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Agnico Eagle Finland rakentaa parhaillaan Telian, Digitan ja Nokian kanssa 5g-verkkoa Kittilän kaivokselle. Se on ensimmäinen maanalaiseen kaivosympäristöön rakennettava 5g-verkko ja ensimmäisiä laajamittaisia esimerkkejä uuden tekniikan tuotantokäytöstä. Rakennettava verkko toimii sekä maan päällä että maan- alaisessa kaivoksessa.

Huhtikuussa Kittilän kaivoksella saavutettiin tärkeä virstanpylväs: ensimmäinen 5g-videopuhelu soitettiin maan alta kilometrin syvyydestä maan päälle.

Nopean verkon avulla Kittilän kaivoksen toimintojen digitalisointi ja automatisointi voivat jatkua entistä tehokkaammin. Se parantaa työturvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Kaivoksen verkko rakennetaan yrityksen privaattiverkkona ja toteutetaan itsenäisenä 5g-verkkona eli stand alone -tekniikalla. Uusi tekniikka takaa verkolle pitkän elinkaaren.

Telia kertoo ottaneensa ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa tuotantokäyttöön itsenäisen 5g-verkon.

kuva: Telia

Zombiakkujen aiheuttamat tulipalot lisääntyvät kesää kohti

Viime vuonna paristoja ja akkuja vietiin kierrätykseen yli kaksi miljoonaa kiloa. Silti merkittävä määrä jää koteihin tai päätyy vääriin paikkoihin kuten sekajätteeseen, jossa ne heräävät vaarallisesti uudelleen henkiin zombeina.

Pelastusviranomaiset ovat rekisteröineet 12 väärin käsiteltyjen akkujen ja paristojen aiheuttamaa hälytystehtävää viimeisen kahdeksan kuukauden aikana. Tapaukset ovat lisääntyneet 50 prosenttia verrattuna aikaisempaan tarkastelujaksoon, jolloin tulipaloja rekisteröitiin keskimäärin yksi kuukaudessa.

Tyypillinen käytöstä poistettujen vaaratilanne syntyy, kun niitä jemmataan kotona epämääräisissä kasoissa teippaamatta virtanapoja. Kotien jemmoista alkunsa saaneita tulipaloja rekisteröidään viranomaiselle useita vuosittain.

Toinen tyypillinen väärin hävitetyn akun tai pariston aiheuttama tulipalo tapahtuu jätteiden käsittelylaitoksella. Kun väärän jätteen sekaan heitetyt paristot ja akut joutuvat esimerkiksi murskaimeen, seurauksena voi olla hyvin hankalasti sammutettava tulipalo.

Esimerkiksi kartongin- ja pahvinkäsittelylaitoksilla paristojen ja akkujen aiheuttamia läheltä piti -tilanteita on sattunut alkuvuoden aikana jopa viikoittain.

Lue lisää: zombiakku.fi

Ehdota vuoden insinööritekoa

Syyskuussa järjestetään ensimmäistä kertaa Insinööri-gaala, jossa palkitaan Insinööriliittoyhteisön vuoden parhaita, muun muassa vuoden insinööriteko.

Kesän aikana haetaan ehdotuksia vuoden insinööri- teosta, ja voittaja valitaan yleisöäänestyksellä elokuun loppupuolella.

Insinööri-gaala järjestetään Tampereella Järjestöjohdon neuvottelupäivien yhteydessä Sokos Hotel Tornissa 9. syyskuuta, ja se striimataan Ilta-Sanomien ISTV:n kautta.

Vaikuta ja esitä oma ehdokkaasi Ilta-Sanomien nettisivuilla.

Vuoden insinööriteko -palkintoehdokkaaksi voi ilmoittaa jonkin asian, keksinnön tai toimintamallin, joka on kehitetty tai otettu käyttöön tänä vuonna 1. tammikuuta ja 31. heinäkuuta välisenä aikana.

Ehdokasasettelu sulkeutuu heinäkuun lopulla, ja yleisöäänestys on käynnissä 15.–30. elokuuta välisenä aikana.

Lue lisää: is.fi/insinoorigaala

Veroilmoittaminen vaisumpaa kuin edellisenä vuonna

Viime vuoden esitäytettyä veroilmoitusta täydensi arviolta reilut 1,2 miljoonaa henkilöasiakasta ja elinkeinonharjoittajaa, eli noin joka viides esitäytetyn veroilmoituksen saaneista.

Verohallinto lähetti esitäytetyn veroilmoituksen keväällä reilulle 5,4 miljoonalle asiakkaalle. Täydentäminen näyttää jäävän hieman vaisummaksi kuin viime vuonna, jolloin esitäytettyä veroilmoitustaan täydensi 1,35 miljoonaa henkilöä

− Viime vuonna erityisesti palkansaajat tekivät veroilmoitukseensa koronasta johtuvia muutoksia, kun hyvin moni siirtyi ensimmäisenä koronavuonna osittain tai täysin etätöihin. Moni joutui myös lomautetuksi, sanoo johtava veroasiantuntija Sami Varonen Verohallinnosta.

− Viime vuosi ei kokonaisuutena ollut niin poikkeuksellinen kuin vuosi 2020. Toisaalta toisena koronavuonna asiakkaat osasivat useammin huomioida muuttuneet vähennykset jo verokortille.

Jos veroilmoitusta on täydentänyt, asiakas saa myöhemmin uuden verotuspäätöksen. Veronpalautusten tai mahdollisten jäännösverojen eli mätkyjen määräpäivät ovat tänäkin vuonna eri asiakkailla eri aikaan. Maksupäivät kerrotaan lopullisella verotuspäätöksellä.

