PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Insinöörin tekemä työ näkyväksi

Insinööriliiton juhlavuoden yksi tärkeimmistä teemoista on tehdä insinöörityön merkitys näkyväksi. Tämä on keino lisätä insinöörityön arvostusta. Meille insinööreille työmme tärkeys on ilmiselvää – olemme ylpeitä omasta työstämme – mutta yhteiskunnassa tekniikan ammattilaiset hukkuvat taustaan.

Tekniikasta on tullut arkista. Sen käytön helppous sokaisee näkemästä monipuolista osaamista, joka piilee tekniikan takana. Yhteiskunnallisten palveluiden toimiminen vaatii taustalla monenlaista teknologiaa, vaikka käyttäjästä se vaikuttaa yksinkertaiselta. Ei ole liioittelua väittää modernin yhteiskunnan pyörivän insinöörityön varassa.

Ammatin yleinen arvostus syntyy montaa eri kautta. On hyvä, jos kansalaiset tuntevat yleisellä tasolla, mitä insinöörit tekevät ja millaista hyötyä he tuottavat muille. Insinöörejä tarvitaan kaikilla aloilla niin yksityisellä kuin julkisella puolella.

Missä on koneita ja prosesseja, siellä on insinöörejä. Missä tarvitaan luonnontieteellistä ymmärrystä ja kykyä soveltaa tietoja hyödyllisiin tarkoituksiin, siellä on insinöörejä. Insinööri on siellä, missä asiat halutaan tehdä paremmin tai tehokkaammin.

Omaa osaamista pitää ymmärtää ja osata myydä siinä missä yritykset omia tuotteitaan ja palveluitaan. Insinöörille ja muille tekniikan alan ammattilaisille yritykset ovat asiakkaita, joille juuri hänen tietonsa ja osaamisensa ovat arvokkaita ja hyödyllisiä. Tietämys leviää verkostoissa, joista Insinööriliitto ja sen muodostama yhteisö on hyvä esimerkki.

Arvostuksessa on kyse myös siitä, kuinka paljon insinööreille maksetaan palkkaa, miten heitä kuunnellaan yritysten ja muiden organisaatioiden päätöksenteossa sekä kuinka paljon heistä välitetään työntekijöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Se vaikuttaa tekniikan alan koulutukseen, sen houkuttelevuuteen, määrään ja laatuun. Työmme merkitystä onkin syytä pitää esillä. Tämä on ollut ja pysyy yhtenä Insinööriliiton perustehtävistä.

Insinööriliitosta tulevat helposti mieleen edut, palvelut, tapahtumat, koulutukset, turva ja edunvalvonta. Yhteisömme edistää työelämän tasa-arvoa ja työhyvinvointia sekä tukee neuvotteluja työehtosopimuksista, palkankorotuksista ja muista työsuhteen ehdoista. Liitto on ammatillis-aatteellinen yhteisö ja työmarkkinaedunvalvoja. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua työnantajien ja valtiovallan kanssa ja edistämme osaltamme insinöörialan yritysten menestymistä Suomessa.

Minulle liitto on ammatillinen verkosto, yhteisö, koti ja kaveripiiri, johon kuulun. Tuon liittoon oman osaamiseni ja oman persoonan. Saan vastineeksi ammattitoverien seuraa, osaamista, ajatuksia ja yhdessä tekemistä.

On upeaa kuulua jo satavuotiaaseen jatkumoon, jossa on voimaa ja viisautta, ja jonka työllä on suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle.