Naton lippu nostettiin Helsingin Katajanokalla sijaitsevan ulkoministeriön salkoon vuosi sitten keväällä.
Naton lippu nostettiin Helsingin Katajanokalla sijaitsevan ulkoministeriön salkoon vuosi sitten keväällä.

Nato-tehtäviin mennään säällisin

työehdoin

Jokainen virkamies luo Natossa kuvaa Suomen kyvystä puolustaa itseään sekä puolustusvoimista ja niiden uskottavuudesta.

Maanpuolustuksen Insinöörit MPI:n puheenjohtaja Aki Pöyry uskoo, että helmikuussa saavutettu ratkaisu Nato-johdon alaisuudessa työskentelevien palkoista ja työajoista ei muodostu jarruksi puolustusliiton tehtäviin osallistumiselle.

Puolustusvoimien henkilöstöjärjestöt, Puolustusvoimat ja puolustusministeriö pääsivät sopuun Naton komentorakenteessa työskentelevien palkoista ja työajoista. Neuvottelutulos koskee niin siviileitä kuin sotilaitakin.

Pöyry osallistui yli vuoden kestäneisiin neuvotteluihin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn päätoimisena pääluottamusmiehenä. Hänen mielestään syntynyt ratkaisu luo hyvän pohjan suomalaisten osallistumiselle Naton tehtäviin.

– Seurattavaa ja kehitettävää totta kai aina jää, mutta onnistuimme luomaan neuvotteluissa jatkon kannalta hyviä elementtejä. Uskon, että asiat lähtevät tästä hyvin rullaamaan ja suomalaiset löytävät paikkansa Nato-johdon alaisissa tehtävissä, Pöyry sanoo.

Nato-tehtäviin osallistuu alkuvaiheessa vain muutamia MPI:n jäseniä. Pöyryn mukaan määrä tulee kuitenkin seuraavina vuosina kasvamaan.

– Osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Veikkaan, että muutaman vuoden päästä heitä on eri tehtävissä parisen kymmentä, ehkä enemmänkin.

Kokonaispalkkaus on lähtökohta

Naton työnjohdon alaisuudessa erilaisissa esikuntatehtävissä työskentelevillä virkamiehillä on kokonaispalkkaus, joka perustuu maaliskuun alussa voimaan tulleeseen palkkaus- ja työaikasopimukseen.

– Mitään lisiä tai erillisiä ylityö-, sotaharjoitus- tai muita korvauksia ei makseta, Pöyry painottaa.

Työstä johtuvia kustannuksia korvataan valtiovarainministeriön päätösten mukaisesti. Henkilöt saavat ulkomaanpäivärahan. Myös asumisen kustannuksia ja virkamiehen kieliopintoja korvataan.

Mikäli puoliso ja lapset tulevat mukaan, valtio osallistuu lasten koulukustannuksiin.

– Jos perhe jää Suomeen, virkamiehelle kuuluu 12 ilmaista tapaamismatkaa vuodessa perheen luo. Myös terveydenhuolto on maksuton, Pöyry sanoo.

Hänen mielestään neuvottelut sujuivat pääosin hyvässä hengessä. Kuten aina pitkissä neuvotteluissa, väliin mahtui myös hankalampia hetkiä. Pöyryn mukaan prosessi opetti taas kerran, että julkisuuden kautta neuvotteluja on vaikea käydä.

Työaikasuojelusta vääntöä

Virkamiesten viikoittainen työaika tulee Nato-direktiivistä. Virkamiehet noudattavat kokonaistyöaikaa ilman yksityiskohtaista suunnittelua tai kirjanpitoa. Virkamiehellä on ensisijainen velvollisuus ja vastuu seurata työaikaansa ja huolehtia työajan tasaamisesta.

Pöyryn mukaan työaikasuojelusta käytiin tiukkaa vääntöä yli vuoden ajan kestäneissä neuvotteluissa.

– Sopimus sisältää kirjauksia työaikasuojelusta, ja se antaa mahdollisuudet puuttua tarvittaessa työaikaan. Seurantaa siis on, mutta kun virkamies itse kirjaa ylös ja seuraa työaikaansa, hänen on myös oltava itse aktiivinen, Pöyry sanoo.

– Esimerkiksi yli menevät tunnit on syytä tasoittaa mahdollisimman säännöllisesti.

Pöyry pitää Nato-tehtäviin lähtevien sopimusta työajan seurannan näkökulmasta parempana osittain jopa kuin kotimaan virkaehtosopimuksia. Hän pitää selvänä, että virkamiehet joutuvat Nato-johdon alaisuudessa muun muassa osallistumaan sotaharjoituksiin.

– Muun muassa näissä sopimuksen kirjauksia testataan.

Monen kansalaisuuden edustajia

Naton komentotehtävissä työskentelee lukuisia kansalaisuuksia. Pöyryn mielestä suomalaiset solahtavat muun muassa työajan ja sen seurannan suhteen joukkoon.

– On mielenkiintoista nähdä, miten eri maiden työnjohtokulttuurit kohtaavat ja miten niissä olevat eroavaisuudet ovat sovitettavissa yhteen.

Pöyryn mukaan Naton komentorakenteen tehtäviin osallistuvat virkamiehet ovat Suomen kannalta tärkeää joukkoa. Tehtävät kestävät kahdesta kolmeen vuotta.

– Noiden vuosien aikana jokainen virkamies luo Natossa kuvaa Suomen kyvystä puolustaa itseään, puolustusvoimista ja niiden uskottavuudesta, Pöyry muistuttaa.

– Se on tärkeä ja omalla tavallaan myös etuoikeutettu joukko. Kun tapaan omaa jäsenkuntaamme, kannustan heitä osallistumaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Menkää ihmeessä, tulette takaisin yhtä, ainutlaatuista kokemusta rikkaampana, MPI:n puheenjohtaja kehottaa.

Aki Pöyry on tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen.Aki Pöyry on tyytyväinen saavutettuun neuvottelutulokseen.