Kunta-alallekin työehtosopimus

Kuntasektorin tammikuussa alkaneet neuvottelut saatiin vihdoin päätökseen toukokuun lopulla. Edellinen työehtosopimus päättyi maaliskuussa. Kun neuvottelut eivät edenneet, sopijaosapuolet pyysivät valtakunnansovittelijaa auttamaan sopimuksen aikaansaamisessa.

Sovittelija antoi huhtikuun lopulla esityksensä, jonka yksi neuvotteleva pääsopijajärjestö eli ammattiliittojen Superin ja Tehyn muodostama Sote hylkäsi vappuaattona. Muut pääsopijajärjestöt eli julkisalan neuvottelujärjestö Juko, JHL:n ja Jytyn Julkisen alan unionin järjestö Jau sekä KT Kuntatyönantajat olisivat hyväksyneet esityksen.

Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksan mielestä on hyvä, että kuntasektorillekin saatiin viimein työrauha.

– En ole kuitenkaan varma, onko kunta-alan työehtosopimuksen hajoaminen lainkaan hyvä asia tulevaisuudessa.

Yleisen linjan mukaisia

Hyväksytyn sopimuksen myötä työajanpidennykset eli niin sanotut kiky-tunnit poistuvat ja palkankorotukset noudattavat yleistä linjaa. Vajaan kahden vuoden mittaisen sopimuksen palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia, kuten vappuna kaatuneessa valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksessä.

Tänä vuonna palkat nousevat elokuussa 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Ensi vuoden huhtikuussa maksuun tulee paikallisesti kohdennettava erä 0,8 prosenttia ja prosentin yleiskorotus.

Kiky-tunnit poistuvat 31. elokuuta. Samalla lomarahan vaihtamisesta vapaaksi tulee joustavampaa.

Sopimuksessa on sovittu myös kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta, sopimusalamuutoksista ja maakuntauudistukseen liittyvästä sopimusjärjestelmän valmistelusta.

Uusi pääsopimus ja yleinen virka- ja työehtosopimus ovat voimassa 1.4.2020–28.2.2022. Linja kattaa myös opettajien, lääkärien ja kuntien teknisen henkilöstön sopimukset.

Sote-sopimus odottaa ensi vuonna

Kunnan kaikki pääsopijajärjestöt neuvottelevat sote-sopimuksen sisällöstä elokuun 2021 loppuun mennessä. Jos neuvotteluissa ei sovita muuta, uudet työehdot tulevat voimaan maakuntauudistuksen myötä 1. tammikuuta 2023.

Kuntien teknisen henkilöstön sopimusmuutokset (TS) neuvotellaan maakuntauudistuksen voimaantuloon mennessä. Kuntien yleisestä työ- ja virkaehtosopimuksesta (KVTES) neuvottelevat yhdessä kaikki pääsopijajärjestöt.

Avainta-aloilla sama linja

Myös Avainta-aloilla eli yksityisissä kuntataustaisissa yrityksissä kiky-tunnit poistuvat ja palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia.

Palkankorotus on 26 euroa tai vähintään 1,22 prosenttia yleiskorotuksena 1. elokuuta. Seuraava yleiskorotus jaetaan 1.4.2021, ja se jakautuu yhden prosentin yleiskorotukseen ja 0,8 prosentin paikalliseen erään. Kiky-tunnit poistuvat alokuun alusta.

Neuvottelutuloksessa sovittiin sopimuskauden alkaneen 1.4.2020 ja kestävän 28.2.2022 asti.