Säteily- ja ydinturvallisuuden valvoja

Säteilyturvakeskus (STUK) työllistää yli 300 henkilöä, joista noin puolet on eritaustaisia insinöörejä.

Ylitarkastaja Mika Kaijasen mukaan STUKin sisällä on toisistaan eroavia osastoja. Hän työskentelee ydinvoimalaitosvalvonnassa. Yhteisenä nimittäjänä talossa toimii säteilyn haitallisilta vaikutuksilta suojaaminen. STUK on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen, joka tekee asiantuntijatyötään riippumattomasti.

– Emme vaikuta esimerkiksi laitoksiin muuten kuin lupaehtojen osalta sekä teemme turvallisuustarkastuksia. Päävastuu laitosten turvallisuudesta on ydinvoimalaitoksen luvanhaltijalla.

Kaijasella on automaatioinsinööripohja Vaasan teknillisestä oppilaitoksesta. Alun perin Kaijanen tuli taloon automaatiopuolen ylitarkastajaksi yli kymmenen vuotta sitten.

– Kansainvälisyys kuitenkin kiinnosti, ja lähdin Hollantiin EU:n tutkimuskeskukseen kansalliseksi asiantuntijaksi. Siellä teimme selvitystä ydinvoimalaitoksien käyttötapahtumista.

Kokemukset hyödyksi

Kansainvälisen kokemuksen myötä Kaijanen vaihtoi tehtävää ja siirtyi STUKissa käyttöturvallisuustoimistoon. Hän vastaa kansainvälisestä käyttökokemustoiminnasta.

– Vedän muun muassa asiantuntijaryhmää, jossa selvitämme ulkomaisten ydinvoimatapahtumien hyödynnettävyyttä Suomessa.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA:n ylläpitämään kansainväliseen raportointijärjestelmään tulee satakunta raporttia vuodessa. Raportteja tehdään esimerkiksi laitevioista tai organisaation puutteesta aiheutuneista tapahtumista.

– Kansainvälisesti on sovittu, että jaamme oppeja, jolloin voidaan parantaa ydinturvallisuutta, Kaijanen kertoo.

– Pienistäkin asioista otetaan opiksi. Myös Suomi lähettää raportteja kansainväliseen järjestelmään.

Miten insinööritaustasi auttaa työssäsi?

– STUKissa ja ydinvoimalaitoksilla tulee vastaan monipuolista laitetekniikkaa. Tarvitaan monenlaisia asiantuntijoita, että ymmärretään miten laitteet ja järjestelmät käyttäytyvät.

Luottamustoiminta osa arkea

Kaijasen työsarkaan kuuluu myös luottamusmiestehtävä. Hänellä on edustettavanaan noin sataa stukkilaista, julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn liittoon kuuluvaa työntekijää.

– Edustan henkilöstöä sopimusten tekemisessä ja katson, että niitä noudatetaan. Meillä toiminta on melko pitkäjänteistä verrattuna yksityiseen sektoriin, ja erimielisyyksiä on onneksi harvoin.

STUK on muuttamassa muutaman vuoden päästä Vantaalle uusiin tiloihin. Muuttoon on valmistauduttu työpajoissa ja henkilöstölle annetaan vaikuttamismahdollisuuksia.

Keskustelut työnantajan kanssa käydään hyvässä hengessä. Joskus selvitetään epäkohtaa toimintaprosessissa tai vaikka toimitiloissa.

Kyky asettaa tärkeysjärjestys

Haastavana Kaijanen kokee työssään sen, ettei ole riittävästi aikaa mennä syvälle asioihin.

– Siinäkin auttaa insinööritausta, sillä on osattava priorisoida tekniikan tietämyksen avulla, ettei mene liian yksityiskohtiin. Toisaalta osaamisen kautta tietää myös mennä syvemmälle, kun on tarve.

Kaijanen sanoo, että tapahtumia arvioitaessa insinööriydestä on myös hyötyä, sillä silloin osaa antaa asian eteenpäin oikealle asiantuntijalle.

– Tiivistetysti oma tehtäväni on tehdä yhteistyötä eri asiantuntijoiden kanssa. Jatkuva oppiminen on työn suola.

Tiedonsiirron varmistaja hyödyntää oljenkorretkin

Vajaa kolme vuotta järjestelmäasiantuntijana työskennellyt Jouni Kärkkäinen tekee mittausjärjestelmien kehitystyötä, asiantuntija- ja tukitehtäviä kenttä- ja tilannekuvayksikössä.

Rovaniemen ammattikorkeakoulusta tietotekniikasta valmistunut Kärkkäinen varmistaa, että data liikkuu ja selvittää tarvittaessa vikoja.

– Vastikään esimerkiksi mittausjärjestelmissä jäi osa tiedonsiirtodatasta näkymättömiin. Syynä oli yksinkertaisesti synkronointiero aika-asetuksissa.

Erilaisten laitteiden ja mittausjärjestelmien skaala on säteilynvalvontaportista säteilyn käsimittariin. Kärkkäisen mielestä insinööri ymmärtää laitteita ja osaa hyödyntää niiden mahdollisuuksia.

– Tarvitsen vian määrittämisessä usein OSI-mallia, jonka mukaan käydään läpi eri kerrokset kaapeleista ohjelmistoihin asti. Malli on hyvä perusta alkaa selvittää vaikeita vikoja.

Esimerkki opintojen hyödyllisyydestä ovat niin sanotut watchdog-ajastimet.

– Kyseessä on tavallaan viimeinen oljenkorsi, eli laitteistoajastin, jonka olen konfiguroinut käyttöön säteilynmittausportteihin. Jos laite ei vastaa, niin watchdog pakkokäynnistää laitteen ilman ihmisapua.

Kärkkäisen työssä parasta oman kehitystyön jäljen näkeminen.

Jouni Kärkkäinen pitää työssään teknisten pulmien selvittämisestä.Jouni Kärkkäinen pitää työssään teknisten pulmien selvittämisestä.