Suomalaisyritys

etenee ihmisoikeustyössä

Suomalaisyritys etenee ihmisoikeustyössä.

Vastuullisuudesta parjatun Luhdan ihmisoikeustyössä on otettu askeleita oikeaan suuntaan.

Finnwatchin uusi raportti tarkastelee ihmisoikeustyöstään aiemmin risuja saaneen Luhdan vastuullisuusprosesseja. EU:n yritysvastuusääntely on kirittänyt Suomen suurinta vaatealan yritystä kehittämään toimintaansa.

Finnwatch kiittää Luhtaa siitä, että se on julkaissut kunnollisen ihmisoikeussitoumuksen. Ihmisoikeussitoumus on pohja, johon yritysten huolellisuusprosessi nojaa.

Ihmisoikeussitoumuksessa Luhta sitouttaa koko organisaationsa ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja määrittelee, miten se noudattaa ihmisoikeuksia koskevaa huolellisuusprosessia.

Riskeihin pitää puuttua

Luhdan tuotanto tapahtuu pääosin Kiinassa, jossa on merkittäviä ihmisoikeusongelmia. Finnwatch kritisoi Luhtaa siitä, ettei se ole tunnistanut toimintaansa liittyviä keskeisiä ihmisoikeusriskejä eikä laatinut riittäviä toimenpideohjelmia kyseisiin riskeihin puuttumiseksi.

– Olisi perusteltua odottaa, että yrityksellä olisi jonkinlaiset suunnitelmat esimerkiksi Kiinassa yleisenä ongelmana oleviin ammatillisen järjestäytymisen haasteisiin, elämiseen riittämättömiin palkkoihin sekä runsaisiin ylitöihin liittyen, sanoo Finnwatchin ihmisoikeusasiantuntija Maija Lumme.

Hänen mielestään yrityksen pitää myös kertoa käytännön työstään ongelmien selättämiseksi.

Yritys kehittää arviointia

Luhta kertoo kehittävänsä parhaillaan ihmisoikeus- riskiensä arviointia, josta Finnwatch odottaa edistys- askeleita.

Finnwatch huomauttaa myös, ettei Luhta anna juuri mitään tietoa tuotantoketjunsa alemmista portaista. Yrityksen valitusmekanismit eivät myöskään ole saavutettavia ihmisoikeusvaikutusten kohteena oleville sidos- ryhmille.

Sen tähden Luhta ei saa tietoa arvoketjunsa ongelmista eikä myöskään voi korjata tai korvata haitallisia ihmis- oikeusvaikutuksia.