PUHEENJOHTAJAN

PALSTA

Työllisyystoimia

Sanna Marinin hallituksen kehysriihi ei tuonut työmarkkinoille isoja muutoksia. Paikallisen sopimisen edistämistä ja työttömyysturvan uudistamista pohditaan edelleen työryhmissä. Valitettavasti työllisyysaste ei koronan aikana ole noussut, pikemminkin päinvastoin. Työllisyysasteessa on myös merkittäviä eroja riippuen työllisten koulutusasteesta. Korkeakoulutettujen työllisyysaste on noin 86 prosenttia, kun se perusasteen suorittaneilla on noin 40 prosenttia.

Oman osaamisen päivittäminen työuran aikana on tärkeä keino nostaa työllisyysastetta. Tätä mahdollisuutta on syytä parantaa. Toistaiseksi päättäjiltä on riittänyt puhetta, mutta vähemmän tekoja. Olenkin esittänyt useille ministereille ja kansanedustajille insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten käyttämistä asiassa niin sanottuina koekaniineina, koska tekniikan alalla osaaminen vanhenee muita aloja nopeammin.

Insinööriliitto on ajanut useita, omien jäsenten työllistymistä edistäviä toimia. Olemme muun muassa ehdottaneet työttömyyskassoille oikeutta ostaa urapalveluita ammattiliitoilta tai muilta niitä tarjoavilta tahoilta. Meillä on jo vuosia ollut erilaisia, tuloksellisia työnhakuprojekteja korkeasti koulutetuille yhdessä muiden ammattiliittojen kanssa.

Jäsenkunnan työllistymistä auttaisi myös opisto- insinööritutkinnon suorittaneiden hyväksyminen samalle viivalle ammattikorkeakoulusta valmistuneiden insinöörien kanssa. Tämä on ongelma etenkin julkisten virkojen haussa ja paikkojen täyttämisessä. Insinööriliitto on kolme kertaa yrittänyt neuvotella asiaa kuntoon ministeriön ja Opetushallituksen kanssa. Toivottavasti asia tulee kuntoon ennen kuin aika hoitaa asian.

Paikallisen sopimisen työryhmästä ei ole odotettavissa järisyttäviä ratkaisuja. Työnantajia ei tunnu kiinnostavan asian hoitaminen työ- ja virkaehtosopimusten kautta hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Toisaalta paikallisen sopimisen lisäämisen työllisyysvaikutukset ovat mielestäni olemattomat.

Sen sijaan työttömyysturvaan näyttäisi olevan tulossa muutoksia. Ansioturvan kertymisen osalta työssäolon keston rinnalle voi olla tulossa uusi euromääräinen mittari. Pöydällä on ollut myös työ- uran pituuteen liittyviä muutoksia niin, että työuran pituudelle olisi vaikutusta ansiosidonnaisen turvan tasoon ja kestoon. Olen esittänyt, että pitkän työ- uran tehneiden ansiosidonnaista pitäisi nykyisestä pidentää, ei ainakaan lyhentää tai heikentää. Pitkän työuran tehnyt on osallistunut yhteiskunnan rakentamiseen maksamalla palkastaan veroja ja työttömyysturvamaksuja yhdessä työnantajansa kanssa.

Nämä asiat ovat edessämme syksyllä. Ennen sitä edessämme on onneksi kesä, levon ja akkujen lataamisen aika.