Sporttinen puuhapäivä houkutteli Insinööriliiton jäsenten perheitä liikkumaan ja pitämään hauskaa Bolt-areenalla Helsingissä. Yksi hikisimmistä lajeista oli tankofutis, jossa palloa potkivat perinteisen pöytäpelin ukkeleiden sijaan tankoon kiinnitetyt ihmiset.

kuva: Janne Luotola

Tommin PALSTA

Tommi Grönholm, johtajaTommi Grönholm, johtaja

Yhteistyöllä työkykyä ja varautumista uralle

Insinööriliitto on tehnyt kolmevuotiset yhteistyösopimukset sekä Salibandy- että Suunnistusliiton kanssa. Moni voisi ajatella, mitä yhteistä näillä toimijoilla on Insinööriliiton kanssa.

Motiivimme yhteistyölle on yksinkertainen. Lajit houkuttelevat selvitysten mukaan paljon katsojia tekniikan aloilta, joten ne kiinnostanevat myös liiton jäseniä. Ainakin Jukolan viestissä on menneinä vuosina ollut useita IL-aktiivien joukkueita ja monella paikkakunnalla pelataan jäsenjärjestöjen pyörittäminä eri salibandysarjoissa tai harrastevuoroilla.

Aluksi on todettava, että suunnistus ja salibandy ovat teknisiä lajeja. Yhteistyön kautta voidaan tuoda yhteiskunnan laajuudella lajien seuraajille esiin insinöörien saavutuksiin perustuvia kiinnostavia teknisiä ratkaisua, joiden avulla voidaan huolehtia urheilijoiden seurannasta tapahtumissa.

Haluamme yhteistyön avulla muistuttaa, että harrasteliikunta kohentaa työkykyä ja työssä jaksamista. Hyvä kunto tukee yleistä jaksamista. Henkinen jaksaminen on monen asiantuntijan ja esihenkilön kompastuskivi työ- uralla. Ajoittain kannattaa jonkin harrastuksen avulla siirtää työasiat taka-alalle ajatuksista, jotta uudet ideat saavat tilaa kasvaa ja mieli aikaa levätä.

Kolmas keskeinen näkökulma yhteistyöhön on muistuttaa nuorille urheilun harrastajille ja ammattiuraan tähtääville, että urheilun lisäksi on syytä opiskella itselleen ammatti, joka mahdollistaa hyvän toimeentulon koko elämän ajalle. Harvaa urheilulajia voi tehdä ammatikseen taloudellisesta näkökulmasta ja harvalla ammatikseen urheilevalla ura kestää niin kauan, että rahaa riittää myös uran jälkeiseen aikaan. On siis suunniteltava hyvissä ajoin myös se, mitä tekee, kun urheilu-ura muuttuu jossain vaiheessa harrastukseksi.

Olemme mukana suunnistuksen ja salibandyn lukuisissa harrastetapahtumissa sopimuskauden aikana. Toivon lämpimästi, että mahdollisimman moni insinööri ja tekniikan alan asiantuntija löytää nämä tapahtumat ja tulee käymään ständillämme. Voi olla, että näihin lajeihin liittyen saadaan luotua muutamia jäsenetujakin lähitulevaisuudessa.

Muutoksia työeläkeotteelle

Yksityisellä alalla työskenteleville postitse jaettava työeläkeote sisältää vastaisuudessa vain viimeisimpien vuosien tiedot. Koko työhistorian tiedot sisältävä työeläkeote on katsottavissa eläkevakuuttajien verkkopalveluista.

Työeläkeotteelle on koottu tiedot niistä työsuhteista, yrittäjäjaksoista ja etuuksista, joista on kertynyt työeläkettä. Lisäksi työeläkeotteella on tieto tähänastisesta kertyneestä eläkkeen määrästä.

Tästä vuodesta alkaen yksityisellä alalla työskenteleville postitse jaettavalla työeläkeotteella on listattuna vain kuluvan sekä kuuden edellisen vuoden eläkettä kerryttävät työskentelytiedot sekä eläkettä kerryttävien etuuksien tiedot.

Koko työuran aikaiset, myös kuutta vuotta vanhemmat tiedot ovat milloin tahansa katsottavissa eläkevakuuttajien verkkopalveluista. Muutosta vauhdittivat asiakkaiden odotukset ja verkkopalvelujen kehittyminen.

– Työeläkeote katsotaan yhä useammin verkossa, jossa se on aina ajantasainen ja henkilön saatavilla silloin, kun eläkeasiat ovat ajankohtaisia, sanoo Eläketurvakeskuksen rekisteripalveluista vastaava johtaja Katri Raatikainen.

Työeläkeotteen tietojen tarkistaminen säännöllisesti on tärkeää, sillä tuleva eläke lasketaan otteen tietojen pohjalta.

Kesä kuuluu viettää läheisten kanssa

Lomakausi on käynnistynyt ja aurinko paistaa. Insinööri-lehti kysyi Insinööriliiton uutiskirjeessä, mikä on onnistuneen kesän tärkein tekijä. Ylivoimaisesti tärkeintä liiton jäsenille on saada viettää vapaa-aikaa läheisten kanssa.

Tärkeää on myös päästä nauttimaan hyvästä säästä ja ylipäänsä huoahtamaan hetken ilman töitä. Insinööriopiskelijat tosin eivät pitäneet kyselyssä töitä vailla olemista tärkeimpänä.

Matkailu, kesätapahtumat tai muut asiat eivät olleet kovin monelle tärkeimpiä asioita lomalla. Kyselyyn vastasi 511 liiton jäsentä.