opiskelijat

Vuokratyöyhtiöt tarjoavat joustavia töitä opiskelijoille.
Vuokratyöyhtiöt tarjoavat joustavia töitä opiskelijoille.

Kirjallinen työsopimus on paras

Kesätyöntekijän pitää olla tarkkana työsopimuksen teossa.

Työsuhteessa sekä työntekijällä että työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia. Työnantajalla on velvollisuus palkan maksuun, turvallisten työolojen varmistamiseen sekä lakien ja työehtosopimuksen noudattamiseen. Työntekijällä on taas velvollisuus noudattaa sovittuja työaikoja ja annettuja ohjeita.

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus kannattaa kuitenkin tehdä aina kirjallisesti, jolloin on helppo selvittää, mitä on sovittu.

Vaikka työsopimus tehdään suullisesti, työnantajalla on velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisimmistä ehdoista.

Työsopimukset eroavat toisistaan

Työsopimuksia on olemassa erilaisia. On olemassa toistaiseksi voimassa olevia, määräaikaisia ja sekamuotoisia. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on voimassa niin kauan kuin kumpikin osapuoli haluaa jatkaa sopimusta.

Määräaikainen työsopimus eroaa toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta siten, että se on voimassa vain tietyn ajan tai tiettyyn tehtävään.

Työsopimusta tehdessä kannattaa lukea se ensin huolella läpi ennen allekirjoittamista. Jos jokin kohta jää epäselväksi, epäselvyys on hyvä käydä läpi työnantajan tai tarvittaessa muun asiantuntijan kanssa. Insinööriliitto-yhteisön jäsenenä saa apua liiton työsuhdeneuvonnasta.

Sopimukseen mukaan kaikki olennainen

Tärkeimmät asiat työsopimuksessa ovat työsuhteen kesto eli alkamis- ja loppumisaika, työaika eli koko- vai osa-aikainen työ ja palkka. Näiden lisäksi työsopimuksen kannattaa sisältää kaikki ehdot, joista on sovittu työsopimusneuvotteluissa.

Työsopimuksessa on syytä välttää epäselviä tai tulkinnanvaraisia ehtoja, jotta vältetään osapuolten eri tulkintoja ja mahdollisia riitatilanteita.

Työsopimuksen pitää sisältää vähintään työnteon keskeiset ehdot. Sopimuksessa voidaan viitata myös alan työehtosopimukseen, jossa keskeiset ehdot on käyty läpi.

Kesätyösopimuksissa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, millainen työaika sopimukseen on merkitty. Jos työntekijä työskentelee vähintään 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa, hänelle kertyy palkallista vuosilomaa.

Usein lyhyessä työsuhteessa, kuten kesätyössä, lomapäivät maksetaan rahana viimeisen palkanmaksun yhteydessä.

Seuraa palkkakuitteja pitkin kesää

Työntekijän pitää tarkistaa palkkakuittinsa ja varmistaa, että muun muassa sovitut lisät on maksettu sopimuksen mukaisesti. Uudessa työpaikassa täytyy muistaa pyytää apua tarvittaessa ja työntekijän oikeuksiin kuuluu saada työhön perehdytys.

Kun työsuhde päättyy, työnantajalta on syytä pyytää työtodistus, koska siitä on hyötyä myöhemmin työnhaussa.

KOKO-kassa vakuutuksena

Työttömyyskassa KOKO vakuuttaa korkeakoulutettuja, myös Insinööriliiton opiskelijajäseniä. Opiskelijat voivat liittyä kassaan palkallisen työsuhteen aikana. Kassaan kannattaa liittyä heti kesätöiden alussa. Tänä vuonna kassan jäsenmaksu on 63 euroa.

Työttömyyskassa toimii vakuutuksena työelämää varten. Kassan jäsenenä kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaa, kun ansaitsee palkkaa, josta maksaa jäsenmaksua. Jäsenenä on mahdollisuus saada kassasta ansiopäivärahaa, jos ei työllisty heti valmistumisen jälkeen.

Kassajäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin jo lyhyen työttömyysjakson aikana, jos joutuu esimerkiksi lomautetuksi.

Opiskelija voi kerryttää työssäoloehtoa pidemmällä aikavälillä. Jotta ansiopäivärahaa voi saada, on täytettävä työssäoloehto, joka tarkoittaa tällä hetkellä 26 kalenteriviikon työskentelyä. Opiskelijana voi kerryttää työskentelyviikkoja useamman vuoden aikana esimerkiksi kesätöissä. Työttömyyskassaan ei voi kuitenkaan liittyä takautuvasti.

Lue lisää: ilry.fi/kassaopiskelijalle

Vappuaattona on imppulakin aika myös ensikertalaisille.

Insinööriopiskelijoiden vappuperinteet

Vappuna nautitaan muun muassa simaa ja munkkeja. Opiskelijoilla vappuun kuuluu monenlaisia perinteitä. Usein opiskelijat aloittavatkin viettämään vappua jo viikkoa ennen virallista vappupäivää.

Viikkoon sisältyy erilaisia tapahtumia, joista yksi on vappuaattona järjestetty lakitustilaisuus. Ympäri Suomea järjestetään lakitustilaisuuksia uusille insinöörilakin omistajille, ja tilaisuuksissa pidetään puheita ja lauletaan asiaankuuluvia lauluja.

KUVA.: Mika Pakarinen

Imppulakki eli insinöörilakki on insinööriopiskelijan päätunnus. Tilaa oma lakkisi Insinööriliiton sivuilta tai oman paikallisyhdistyksesi kautta. Tutustu yös lakiohjesääntöön. Ole ylpeästi insinööri ja paina lakki vappuna päähäsi.

Lue lisää: ilry.fi/tilaalakki

IOL:n viestintäkanavat

Facebook Insinööriopiskelijaliitto IOL ry

X IOLry

Instagram @insinooriopiskelijaliitto

kotisivu www.iol.fi

Helmi Rusanen, varapuheenjohtaja, Insinööriopiskelijaliitto IOLHelmi Rusanen, varapuheenjohtaja, Insinööriopiskelijaliitto IOL

IOL:n ÄÄNI

Valmistuminen avaa uuden oven

Insinööriksi valmistuminen on usein merkittävä virstanpylväs, joka avaa oven moniin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Opintojen jälkeinen aika voi olla sekä jännittävää että pelottavaa, mutta se tarjoaa myös runsaasti tilaisuuksia kehittyä ammatillisesti ja henkilökohtaisesti.

Ensimmäiset hetket tutkinnon suorittamisen jälkeen ovat usein täynnä juhlatunnelmaa ja ylpeyttä saavutuksesta. Takana on usein vuosia kestänyt kova työ ja omistautuminen opinnoille, joten juhliminen ystävien ja perheen kanssa on ansaittua. Kun juhlat ovat ohi, urasuunnittelu ja työnhaku alkavat viimein kunnolla.

Insinööreillä on useita erilaisia uravaihtoehtoja. Viimeistään valmistumisen jälkeen on aika harkita, mihin suuntaan haluaa tiensä vievän. Osaa kiinnostavat jatko-opinnot, kun taas toiset haluavat siirtyä suoraan työelämään.

Insinööriksi valmistuminen voi merkitä myös uudenlaista vastuuta ja itsenäisyyttä omassa elämässä. Työelämässä insinööri saattaa joutua päättämään asioita, jotka vaikuttavat suoraan projektien onnistumiseen tai organisaation tulevaisuuteen. Moni kokee tilanteen niin haastavana kuin palkitsevanakin, kun saa nähdä oman työnsä vaikutukset konkreettisesti.

Ensimmäinen työpaikka insinöörinä voi olla hyvin jännittävä mutta myös opettavainen kokemus. Se on usein ensimmäinen mahdollisuus soveltaa opinnoissa kertynyttä tietotaitoa käytäntöön.

Kaiken kaikkiaan insinööriksi valmistuminen ja sen jälkeinen aika tarjoavat paljon mahdollisuuksia kasvuun ja kehittymiseen sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. On tärkeää pysyä avoimena uusille mahdollisuuksille ja jatkuvasti kehittää omia taitojaan ja osaamistaan, jotta voi menestyä työelämässä ja henkilökohtaisissa tavoitteissaan.

Insinööriksi valmistuminen ei olekaan vain päätepiste, vaan se avaa oven jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen koko uran ajaksi.